اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

اوضاع ترکیه پس از کودتا و وضعیت جنبش کرد و انقلابی در ترکیه و سوریه در گفتگو با شریف شریفیان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »