اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

اطّلاعیه شماره 2 در باره انتخابات فرمایشی

جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ روز انتخابات همزمان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری است.

در مورد سیرک انتخاباتی مجلس خبرگان نیاز زیادی برای اتلاف وقت برای توضیح نیست. مجلسی که مسیولیّت نظارت و حتی عزل رهبر را دارد ولی تمام اعضایش به طور مستقیم و غیر مستقیم از طرف همان رهبر تأیید میشوند فقط آلت دستی است برای پوشاندن ذات جنایتکارانه و مافیایی رهبر با یک عبای دینی که مورد قبول دینداران فریب خورده باشد.

در مورد انتخابات مجلس شورا امّا با قاطعیّت میتوان گفت که مردم ایران در سال گذشته و در طی خیزش انقلابی و با شکوه زن-زندگی-آزادی سرنگونی جمهوری اسلامی را یکبار برای همیشه انتخاب کردند و نیازی به انتخابات دیگری ندارند.

شکنجه ها و اعدامهای وسیع دستگیرشدگان این خیزش هم فقط عزم مردم را برای مبارزه و حرکت به سوی رو در رویی مستقیم با رژیم افزایش داده است.

انزجار مردم از این انتخابات کاملأ علنی است و اسناد آن در نظرسنجی های خود رژیم هم نمایان است. اکنون دیگر آشکار شده است که این انتخابات چیزی نیست جز یک شبیهخوانی سنتّی که به شکل مضحکی بی اعتباری سیاسی، اقتصادی و اخلاقی رژیم جمهوری اسلامی را به نمایش می گذارد.

این انتخابات نمایشی و فرمایشی هیچ بهبودی در زندگی روزمرّه طبقه کارگر و اکثریّت مردم ایران نخواهد داشت که زیر فشار اقتصادی کمرشکن کنونی و چشم انداز وخیمترشدن آن به دلیل بحران سازیهای بین المللی رژیم و فساد اقتصادی سردمداران آن زندگی اشان به جنگی روزانه برای امرار معاش و زنده ماندن تا فردا تبدیل شده است.  

خیزش های دی ۹۶ و آبان ۹۸ همراه با خیزش عظیم زن- زندگی- آزادی در ۱۴۰۱ لگد محکمی بود ازطرف مردم به بساط خیمه شب بازیهای بده بستانی اصلاح طلب و اصول گرا که رویگردانی از جمهوری اسلامی و پشت کردن به انتخابات را در ایران کنونی به یک گفتمان عمومی تبدیل کرده است.

فساد در لایه های بالایی رژیم دیگر اکنون به سطحی رسیده است که حتّی بعضی از نمایندگان سابق مجلس شورا به طور علنی اعلام می کنند که برای گرفتن صلاحیت شرکت در انتخابات مجبور به پرداخت ده ها هزار دلار هستند. هدف رژیم از برگزاری این انتخابات مافیایی عزل و تنبیه کردن آن دسته از سرسپردگانش است که در حد سرسپردگی آنها شک وارد شده است و همزمان برای تشویق کاندیداهایی که سرسپردگی مطلق به رژیم و رهبر آن را سریعترین راه برای وارد شدن به لایه های درونی این رژیم برای برخورداری از درآمدهای نجومی آن میدانند. یکدست کردن حاکمیّت از دروازهٔ رشوه و رانت خواری می گذرد.

اعتراض های کارگری هفته های اخیر و ادامه اعتراض های قشرهای مختلفی از مردم نظیر بازنشستگان، فرهنگیان، پرستاران، مال باختگان و مقاومت پرشکوه زندانیان سیاسی-عقیدتی و به خصوص تداوم مبارزات زنان و جوانان نشاندهندهٔ این واقعیّت است که سرمایه داری مافیایی حاکم در ایران از ذرّه ای بهبود دادن به وضع معیشتی ده ها میلیون ایرانی ناتوان است و فقط به واسطه‌ٔ دادن رانتهای نجومی به قشر کوچکی از سرمایه داران حاکم در ایران و به قیمت تداوم فقر و مشقّت و گرسنگی و بیکاری حیرت آور ده ها میلیون ایرانی است که می تواند به حیات خود ادامه دهد.

سازمان اتّحاد فداییان کمونیست ایران بر این باور است که این انتخابات تنها در خدمت به بقای رژیم و گسترش بیش از پیش فقر و فلاکت، ستم و استبداد، و سرکوب و اعدام است. انتخاب کارگران و اقشار تهیدست و مرم ستمیدهٔ ایران باید خودشان باشد. این یعنی متّحد شدن در یک جبههٔ انقلابی که دربرگیرندهٔ اکثریّت مردم تحت ستم و استثماری است که در ایران زندگی می کنند. آنان تنها خودشان با سازماندهی مبارزات خود است که میتوانند این ماشین ظلم و ستم و استثمار را متوقّف ساخته و سردمداران آن را به محاکمه کشیده و مجازات کنند و نه از طریق شرکت در چنین انتخاباتی.

شرکت در این انتخابات به معنای رأی دادن به بقای جمهوری اسلامی و حمایت از سرکوب مبارزات کارگران و اکثریّت زحمتکش مردم و اقشار محروم جامعه است. 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست نهم اسفند 1402

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »