اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست درباره نتایج نمایش انتخابات

نه شجاعانه و بزرگ اکثریت مردم ایران به کلیت رژیم اسلامی

“شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست” در اعلامیه مورخ ۲۸ اردیبهشت ماه اعلام کرده بود که “انتخابات” در این رژیم مضحکه ای بیش نیست و “انتخاب مردم سرنگونی جمهوری اسلامی است”!

ما نیروهای چپ و کمونیست در تمام چهار دهه گذشته، همواره خواهان پایان دادن به عمر این رژیم استبدادی، سرمایه داری و مذهبی از طریق انقلاب کارگران و زحمتکشان بودیم. مبارزه قاطع ما با این رژیم جنایتکار و ستمگر، همزاد است با عمر این رژیم، اما از خیزش انقلابی دیماه ۹۶ جامعه ایران وارد دوره سیاسی جدیدی شده است که نه تنها نیروهای سرنگون طلب و انقلابی ، بلکه اکثریت عظیم مردم نیز با شعار “اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا” به صف نیروهایی پیوسته اند که در چهارچوب این رژیم، هیچ امکانی برای “اصلاح و تحول” نمی بینند. این عزم انقلابی در مرداد ۹۷ و آبان ۹۸ نیز تکرار شد.

پیش از نمایش انتخابات اخیر، حتی نظرسنجی های نهادها و رسانه های خود رژیم نیز میزان مشارکت مردم را بسیار پائین ارزیابی کردند، اما با نزدیک شدن به روز “انتخابات” به یکباره آنرا به بالای ۴۵ درصد افزایش دادند. تردیدی نیست که این رژیم سابقه طولانی در مهندسی انتخابات و رای سازی و تقلب دارد. گزارشات تصویری از حوزه های رای گیری نیز به روشنی نشان از شکست فاحش رژیم در برگزاری نمایش انتخاباتی ۲۸ خرداد داشت . در این میان عدم شرکت گسترده در “انتخابات” و وحشت ناشی از آن ، سبب شد تا به رغم شکافی که در طیف “اصلاح طلبان” ایجاد شده بود ، بخشی از آنها سعی کردند به کمک حامیان خود در خارج، بخشهایی از مردم ناراضی را مجددا به استفاده از تاکتیک زنگ زده “رای اعتراضی” و “انتخاب میان بد و بدتر” ترغیب کنند، یعنی در برابر رئیسی از همتی حمایت کنند که با شکست مفتضحانه ای روبرو شدند.

علیرغم همه تهدیدها، ترفندها و رای سازیها و تبلیغات انتخاباتی ، اکثریت قاطع و بالای مردم در انتخابات شرکت نکردند و این مضحکه را به شکستی دیگر برای جمهوری اسلامی و کلیت جناحهای آن تبدیل کردند . همچنانکه پیش بینی می شد .

کاندید اصلح ولی فقیه و آپارات اصلی رژیم ، رئیس قوه “تدارکات چی” شد، یعنی جنایتکاری که اگر پایش را به خارج بگذارد، میتواند به جرم مشارکت در قتل عام هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ و ادامه فعالیت سرکوبگرانه و جنایتکارانه در طول بیش از چهار دهه حضورش در قوه قضائیه، تحت پیگرد بین المللی قرار گیرد.

اکثریت مردم ایران با نه گفتن به نمایش انتخاباتی اخیر، با یک تیر دو نشان زدند: از یکطرف به جنایتکاری همچون رئیسی به مثابه کاندید رهبر نظام نه گفتند و از سویی دیگر با زدن تیر خلاص به تتمه “اصلاح طلبان حکومتی” بار دیگر صدای رسای خیزشها و جنبشهای انقلابی و طبقاتی چهار سال اخیر را پژواک دادند و به آنان فهماندند که دیگر نمیتوانند مردم را با روشهای رنگ باخته ای همچون “رای اعتراضی” و “انتخاب میان بد و بدتر” به بازی در بساط رژیم بکشانند. اینرا میتوان در آرای بسیار ناچیز و تحقیر کننده همتی مشاهده کرد که حتی از آرای باطله و آرای رضایی هم کمتر بود.

البته کلیه جناحبندیهای رژیم و حامیان انها در خارج، از رو نرفته اند و ضمن اعتراف به “کاهش میزان مشارکت” ادعا میکنند که “براندازان” نیز به خواسته خود نرسیده اند؟! آنها حتی با مقایسه انتخابات در کشورهای غربی، وقیحانه مدعی هستند که اتفاق خاصی رخ نداده است!! ما اما درود میفرستیم به اکثریت مردم رنج کشیده ایران، که علیرغم همه سرکوبها و تهدیدها و سر داده شدن انواع شعارها و وعده های اقتصادی از سوی کاندیداهای نظام جهل و ستم سرمایه، گول این رانت خواران و اختلاسگران و جنایتکاران را نخوردند.

جنبش کارگری و سوسیالیستی و جنبشهای اجتماعی مترقی و رادیکال باید با تقویت تشکل یابی، سازماندهی و هماهنگی سراسری، از انرژی آزاد شده از جنبش نه به نمایشات انتخاباتی رژیم، بهره بگیرند و خود را برای تدارک انقلاب اجتماعی نوین به رهبری طبقه کارگر آماده کنند.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

۳۱خرداد ۱۴۰۰ –۲۱ژوئن ۲۰۲۱

امضاها: اتحادفدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری – حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »