اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

انتشارات سازمان

 

تجربه نخستین مرگ و دختران کولی دو اثر ارزنده و ماندگار
از رفیق مرضیه احمدی اسکوییmarzeyeh

رفیق مرضیه احمدی اسکویی سال ۱۳۲۴ خورشیدی در یک خانواده متوسط در اسکو, نزدیک تبریز-آذربایجان متولد شدو در روز ششم اردیبهشت ۱۳۵۳از طریق ضبط امواج فرستنده های پلیس توانست پی ببرد که محل قرار رفیق شیرین فضیلت کلام در محاصره است. وی برای نجات رفیق شیرین به محل رفت و در نبردی دلیرانه با مزدوران ساواک جنگید و قهرمانانه شهید شد.

قصه ها و داستانهای صمد بهرنگیsamad

برگزیده ای  از ۷ داستان معلم انقلابی صمد بهرنگی ، رفیق ساده اولدوز و دوست صمیمی بچه ها . این مجموعه در شهریور سال ۱۳۸۲ توسط کمیته کردستان سازمان اتحاد فداییان کمونیست به زبان کوردی ترجمه و بصورت کتابچه در دسترس علاقمندان قرار گرفت .

انتقاد و انتقاد از خود به شیوه ی کمونیستیenteghad

چرا انتقاد می کنیم ؟ از چه چیز و چگونه باید انتقاد کنیم ؟ دیدگاه حاکم بر انتقاد چه باید باشد ؟

انتقاد از دیدگاه کمونیستی ، حربه موثری است برای چیرگی بر وضعیت حال و تحول به وضعیت جدید . انتقاد وسیله ای است برای نفی شرایط کهنه و فراروئی به شرایط نوین . کمونیستها از طریق انتقاد به خطاها و اشتباهات گذشته خود دست می یابند تا راه حل آینده را بیابند . انتقاد و انتقاد از خود به شیوه ی کمونیستی  سلسه گفتارهائی از رادیو صدای فدایی خطاب به هسته های سرخ است .ترجمه و بازتکثیر از کمیته کردستان سازمان اتحاد فداییان کمونیست.

ماهی سیاه کوچولوmahi2
این اثر ارزنده و ماندگار صمد بهرنگی برای اولین بار در سال ۱۳۸۲ توسط کمیته کردستان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست به زبان کوردی ترجمه و در همان سال بصورت کتابچه تهیه و بعنوان هدیه نوروزی در بین کودکان و نوجوانان کرد زبان پخش شد .
مسئله زمین ، جنبش دهقانی و سیاست ما .enteghad

 

نوشته ای از بخون خفته ی فدایی رفیق منصور اسکندری . ترجمه شده در کمیته کردستان سازمان اتحاد فداییان کمونیست

 برنامه و اساسنامه سازمان اتحاد فداییان کمونیست پسند شده کنگره دوم  در سال ۱۳۷۹ .

 

?

بعد از اعلام موجودیت کمیته کردستان در دیماه سال ۱۳۸۰ بنا به ضرورتی که احساس میشود و به درخواست فعالین جنش کمونیستی در بخش های مختلف کردستان ترجمه برنامه و اساسنامه سازمان در دستور کار رفقای کمیته کردستان قرار گرفت و چند ماه بعد ترجمه کوردی آن بصورت کتابچه در اختیار فعالین و علاقمندان قرار گرفت  .

طبقه کارگر وچالشهای پیش روی ، متن سخنرانی رفیق یدی در سمینار سراسری کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۶۷

 

در  ماه اوت سال ۲۰۰۷ به همت  نیروهای چپ و کمونیست،  در شهر کلن آلمان نشست سه روزه دومین" گردهمائی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی در ایران " برگزار شد . فایل پیشرو ترجمه کوردی سخنرانی رفیق یدی شیشوانی در این سمینار است .

اجرای احکام قرون وسطائی در قرن حاضر- نوشته داور

 

?

مشاهدات عینی یکی از شاهدان قتل عام زندانیان سیاسی توسط جمهوری اسلامی  در سال ۱۳۶۷ ، منتشر شده در نشریه ی جهان کمونیستی ترجمه شده در کمیته کردستان سازمان اتحاد فداییان کمونیست.

انسان و سوسیالیسم در کوباارنستو چه-گوارا٬ انسان و سوسیالیسم در کوبا

 

یکی از مهمترین و دشوارترین آثار چه گوارا که در پاسخ به نامه سردبیر یکی از مترقی ترین مجلات اوروگوئه نوشته شده . این اثر در سال ۱۳۴۷ توسط انتشارات پارت به فارسی ترجمه شد . بازتکثیر از سازمان اتحاد فداییان کمونیست

موقعیت انقلابی – نوشته لنین . باز تکثیر سازمان اتحاد فداییان کمونیست20111

 

یک مارکسیست نمی تواند در این موضوع شکی داشته باشد که انقلاب بدون موقعیت انقلابی غیرممکن است. در ضمن هر موقعیت انقلابی به انقلاب ختم نمی شود. عموماً علایم یک موقعیت انقلابی چیست؟

جنگ پارتیزانی ارنستو چه-

 

چیرگی مسلحانه کوبا بر استبداد «باتیستا» فقط آن پیروزی حماسی که ناظرین جهان پنداشتند نبود، بلکه نظریات قدیمی درباره رفتار توده های مردم در امریکای لاتین را نیز در هم ریخت. این پیروزی به طور محسوسی به ثبوت رسانید که ملت می تواند خود را از اسارت حکمتی که او را زیر فشار قرار داد، بمدد جنگ چریکی آزاد سازد. جنگ پارتیزانی نوشته چه گوارا ترجمه کوردی .

از انتشارات کمیته کردستان سازمان اتحاد فداییان کمونیست

سرنوشت یک مرگ تاریخی . سلسله گفتارهائی از رادیو صدای فدایی شهریور ۱۳۶۴ .

 

بررسی عوامل جبری دگرگون شدن مواضع سازمان مجاهدین خلق ، عوامل عینی پیدایش ، تکوین و عقب گرد ناگریز مجاهدین و …

کتاب حاضر ضمن تحلیل آن عواملی عینی اقتصادی – اجتماعی و سیاسی که مجاهدین بر زمینه آنها شکل گرفته و منتاسب با تحولات در همین عوامل خود نیز به ناچار دستخوش تحول گشت ، انعکاس این تحولات را در عرصه های مختلف حیات سیاسی مجاهدین خلق دنبال می کند .

تحلیل یک سال مبارزه چریکی در شهر و کوه نوشته ای از چریک فدایی خلق رفیق شهید حمید اشرف

 

از مقدمه کتاب :hamid

در شرایطی که گروههای سیاسی به واسطه اعمال فشار نیروهای پلیسی از هرگونه حرکت سازنده باز داشته شده بودند و هرگونه فعالیت نیروهای اپوزیسیون با خشونت تمام متوقف میگردید و انبوه عظیم ترس و خفت بر توده ها و حتی روشنفکران سنگینی بازدارنده ای به وجود آورده بود، "گروه جنگل" فعالیت خود را آغاز کرد. ما عملا به این نتیجه رسیده بودیم که در اوایل کار ایجاد هر نوع سازمان وسیع و گسترده به منظور بسیج توده ها بعلت کنترل شدید پلیس مقدور نمیباشد. لذا به تئوری کار گروهی معتقد شده بودیم. هدف گروه بطور خالص و ساده ایجاد برخوردهای مسلحانه، ضربه زدن به دشمن به منظور درهم شکستن آتمسفر خفقان در محیط سیاسی ایران و نشان دادن تنها راه مبارزه یعنی "مبارزه مسلحانه" خلق میهنمان بود.


Translate »