اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

اعلامیه مشترک در حمایت از موج اعتصابات و اعتراضات عمومی در ایران—-

بگیر و ببندهای اخیر، نشانه ترس حاکمان است نه گویای اقتدارشان

کارگران، زحمتکشان
خیزش با شکوه دی ماه که با عبور از اصلاح‌طلبان حکومتی و هر نوع حکومت دینی بر مطالبه نان و کار و آزادی  بنیان گرفت، تداوم خود را در اعتصابات کارگری، اعتصاب سراسری معلمان و رانندگان  کامیون و کامیون‌داران، اعتصاب عمومی در کردستان و اعتراضات بازنشستگان، زنان، دانشجویان، روشنفکران، مال‌باخته‌گان و همه گروه‌های اجتماعی به جان آمده از اوضاع موجود نشان می‌دهد. روند جاری،  بیانگر این حقیقت است که اکثریت عظیم مردمان ایران، حکومت فقر و محرومیت، حکومت سرکوب و زندان و شکنجه و سانسور و اعدام را نمی‌خواهند، حکومت چپاول‌گران و سارقان را نمی‌خواهند.

چهل میلیون کارگر و زحمتکشی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند به روشنی می‌بینند که سرمایه داران و حکومتیان و عوامل‌شان،  آیت‌الله‌های جنایتکار وآقازاده‌های‌شان، سپاهیان و همه دولتمداران،  آشکارا در سرقت و غارت اموال عمومی با هم رقابت می‌کنند! میلیون‌ها نیروی کار و زحمت، بیکاران و  حاشیه‌نشینان و جوانانِ بی‌آینده می‌دانند که بر دریایی از نفت و ثروت ملی  نشسته‌اند اما نان شب ندارند، حقوق‌شان ماه‌ها عقب افتاده، بی‌کارند، بی‌آینده‌اند و در اثر همین فقرِ ویران‌گر است که تن فروشی و اعتیاد و بزه‌کاری، کارتن‌خوابی، گورخوابی بیداد می‌کند و صدها هزار کودک کار، قربانی جهنمی هستند که رژیم سرمایه‌داری و مذهبی حاکم در ایران، بر آنان تحمیل کرده است. خود رژیم بیش از همگان آگاه است که می‌رود تا به روزهای آخر عمرش نزدیک شود. بیهوده نیست که از درون مجلس انتصابی تا  همه نهادهای نظامی و قضایی و حکومتی، “پزشکپور”ها و “بنی‌احمد”های دوره انقلابی ۵۷، مکارانه سر بیرون آورده‌اند و منتقدین خلق‌الساعه  نظام شده‌اند!!!
واقعیت این است که حکومتیان ناتوان از هر اقدامی کارساز، مستاصل‌اند و همانند غریقی برای نجات خود به هر خس و خاشاکی چنگ می‌اندازند! این بگیر و ببندها، بساط چوبه دار و شلاق زدن ها و شکنجه‌ها و حتی صدور احکام سنگین و آغاز مجدد قتل‌های زنجیره‌ای و اقدام به ترور در خارج از کشور را باید از همین زاویه نگریست.

کارگران، زحمتکشان
رژیم از ترس گسترش مبارزات حق طلبانه شما، به وحشت مرگ  افتاده است! تعرض‌مان را بیشتر کنیم. همبستگی و اتحادمان را تقویت کنیم. به گسترش اعتصابات و اعتلای آن‌ها به اعتصابات سراسری و عمومی یاری رسانیم.
سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی و عبور از سرمایه‌داری و گذار به سوسیالیسم در گرو فشرده کردن صفوف همه نیروهایی است که در راستای این هدف مبارزه می‌کنند. از فراخوان‌های تشکل‌ها و نهادهای کارگری مانند رانندگان کامیون و کامیون‌داران برای آغاز دور چهارم اعتصابات سراسری و نیز فراخوان شورای هماهنگی «خط و ابنیه» راه‌آهن حمایت کنیم. این شورا همگان را برای شرکت در تجمع‌های اعتراضی همه مناطق فرا خوانده است، با حمایت از آن و با گسترده‌تر کردن تجمعات اعتراضی، می‌توانیم ظرفیت سرکوب رژیم را مهار و هزینه و تلفات را پایین بیاوریم. این کار به همکاری همه ما نیاز دارد و می‌تواند پیشروی در این مبارزه را تضمین کند.
ما امضاکنندگان این بیانیه از همه کارگران و مزد و حقوق‌بگیران و تشکل‌های مدنی و اجتماعی، احزاب و سازمان‌ها، نهادها و افراد چپ و کمونیست و ترقی‌خواهی که برای سرنگونیِ انقلابی رژیم و برقراری آزادی و سوسیالیسم مبارزه می‌کنند، دعوت می‌کنیم به هر شکلی که می توانند از اعتصابات کارگران و اعتراضات توده‌ه ای حمایت کنند.
ما از تمامی نیروهای کمونیست و انقلابی خارج از کشور می‌خواهیم در همبستگی و حمایت از اعتراضات کارگران و زحمتکشان ایران، و در پاسخ به فراخوان‌های پنجم تا  دهم آبان ماه رانندگان کامیون و کامیون‌داران و کارگران راه‌آهن متحداً کارزارهای اعتراضی و حمایتی تدارک بینند.

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی ایران
زنده باد آزادی  ـ زنده باد سوسیالیسم
۶ آبان ۱۳۹۷
۲۸ اکتبر ۲۰۱۸

امضاها: اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری – حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان اقلیت، هسته اقلیت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »