اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

اطلاعیه شورای همکاری درباره ترور و احکام جدید بیدادگاه رژیم اسلامی علیه فعالین کارگری و سیاسی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »