اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

اطلاعیه سازمان اتحاد فدائیان کمونیست بمناسبت  فرارسیدن ۱۶ آذر۱۴۰۱ روز دانشجو

جوانان و دانشجویان مبارز!

درآستانه ۱۶ آذر روز دانشجو  قرار داریم. « روز دانشجو »  سمبل مبارزه برای آزادی، استقلال وعدالت اجتماعی در حافظه تاریخی توده‌های  زحمتکش مردم ایران نقش بسته است .  ۱۶ آذر  یکی از جلوه‌های مبارزه توده‌های زحمتکش مردم ایران بویژه جوانان علیه  استبداد و خودکامگی  طبقه حاکم و امپریالیسم جهانی و ارتجاع داخلی محسوب میشود . یادواره‌ای  است از مبارزه برای آزادی  و بدست گرفتن  حق تعیین سرنوشت  خویش، همچنین سمبلی است از  مبارزه  دانشجویان برای تحقق آزادی و سوسیالیسم  و دنیائی عاری از ستم و استثمار و زور سرکوب، مبارزه ای که هم چنان ادامه دارد.

امسال در شرایطی به استقبال روز دانشجو میرویم که خیزش انقلابی با پیشگامی  زنان و اعتراضات اجتماعی اقشار مختلف زحمتکشان  که از۲۶شهریور با قتل حکومتی ژینا (مهسا ) امینی و با شعار “زن-زندگی-آزادی- آغاز شد، همچنان ادامه دارد. در این خیزش توده‌ای، زن و مرد، از جوانان و نوجوانان تا سالمندان از کارگر و زحمتکش تا معلمان و استادان و هنرمندان، ملیت‌های مختلف تحت ستم و استثمار تا دگرباشان جنسی  به اشکال مختلف شرکت داشته و دارند. این خیزش عظیم که  دنیا را تحت تاثیر قرارداد و پشتیبانی افکار عمومی مترقی جهان را به همراه داشت، دانشجویان در خط مقدم جبهه نبرد برای رهائی از ستم و استثمار، زور و سرکوب  و تبعیض‌های جنسی و جنسیتی  قرار داشتند وبا مقاومت بی نظیر خود و دادن شهدای بسیار و تحمل گلوله، ضرب و شتم و زندان و شکنجه  نشان دادند که شایسته نام ادامه دهندگان جنبش انقلابی دانشجوئی و وفادار به آرمان‌های انسانی دانشجویانی هستند که در طول تاریخ و در پیکار علیه طبقات ارتجاعی حاکم و امپریالیست‌های پشتیبان آنها برای کسب آزادی و برابری جان فدا کرده اند.

دانشجویان مبارز و انقلابی !

مبارزات پیگیر شما در خیزش  سه ماه اخیر دستاورد های غیرقابل ستاندنی را در برداشته است. از طرفی باوجود اینکه سرکوب بی رحمانه  و مقاومت طبقه حاکم تاکنون مانع از آن بوده است تا این خیزش عظیم که تداوم مبارزات و خیزشهای انقلابی چندین ده ساله در کشورمان است به نتیجه قطعی برسد اما مبارزه همچنان ادامه دارد و می‌رود تا اقشار مختلفی از مردم با خواست ها و مطالبات خود به آن بپیوندند .اکنون در استانه ۱۶ آذر ۱۴۰۱ ده‌ها فراخوان و اعلامیه  از سوی دانشجویان دانشگاه ها و مدارس عالی از سوی تشکل‌های مختلف کارگری و فرهنگی و مردمی و کمیته‌ها و فعالین محلات و کارگران مختلف و رانندگان کامیون ها وغیره صادر شده است ودراین فراخوان ها ازعموم زحمتکشان و دانشجویان دعوت کرده اند تا در روزهای ۱۴و۱۵و۱۶ آذر دست به اعتصاب و تظاهرات عمومی بزنند. ارتقاء سطح آگاهی، مطالبات وخواست‌های و شعارهای خیزش اخیر به آشکارترین وجهی نشان داد که توده های مردم ایران وبویژه جوانان، طبقه حاکم و نظام اسلامی را نمی‌خواهند و دیگر نمی‌خواهند به قوانین  ارتجاعی حاکم تمکین کرده  و بار مصائب ناشی از تشدید استثمار وغارت و چپاول همراه با سرکوب و کشتار اقلیتی از مافیای قدرت و ثروت را بردوش بکشند  .

رژیم در هراس از  گسترش و رادیکالتر شدن همین حرکت‌ها است که دست به  سرکوب و دستگیری و زندان ده ها دانشجو  در دانشگاه های مختلف کشور زده است و نیروهای  سرکوبگر خود را آشکارا در مقابل مردم به صف کرده، هزاران نفر از جوانان، نوجوانان و کودکان را دستگیر کرده است، صدها نفر را کشته و هزاران  نفر با گلوله های جنگی و ساچمه ای زخمی شده‌اند و فرماندهان  و کسانی که دست‌شان تا مرفق به خون  جوانان مبارز و انسانهای آزادیخواه آغشته است را پشت میکرفون رادیو تلویزیون‌های دولتی میاورد تا فریبکارانه خواست‌های توده های مردم که همانا سرنگونی رژیم حاکم و کسب آزادی و بدست گرفتن سرنوشت خویش است را تحریف و به خواست‌هائی جزئی و صنفی تقلیل دهند. از سوی دیگر دولت‌های امپریالیستی و کشورهای مرتجع منطقه نیز تلاش می‌کنند جنبش انقلابی مردم را از مسیر ضد استثماری و ضد امپریالیستی و آزادیخواهانه آن منحرف و به نفع مطامع و منافع خود تغییر دهند .  در چنین شرایطی وظیفه  دانشجویان مبارز و پیشرو است که  تلاش بکنند، چهره واقعی دوستان دروغین و دشمنان فریبکار در داخل و خارج را که جز منافع خود به چیز دیگری نمی اندیشند برملا کنند وبا طرح شعار ها و مطالباتی نظیر  شعار عمومی و سراسری سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی   کار- مسکن- آزادی –، آزادی زندانیان سیاسی، ازادی  اندیشه و بیان  و تشکل و تحزب و رفع تبعیضات جنسی و ملی و طبقاتی،  زمینه مشارکت توده های کارگر و زحمتکش  بیشتری را برای شرکت سازمانیافته و متحد در مبارزات جاری فراهم سازند. ما از همه دانشجویان، دانش آموزان و کارگران و مردم زحمتکش دعوت میکنیم  از فراخوان‌های ۱۴و۱۵و۱۶ آذر حمایت کنند و به صفوف جنبش انقلابی بپیوندند. و برای سرنگونی انقلابی نظام ارتجاعی حاکم و تغییرات بنیادی در ساختار اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ایران مبتنی بر شوراها و ارگانهای مردمی دریک جبهه انقلابی متحد بشوند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران

برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی ایران

زنده باد سوسیالیسم

سازمان

اتحاد فدائیان کمونیست

۱۳آذرماه ۱۴۰۱

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »