اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

ازتراکتهای منتشره توسط کمیته ایالتی تهران

هموطنان ، کارکران و زحمتکشان

رژیم ددمنش جمهوری اسلامی از هیچ جنایتی در سرکوب قیام گرسنگان روی گردان نیست ، مقابله با رژیم پلید جمهوری اسلامی تنها با حفظ اتحاد و یکپارچگی ممکن است ، هوشیار باشید عناصری که سالها در ارگانهای مختلف رژیم در غارت و چپاول و سرکوب توده ها دست داشته اند در تلاشند با رنگ عوض کردن و به نوعی همراهی با قیام توده ها راه نجاتی برای خود بیابند . همه مزدوران و کارگزاران رژیم میبایست پاسخگوی اعمال و جنایات خود باشند .

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست – کمیته ایالتی تهران 12/10/96

 

کارگران و زحمتکشان ، جوانان دلیر و شجاع :

رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی تنها امید به مزدوران و خود فروختگان سپاه و بسیج و پلیس خود بسته تا بتوانند مرگ محتومش را به تعویق بیاندازند ، از هر طریق ممکن اقدام به شناسایی این مزدوران و محل زندگی و کار آنها کرده و به هر وسیله در اختیار سازمانهای انقلابی قرار دهید یا در فضای مجازی منتشر کنید .

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست ، کمیته ایالتی تهران 11/10/96

 

کارگران و زحمتکشان ، هموطنان دلیر :

بنیه اقتصادی رژیم نقطه ضعف و پاشنه آشیل آن است ، با نپرداختن عوارض و قبوض آب و برق و گاز وتلفن ، و براه انداختن اعتصابات شاهرگ حیات رژیم ددمنش جمهوری اسلامی را هدف قرار دهیم .

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست – کمیته ایالتی تهران 10/10/96

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »