اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در مورد بمباران محل استقرار نیروهای اپوزیسیون در کردستان عراق و مردم منطقه توسط رژیم جمهوری اسلامی

بامداد روز پنج شنبه ۱۸ شهریور ماه چند فروند جنگنده نیروى هوائى رژیم جمهورى اسلامى محل استقرار تعدادی ازاحزاب کردستان ایران در مناطق مرزی اقلیم کردستان را مورد حمله قرار دادند. بنا بر گزارش ها، این حملات در حوالیساعت ۶ بامداد با تجاوز چندین فروند جنگنده و پهباد به حریم هوایی کردستان عراق شروع شد و به دنبال آن، ارتفاعاتهلگورد،بربزینوآلانهنیز توسط آتش توپخانه های سپاه پاسداران مورد حمله قرار گرفت. تاکنون خبری از تلفاتجانی این حملات نرسیده است اما گفته می شود این حملات خسارات مالی فراوانی به مردم ساکن این مناطق وارد کردهاست. این حملات به دنبال تهدیدات محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران و فرمانده قرارگاه حمزه انجامگرفت.

این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی محل استقرار نیروهای اپوزیسیون در کردستان عراق و مردم منطقه را بمباران میکند. جمهوری اسلامی طی چند دهه اخیر از هیچ تلاشی برای سلب امنیت از مردم کردستان عراق، توپ باران و آتش بارانمناطق مرزی، موشک باران مقرات احزاب اپوزیسیون و انجام اعمال تروریستی بر علیه نیروهای آنان کوتاهی نکرده است. طی این سالها صدها تن از کادرها و اعضاء احزاب مخالف جمهوری اسلامی در کردستان عراق هدف اعمال تروریستیرژیم ایران قرار گرفته، جانباخته و یا زخمی شدەاند و مزارع و باغات مردم زحمتکش این منطقه به آتش کشیده شدەاند.

یکی از اهداف اصلی جمهوری اسلامی از این اعمال تروریستی و مداخله گری های نظامی به انحراف کشاندن افکارعمومی از توجه به اوضاع فلاکت بار اقتصادی، ناامنی جانی و امواج خروشان اعتصابات کارگری و جنبش هایاعتراضی در داخل ایران است که از هر سو این رژیم جنایتکار را تحت فشار قرار داده است. هدف دیگر جمهوری اسلامیکه در هماهنگی با دولت ترکیه آن را پیش می برد بی ثبات کردن اوضاع سیاسی کردستان عراق و گسترش شبکه هایامنیتی و جاسوسی خود در این منطقه است.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست این حملات نیروهای رژیم جمهوری اسلامی به محل استقرار احزاب و نیروهایسیاسی کردستان ایران و مردم منطقه در نوار مرزی را به شدت محکوم می کند و یقین دارد که این عملیات جنایتکارانه نهتنها نمی توانند مردم کردستان ایران را مرعوب نمایند، بلکه آتش خشم و انزجار عمومی از حکومت اسلامی را شعله ورترخواهند کرد. در حالی که تهدیدات روزهای اخیر فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی علیه مردم کردستان عراق و نیروهایاپوزیسیون با سکوت هماهنگ و معنا دار حکومت اقلیم کردستان، دولت عراق و نیروهای آمریکائی مستقر در آنجا همراهبوده است، شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست از مردم آزاده کردستان عراق انتظار دارد که در مقابل اهدافارتجاعی و ضد انسانی و تجاوز آشکار رژیم جمهوری اسلامی علیه امنیت خود دست روی دست نگذارند و به هر شکلی کهمی توانند علیه آن اعتراض کنند.

در چنین شرایطی تنها با حضور مردم در صحنه سیاسی جامعه و به میدان آمدن توده های مردم و حمایت و همبستگیبشریت ترقی خواه است که می توان به مداخله گری رژیم جمهوری اسلامی در این منطقه پایان داد و از به بازی گرفتنامنیت جانی و معیشت و سرنوشت مردم جلوگیری کرد.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!

۹ سپتامبر ۲۰۲۱

۱۸ شهریور ۱۴۰۰

امضاها: سازمان اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگریحکمتیست، سازمان راه کارگر،سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

ShorayeHamkary@gmail.com

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »