اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

انقلابیون کمونیست کابوس همیشگی بورژوازی

             انقلابیون کمونیست کابوس همیشگی بورژوازی

   عظمت و ارزش حرکت رفقای سیاهکل و تاثیر شگرف آن بر جنبش کمونیستی ایران را نه تنها هیچ وجدان انقلابی و کمونیست نمیتواند منکر باشد بلکه بورژوازی هم همواره به آن معترف بوده و بعد از گذشت چهل سال از این حماسه ، راهی که این رفقا ترسیم کردند مانند یک کابوس دهشتناک همراه همیشگی کارگزاران بورژوازی است و در تلویزیونهای خود ( BBC وVOA ) صریحا آن را به تصویر کشیدند .

  در چهلمین سالگرد این حماسه بزرگ BBC فارسی در بخش خبری ساعت 10 شب خود در 18 بهمن به تفضیل گزارشی به همراه شرحی از زندگی و نظرات رفقای فدایی پخش کرد و در متن گزارش کوشید بدون نقد و رد این حرکت آن را اقدامی تاریخ گذشته معرفی کند ، این گزارش پیش درآمدی بود بر برنامه ای که یک ساعت بعد در همین شبکه در میز گردی تحت عنوان ” پرگار ” چهلمین سالگرد تولد ” سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ” را ، با حضور بهروز خلیق به عنوان دبیر سیاسی فداییان خلق اکثریت و محم رضا شالگونی از اعضای راه کارگر به همراه دو نفر لوده مجلس گرمکن به عنوان منتقد ، روند تاریخی جنبش فدایی را مورد به اصطلاح بررسی قرار دادند . مجری برنامه از ابتدا فدایی را اکثریت ! و اکثریتها را ادامه دهنده سنت فدایی!! معرفی میکند  ولی گلی به جمال آقای شالگونی که سنت فدایی را مبارزه با استبداد و دیکتاتوری میداند در حالیکه اکثریت را متحد استبداد و در خدمت دیکتاتوری معرفی میکند . در برنامه صدای آمریکا هم کشتگر ، این سرباز بورژوازی ، صریحا حرکت فدایی را مطرود و جنبش سبز را تنها راه میداند .

  نکته مشترک در همه این برنامه ها الغای غلط بودن هر حرکت انقلابی و رادیکال و قدیمی و تاریخ گذشته بودن این اقدامات و روی آوردن به فعالیت های مدنی وآرام بود آنهم در شرایط حساس پیش رو که با وحشیگریها و درنده خویهای جمهوری اسلامی حاکمیت سرمایه را با چالش خطرناکی روبرو خواهد کرد . بورژوازی به خوبی میداند که بر خلاف کشورهایی همچون مصر و تونس و ……  انقلابیون و کمونیستهای ایران علیرغم اینکه تا حال نتوانسته اند آلترناتیوی از خود ارائه دهند اگر هوشیار باشند از این پتانسیل برخورداند که بر تحولات آتی تاثیر گذار باشند و سناریوهای تنظیم شده بورژوازی را مختل و با شکست مواجه کنند ، مهر انقلابیون بر وقایع عاشورای 88 گواه این مدعاست .

                                                                             کیومرث منصوری 21/11/89

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »