اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

ازفراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد حمایت کنیم

ازفراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد حمایت کنیم

سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه درفراخوانی  خطاب به کارگران ورانندگان شرکت واحد اعلام کرده است که: روز۲۵ آبان ساعت ۱۰ صبح با لباس فرم برای جلوگیری از تصویب لایحه باصطلاح(اصلاح قانون کار) که دولت به مجلس ارسال کرده است، مقابل مجلس حضوریافته و هم صدا با سایر کارگران سراسر کشور اعتراضات مان را فریاد بزنیم.

دربیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد  ازجمله آمده است «دولت مصم است دارایی ها و اندوخته های کارگران در سازمان تامین اجتماعی که حاصل سال ها تلاش و خون دل این قشرزحمتکش جامعه بوده است را با ترفند به اسم تجمیع بخش درمان سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت تصاحب کند. همچنین قصد دارد با حذف وتغییربسیاری از مواد حمایتی قانون کارشرایط را بیش از پیش برای کارگران سخت ترو سود و منافع سرمایه گذاران را از جیب کارگران تامین و تضمین نماید و متاسفانه تعدادی از نمایندگان مجلس نیزدرتضییع حقوق کارگران با دولت همراه شده اند.

همکاران، لازم و ضروی است از حداقل های ناچیزمان که  حاصل رنج ها وتلاش های کارگران در دهه های گذشته بوده است حفظ و حراست کنیم و دولت و نمایندگان مجلس باید بدانند؛ کارگران و مزدبگیران جامعه در برابرتهاجم و دست اندازی به حداقل داشته های خود سکوت نخواهند کرد.»

فراخوان سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه درشرایطی صادر شده است که تعرض  به حقوق و معیشت کارگران  توسط دولت و سرمایه داران بی وقفه ادامه دارد .دراین میان مبارزات گسترده اما پراکنده و بی برنامه کارگران، تاکنون هرچند موفقیتهائی دربرداشته است، اما هنوزنتوانتسته است دولت وسرمایه داران را به عقب نشینی وادارنماید . اکنون فراخوان سندیکای شرکت واحد  فرصتی است تا همه کارگران شرکت واحد و سایر کارگران دریک اقدامی متحد و همبسته  به خیابان آمده و برای تحقق خواست های اقتصادی ، صنفی و سندیکائی خود دست به اعتراض و مبارزه بزنند.

ما ضمن پشتیبانی از فراخوان سندیکای شرکت واحد، همه کارگران را به حمایت از فراخوان این سندیکا و شرکت درتجمعات وتظاهرات روز ۲۵ آبان ،فرامیخوانیم.

درمبارزه علیه اقدامات ضد کارگری دولت وسرمایه داران ،اتحاد وهمبستگی کارگران یک ضرورت انکارناپذیراست.

سازمان

اتحاددائیان کمونیست ۲۴آبان ۱۳۹۵

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »