اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست: به اعتراضات مقابل سازمان جهانی کار در حمایت از کارگران و معلمان ایران بپیوندیم!

اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست:

به اعتراضات مقابل سازمان جهانی کار در حمایت از کارگران و معلمان ایران بپیوندیم!

روز جمعه ١٠ ژوئن کنفرانس سالانه سازمان جهانی کار در ژنو بر گزار می شود. سه اتحادیه کارگری فرانسه با حمایت دو اتحادیه کارگری سوئیس در این روز در حمایت از کارگران و معلمان زندانی و برای آزادی آنان در ایران ودر اعتراض به اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه کارگران و معلمان و دستگیری وزندانی کردن دو عضو سندیکای معلمان فرانسوی آکسیون اعتراضی برگزار میکنند.
ایران یکی از نزدیک به دویست دولتی است که از همان سال‌های اول تاسیس آن به عضویت سازمان جهانی کاردر آمده است. به این ترتیب باید به مفاد و مقاوله نامه های این سازمان پایبند باشد.

در حالی که جنبش کارگری در ایران بیشتر از هفتاد سال است که برای حق تشکل یابی و حق اعتصاب و سایر حقوق ابتدایی خود مبارزه میکند و هر بار چه در رژیم سلطنتی شاه و چه رژیم جمهوری اسلامی به شدیدترین وجه سرکوب شده است. در واقع همین مقاوله نامه های شماره ۸۷ و ۹۸ مصوب سازمان جهانی کار نیز ، هیچگاه در ایران به عمل درنیامده است. کارگران ایران هیچ وقت نماینده واقعی خود را در این سازمان نداشته اند و بجای نمایندگان واقعی کارگران، سرسپرده گان رژیم در تشکلهای ضد کارگری و دست ساز اسلامی را به کنفرانسهای سالانه این سازمان ارسال کرده اند.

عضویت دولتی مثل رژیم جمهوری اسلامی در این سازمان نشان میدهد که این سازمان چقدر از اهداف حداقلی خود نیز بدور است. رژیم ایران فقط در همین چند سال اخیر صدها فعال کارگری و فعالین صنفی معلمان در ایران را، از جمله به خاطر نقض صریح مقاوله نامه های سازمان جهانی کار دستگیر کرده، پرونده سازی دروغین به راه انداخته و به زندانهای طویل مدت محکوم کرده است، آنهم فقط به دلیل اعتراض و زیر پا گذاشتن ابتدایی ترین حقوق کارگران. جمهوری اسلامی تازه به اینها بسنده نکرده و دو فعال سندیکایی معلمان فرانسوی را به اتهامات واهی و شناخته شده به گروگان گرفته است.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست، خود را در صف این اکسیون و اعتراض میداند و از آن حمایت میکند. ما از تمام سازمانهای و اتحادیه های کارگری در ایران و جهان میخواهیم که به این اعتراض بپیوندند.

ما خواهان اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار هستیم.

ما خواهان آزادی فوری تمام فعالین کارگری و معلمان از زندانهای جمهوری اسلامی ایران هستیم.

ما خواهان آزادی فوری دو عضو سندیکای معلمان فرانسوی هستیم که در ایران دستگیر و در زندان رژیم جمهوری اسلامی بسر می برند.

زنده باد همبستگی کارگری جهانی!

پنجم ژوئن ٢٠٢٢

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

امضاها: سازمان اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران ، حزب کمونیست کارگری – حکمتیست ، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

ShorayeHamkary@gmail.com

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »