اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در محکومیت ترور موسی باباخانی در اقلیم کردستان

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

روز شنبه ۱۶ مرداد پیکر بی جان موسی بابا خانی عضو کمیته مرکزی حزب دمکرات در حالی که آثار شکنجه در آن نمایان بود، پیدا میشود. موسی بابا خانی روزپنجشنبه ۱۴ مردادتوسط دو نفر از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در مسیر شهر اربیل ربوده شده بود.

ماشین ترور، سرکوب، اعدام و حذف فیزیکی مخالفان و دگر اندیشان از همان آغاز روی کار آمدن این رژیم مذهبی،سرمایه داری قرون وسطایی بطور مداوم در حال کشتار بوده است. جمهوری اسلامی در سراشیب سقوط قرار گرفته ومشروعیت کلیت رژیم از نظر اکثریت مردمی که جز رنج و مشقت و فلاکت خیری ندیده اند، تماما زیر ضرب مبارزه است. موج پنجم بحران کرونا روزانه جان هزاران نفر از مردم را میگیرد و زندگی میلیونها نفر را تهدید میکند. کارگران و همه اقشار تهیدست جامعه در اعتراضات و تظاهرات و خیزشهای بزرگ، عمق این نارضایتی و نفرت خود را از سیستم سرمایه داری و حاکمیت مشتی دزد و فاسد به نمایش گذاشته اند. اعتصاب با شکوه کارگران پروژه ای نفت درست هم زمان با برگماری رئیسی قاتل، شورش توده های به جان آمده خوزستان برای حق حیات، همبستگی و حمایت های پر شور زحمتکشان سایر شهرها از آنان در کنارحمایت های سندیکاها، نهاد ها، تجمعات، تشکلات و فعالین کارگری، دانشجویی، زنان، روشنفکران و هنرمندان پیشرو از این جنبش های توده ای وکارگری و سایر جنبش های اجتماعی، نشان داد که مردم ساکت نمی نشینند و جمهوری اسلامی بیهوده میکوشد که با سرکوب، اعدام، شکنجه، تشدید حذف فیریکی، ترور مخالفان و آدم ربایی در خارج از کشور اقتدار خود را نشان دهد.

بر اساس آخرین گزارشات بنیاد های حقوق بشری تا کنون ۵۴۰ مورد ترور، قتل یا آدم ربایی مخالفان سیاسی و دگر اندیشان ایرانی در خارج از کشور به ثبت رسیده است هر چند این عدد همه موارد را در بر نمی گیرد، اما در این بین اقلیم کردستان عراق با بیش از ۳۸۰ فقره در صدر قرار دارد که نشان از همکاری حکومت اقلیم کردستان در فراهم کردن شرایط برای سرکوب و فشار بر احزاب مخالف جمهوری اسلامی و نیروهای سیاسی یا در بهترین حالت چشم پوشی علیه این ترورها می باشد.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست ترور جنایتکارانه موسی بابا خانی را به شدت محکوم کرده و ازهمه سازمان ها، احزاب و نهاد های آزادیخواه و انسان دوست میخواهد که ضمن اعتراض به ترور، شکنجه و حذف فیزیکی مخالفان توسط رژیم ددمنش اسلامی، در عین حال نقش حکومت اقلیم کردستان در نقض اولیه ترین حقوق انسانی پناهندگان، چشم فرو بستن بر تحرکات و اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی و آزاد گذاشتن دست عوامل رژیم در حذف فیزیکی مخالفان رامحکوم کنند.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

۱۸ مرداد ۱۴۰۰ –۹ اگوست ۲۰۲۱

امضاها : اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان ( اقلیت ) و هسته اقلیت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »