اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

اعتصابات رانندگان کامیون و لزوم تشکل مستقل وطرح مطالبات مستقل

دوردوم اعتصابات رانندگان و کامیونداران سراسرایران وارد دوازدهمین روز شده است . دراین دوره رانندگان وصاحبان کامیون بیش از بیست شهر وشهرستان به اعتصاب سراسری پیوسته اند. «افزایش حقوق بازنشستگی و سختی کار»، «کاهش قیمت لاستیک و لوازم یدکی»، «افزایش ۷۰ درصدی نرخ کرایه»، «کسر حق پرداختی بیمه رانندگان»، «حذف دلالان و واسطه‌ها از پایانه‌ها و باربری‌ها»، و «نظارت بر برخوردهای غلط و سلیقه‌ای مأموران راهنمایی و رانندگی و مجازات ماموران و افسران رشوه‌گیر» ازجمله خواست ها ومطالبات اعتصاب کنندگان را تشکیل میدهد.
دررابطه با مشکلات رانندگان وکامیونداران نه تنها دولت مقصر اصلی محسوب شده وازبرآورد کردن خواستها و اجرای تعهدات اش سرباز میزند، بلکه سرمایه داران و تجار ومافیای وابسته به نظام نیز درگرانتر شدن لوازم مورد نیاز کامیونداران و استثمار و فشار اقتصادی و سیاسی به رانندگان زحمتکش مقصر هستند واز این وضعیت بحرانی سودهای کلانی به جیب میزنند ودرتلاش هستند تا با سرکوب اعتصابیون بویژه دستگیری رانندگان ودادن امتیازاتی به صاحبان کامیون،این اعتصابات را تضعیف و پیشنهادات خودرا برآنها تحمیل کنند . تاکنون بیش از 280 نفرازاعتصابیون که اغلب رانندگان زحمتکشی هستند که درخواست افزایش حقوق بازنشستگی و سختی کار و پرداختی بیمه کارگران راننده رادارند ، دستگیر شده اند.
دراین اعتصابات متحد کامیونداران ورانندگان ،روشن است که درنهایت تفاوت میان خواست ها و منافع کارگران ، یعنی رانندگان کامیون با صاحبان کامیون باعث خواهد شداتحاد آنها تا آخر پایدار ورزمنده باقی نماند. بطور مثال اگر دولت وتجار قیمت لاستیک را پائین بیاورند و به برخی شرکت های واسطه مهاربزنند و قیمت هزینه های جنبی تعمیر ونگهداری کامیونها را کاهش دهند. آنگاه ممکن است صاحبان کامیون بنا برمنافع خود ازادامه اعتصاب و همراهی با رانندگان خودداری بکنند و ازقبول افزایش حقوق رانندگان و پرداخت حق بیمه و سختی کار برای راننده ها طفره بروند. لذا از هم اکنون ایجاد شورا و یا کمیته و یا اتحادیه مستقل رانندگان کامیون وطرح خواست ها ومطالبات مستقل ضروری است .این امر نباید به اتحاد موقت آنها باصاحبان کامیون بویژه آنهائیکه خود نیز راننده هستند لطمه بزند.
سازمان اتحاد فدائیان کمونیست ضمن محکوم کردن دستگیری رانندگان و کامیونداران اعتصابی ازخواست ها و مطالبات آنها حمایت کرده و رانندگان زحمتکش حمل و نقل بین شهر را به ایجاد تشکلهای مستقل و طرح خواست ها ومطالبات خود فرامیخواند و از همه ایرانیان مبارز دعوت میکند که از مبارزات ومطالبات رانندگان به دفاع برخیزند.
ایجاد تشکلهای مستقل و طرح خواست ها ومطالبات اقتصادی و سیاسی از وظایف مبرم نیروی کار ازجمله رانندکان کامیون است.
سازمان
اتحادفدائیان کمونیست 12 مهر 1397

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »