اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

اطلاعیه هیئت سیاسی سازمان اتحادفدائیان کمونیست درباره درگیری نظامی حزب دمکرات کردستان ایران و نیروهای حزب کارگران کردستان مستقر در قندیل

اطلاعیه هیئت سیاسی سازمان اتحادفدائیان کمونیست

درباره درگیری نظامی حزب دمکرات کردستان ایران و

نیروهای حزب کارگران کردستان مستقر در قندیل

 

اطلاعیه های منتشره از سوی حزب دمکرات کردستان ایران و نیروهای حزب کارگران کردستان ایران حاکی از آن است که، درروز یکشنبه ۲۴ ما ه مای برابر با سوم خرداد ۱۳۹۴  درمنطقه «کله شین»درگیری نظامی  بین نیروهای پ ک ک وپیشمرگان حزب دمکرات کردستان ایران بوقوع پیوسته است . طبق همین اطلاعات دراین درگیریها یک پیشمرگه حزب دمکرات کشته و یک نفردیگر زخمی شده است. بعد ازانتشار این خبر اطلاعاتی از سوی دفترسیاسی حزب دمکرات کردستان ایران و نیز « مسئول ارتباطات کنفدرالیسم جوامع کردستان» ازمنابع نزدیک به پ-ک-ک، دراختیار رسانه ها قرار گرفت .

دراطلاعیه های دوطرف به عوامل مختلفی اشاره شده است .دراین اعلاعیه ها طرفین هیچکدام نخواسته اند اطلاعات شفاف و روشنی ازعلل درگیری را به مخاطبین خود ارائه دهند و بیان حقیقت درلابه لای اظهارات ضد ونقیض پنهان مانده است. درعین حال طرفین پیش از هرچیز به «خودداری از درگیری نظامی »وحل مسائل ازطریق «گفتگو» تاکید نموده اند و اظهار نموده اند که درحال مذاکره هستند . شاید همین تمایل  (تاکتیکی ویاازروی اجبار ؟) باعث شده است تاهردوطرف ازاظهار واقعیات پرهیز کنند و بازبان ابهام سخن گویند.

آنچه روشن است درگیری نظامی بوقوع پیوسته است که با توجه به سوابق امر و اوضاع منطقه نمیتواند محدود به بازکردن مقرنظامی وگلوگاه گمرکی ازسوی حزب دمکرات کردستان ایران در منطقه قندیل و مخالفت پ- ک-ک- با این موضوع باشد .دراین میان حزب دمکرات کردستان ایران درعین پیش کشیدن گفتگو و مذاکره، فی المجلس پ-ک-ک را متهم به «خیانت »و «همکاری» با جمهوری اسلامی نموده است. این آن نقطه گرهی است که نشان میدهد مسئله نه مقرباز کردن حزب دموکرات در« نقطه صفر» مرزی ونه «اخاذی» آنها از کاسبکاران محلی وکوله بران زحمتکش ،میتواند دلیل قانع کننده ای برای این درگیری بوده باشد، به نظرمیرسد قضیه ابعاد فراتری داشته باشد که قبل از اظهارنظر باید دید که خود طرفین چه تحلیلی و ارزیابی از آن دارند. حزب دمکرات که خود درمذاکره بارژیم اسلامی ید طولائی دارد و ونزدیک به ۳۰ سال است بنا به قرار و مدارحکومت اقلیم کردستان با جمهوری اسلامی، اردوگاه نشینی اختیار کرده است ، بدون چراغ سبز حزب دمکرات کردستان عراق نمیتوانست یکباره برای ایجاد مقر و یا احیانا عملیات مسلحانه به مرزهای کردستان ایران نزدیک شود.درشرایطی که رژیم اسلامی حتی اجازه نداد پیشمرگان این حزب درجریان حمله داعش به کردستان عراق به پیشمرگان اقلیم کردستان یاری رسانند، چگونه است که این حزب اکنون اجازه یافته است در مرز شرق کردستان به ایجاد مقرنظامی (لابد بمنظور اجرای عملیات درداخل ایران وگرنه ایجاد گلوگاه گمرکی برای اخاذی اززحمتکشان کوله برکرد، دیگر فاجعه است) اقدام کند؟  حزب دمکرات نمیتواند بدون روشن کردن این ابهامات با طرح این اتهام بدون سند و مدرک که گویا: حزب کارگران ترکیه در«همکاری» با رژیم اسلامی ایران با آنها درگیر شده است، گریبان خودرا ار پاسخ به سئوالات عدیده ای که برای توده های مردم ونیروهای سیاسی ایجاد میشود، خلاص کند. درعین حال پ- ک- ک نیز میباید ابهام گوئی را کنار گذاشته وواقعیات را بطور شفاف بیان کند.

باتوجه به اطلاعاتی که تاکنون طرفین درگیری به افکارعمومی ارائه داده اند، این درگیری نظامی و نیز توطئه احتمالی پشت پرده چنین اقدامی را محکوم  ومعتقدیم اگر اختلاف درحد همان چیزی است که دوطرف دربیانیه های خود تاکنون اعلام نموده اند، میتوانست ومیتواند ازطریق گفتگو حل وفصل گردد.

درعین حال از نظرما مماشات ، ابهام گوئی  و پوشاندن نیات واقعی پشت پرده چنین درگیریهائی بسیار زیانبار وخطرآفرین برای تحولات انقلابی و دمکراتیک درمنطقه بوده وتوده های مردم و نیروهای سیاسی قبل از هرچیزباید با واقعیت آنچه که اتفاق افتاده است بطورشفاف آشنا شده و ازحقایق پشت پرده این درگیریها اطلاع پیدا کنند.

هیئت سیاسی سازمان

اتحادفدائیان کمونیست سوم خرداد ماه ۱۳۹۴

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »