اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

ازتجمعات اعتراضی معلمان حمایت کنید

ازتجمعات اعتراضی معلمان حمایت کنید

بنا به فراخوان کانون صنفی معلمان ، مراسم روز جهانی معلم به شانزدهم مهر ماه تغییر یافته است . قراراست دراین روز کلیه معلمان سراسر کشور  طی تجمعاتی اعتراضی باردیگر مطالبات و خواسته های خود را مطرح کنند.

آنها اعلام کرده اند: اهم دلایلی که سبب شده است تا مراسم گرامیداشت روز جهانی معلم به صورت تجمع اعتراضی برگزار شود، به شرح زیر است :

.1 به فراموشی سپردن بازنشستگان آموزش و پرورش و بی توجهی محض به این قشر رنج کشیده ، به گونه ای که نازل بودن حقوق آنها و اختلاف فاحش آن حتی نسبت به همکاران شاغلشان در آ.پ سبب شده است در سخت ترین شرایط معیشتی ممکن به سر ببرند.

  1. 2. ناکارآمدی آموزش و پرورش در انجام رسالت آموزشی و تربیتی خود به دلیل نگرش ناصحیح تصمیم سازان کلان کشور نسبت به این نهاد بنیادین ، به گونه ای که فرآیند تعلیم و تربیت در نازل ترین سطح ممکن قرارگرفته است.
    ۳. ادامه ی روند تبعیض آمیز گذشته در تعیین و تأمین حقوق و مزایای معلمان و سایر کارکنان آموزش و پرورش نسبت به سایر حقوق بگیران دولت به نحوی که سبب ایجاد فاصله ی طبقاتی کاملا ملموس در میان کارکنان دولت شده است و این امر سبب گردیده تا این قشر عظیم عموماً زیر خط فقر قرار گیرند.
  2. 4. اقدام فراقانونی وزارت آموش و پرورش در جهت خصوصی کردن تعلیم و تربیت برخلاف اصل سی ام قانون اساسی.
    ۵. ادامه و تشدید روند احضار ، تهدید ، بازداشت و زندانی نمودن معلمان شریف و متعهدی که دلسوزانه در جهت رشد و تعالی همه جانبه ی کشورشان ، از سر صدق و اخلاص و تعهد قدم بر داشته اند.

معلمان کشور بمثابه قشری از زحمتکشان جامعه که امر تعلم وتربیت نوجوانان وجوانان کشوررا برعهده دارندمدتهااست فشارهای اقتصادی بسیاری ازآنها راناگزیر ساخته تا برای تامین معاش خود علاوه برشغل معلمی به مشاغل دیگری هم روی آورند که عملا نه وقت استراحت و تجدید انرژی برای آنها میماند و نه فرصت مطالعه و آمادگی لازم درحوزه تعلیم وتربیت باقی میماند . علاوه برآن بعنوان قشر زحمتکش و دارای مسئولیت سنگین درتعلیم تربیت جامعه ازاشکالات و کمبود های اساسی درسیستم آموزشی کشور،از تزویج خرافات مذهبی ،ازتبعیضادت جنسی ،ملی وطبقاتی ،ازخصوصی سازی مدارس و مراکز آموزشی و میلیونها نوجوانی که بدلایل فقر از حق تحصیل محروم هستند، آگاه وخواستار تغییرات اساسی درسیستم آموزشی کشورهستند. درپی طرح همین خواست ها ومطالبات و مبارزه برای تحقق آنها است که بادستگیری و زندان شکنجه مواجه شده اند و رژیم جمهوری اسلامی تلاش میکند با دستگیری فعالین ونمایندگان معلمان صدای نها را خفه کرده و مانع گسترش مبارزات آنها شوند. مبارزات معلمان کشور  همزمان است با تجمعات واعتصابات کارگران ، پرستاران وسایر زحمتکشان جامعه که دربرابر فشارهای اقتصادی ، تبعیضات ، نابرابری ها و تشدید استثمار وسرکوب،ایستادگی میکنند. برای پیروزی براهریمن سرکوب، اتحاد صفوف کارگران وزحمتکشان ضرورتی انکارناپذیر است  . ما ضمن پشتیبانی ازخواست هاو مبارزات مستقل معلمان کشور، کارگران ، دانش آموزان ، دانشجویان و دیگرزحمتکشان جامعه را فرامیخوانیم تا دراین مواقع حساس معلمان کشوررا تنها نگذاشته و از مطالبات ومبارزات آنها حمایت کرده وخواستار آزادی معلمان زندانی وسایرزندانیان سیاسی بشوند.

سازمان

اتحادفدائیان کمونیست 14مهر 94

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »