فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

اورمو گولو سوسوزدو!- رساتر باد فریاد مردم شهرهای مختلف آذربایجان برعلیه تخریب محیط  زیست و خشک شدن دریاچه اورومیه

خ- عمواوغلی ۳۰ تیر۱۴۰۱

طی هفته گذشته درنقاط مختلف آذربایجان  اجتماعات و تظاهرات  گسترده ای در اعتراض به سیاست های فاجعه بار ضد محیط زیستی رژیم اسلامی و خشک شدن دریاچه اورومیه برگزار شد.

اوج اعتراضات  در روز بیست و پنجم تیرماه بود که اغلب شهرهای آذربایجان نظیر تبریز، اورمیه، اردبیل، زنجان و سایر شهرها و شهرستان ها را دربرگرفت که با یورش نیروهای امنیتی  و ضرب و شتم و دستگیری عده زیادی از فعالین  اجتماعی و محیط زیست روبرو شد.  قبل از این نیز اعتراضات مشابهی ازجمله در سال نود بصورت گسترده و درسرتاسر آذربایجان برگزارشده بود که برغم  هشدارهای مکرر کارشناسان درباره خطرات خشک شدن دریاچه اورمیه  اما مافیای قدرت و ثروت حاکم برکشور همچنان به سیاست  های  فاجعه بار خود دراین زمینه ادامه داده و میدهد  و اقدامات رژیم تاکنون ازحد وعده وعید های پوج فراتر نرفته است بطوریکه امروزاین فاجعه زیست محیطی جان و زندگی میلیونها انسان را باخطرات حتمی و واقعی مواجه نموده است.

برپایه آخرین اطلاعات  منتشره از سوی  سازمان آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی در تیر ماه امسال  تراز این دریاچه ۴۴ سانتیمتر نسبت به مدت مشابه درسال گذشته کاهش داشته است  و طی همین مدت ۱۲۵۷ کیلومتر مربع  به وسعت مناطق خشک شده دریاچه اضافه شده است  و حجم آب نیز ۱٫۴ میلیارد مترمکعب  کم شده است .  این یک فاجعه  جبران ناپذیری است  که درنتیجه سیاست های  ضد مردمی رژیم درعرصه کشاورزی  و ولع انباشت سود توسط مافیای قدرت و ثروت بوجود آمده است که اینک جان و زندگی توده های مردم  بخش های  مختلفی از استانها و شهرهای کشور ازجمله  آذربایجان  را با خطر نابودی مواجه نموده است .

علاوه براحداث سدها ی متعدد غیر مجاز به لحاظ زیست محیطی درحوزه آبریز دریاچه اورومیه،  حفر تعداد بیشمار چاه های عمیق  وساخت پل برروی این دریاجه بدون نظر کارشناسان ،  تغییرات اقلیمی در این منطقه را موجب شده است  که حتی  اگربنا بر وعده های توخالی رژیم  مبنی بر انتقال آب از دریای خزر به دریاچه اورومیه نیز عملی گردد اما مشکل بسادگی حل نخواهد شد  چرا که با پرشدن چاه های عمیق حفر شده در مناطق مختلف دریاچه  با آب شور اوضاغ بدتراز آنچه هست خواهد شد.  در واقع دو راه بیشتر وجود ندارد یا توده های زحمتکش مردم باعث بانی این مصائب را ازاریکه قدرت بزیر میکشند و خود حاکم برسرنوشت خویش میشوند ویا اینکه با ادامه  سلطه رانت خواران و سرمایه سالاران برکشور  ابعاد تخریب محیط زیست  به نابودی کشاورزی و تخلیه شهرها و روستاهای این منطقه منجرخواهد شد .

در نظام سرمایه داری ولع سوداندوزی  ورقابت میان سرمایه سالاران و رانت خواران تنها به تعمیق شکاف طبقاتی گسترش فقر و نابرابری های اجتماعی محدود نیست بلکه در جریان بهره کشی از طبیعت و تخریب محیط زیست کل حیات  در کره زمین  نیز باخطر اضمحلال و نابودی مواجه است .

تبعات خشک شدن دریاچه ارومیه  که تاثیرات آن ازسالها قبل  در روستا ها و شهرستانهای این منطقه قابل مشاهده بوده است  در ادامه و بتدریج با ایجاد طوفانهای سهمگین گرد و غبار  مخلوط با نمک  به نابودی کامل کشاورزی  ، شیوع بیماریهای تنفسی، امراض گوناگون ریوی ، ازبین رفتن زمین های کشاورزی ، خشکی قنات ها و چاه ها و شوری آبها و سرانجام غیرقابل سکونت شدن شهرها وروستاهای منطقه را درپی خواهد داشت .

اما تبعات خشک شدن دریاچه اورومیه  فقط دامنگیر شهرها و روستاهای اطراف این دریاچه نخواهد شد، بلکه  گرد و غبار آلوده به نمک شهرهای  و روستاهای سایر مناطق کشور ازجمله کردستان ، وشهر های شمال و زنجان و قزوین را هم دربرخواهد گرفت  و علاوه بر میلیونها انسان ، کل طبیعت را با فاجعه ای غیر قابل جبران مواجه خواهد کرد.

ازاین رو مبارزه فعالان محیط زیست  و زحمتکشان آذربایجان  برعلیه سیاستهای مخرب طبقه حاکم درقبال محیط زیست و خشک شدن دریاچه اورومیه  نه تنها با مبارزات مردم درسایر مناطق ایران علیه تخریب محیط زیست متحد و همبسته است بلکه با مبارزات توده های کارگر و زحمتکش آذربایجان وسراسرایران علیه ستم و استثمارنظام منحط سرمایه داری حاکم  درابعاد گسترده ان نیز هم هدف و متحد میباشد  وبرای  پایان دادن به تخریب محیط زیست و تبعات ویرانگران از طریق اتحاد مبارزین واقعی  علیه تخریب محیط زیست  با مبارزین علیه ستم ملی ، جنسی و طبقاتی دریک جبهه  برای سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی و تغییرات بنیادی در ساختاراقتصادی و اجتماعی حاکم مبتنی بر نظامی فدراتیو وشورائی که دران  توده های زحمتکش مردم  برسرنوشت خود حاکم باشند ، امکانپذیرخواهد بود وکوشش دراین راه ازجمله وظائف فعالین محیط زیست در درسپهر سیاسی ایران  محسوب میشود.

خ- عمواوغلی ۳۰ تیر۱۴۰۱

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »