اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

اول ماه مه ( یازدهم اردیبهشت)روز جهانی کارگر فرصتی است تا در اتحاد با کارگران سراسر جهان صدای اعتراض خود را به وضعیت موجود و مبارزه متحد خود علیه سرمایه‌داری را بلند کنید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »