اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

ازبین بردن گورهای دسته جمعی جانباختگان کشتار های دهه 60،جرم سران رژیم وطبقه حاکم را سنگینتر میکند

با نزدیک شدن به سی مین سالگر کشتار زندانیان سیاسی ، رژیم  به تلاشی دوباره دست زده است تا به خیال خوداش با محو آثار باقی مانده ازجرم وجنایت خود ازجمله گورهای دسته جمعی جانباختگان کشتار ها و قتل عام های دهه 60 و بویژه جانباختگان سال 67، برروی اعمال جنایت کارانه خود پرده افکند. دراین رابطه عفو بین الملل  با انتشار اسناد و عکس ها و گزارشات مختلف  اعلام کرده است که رژیم با خاک برداری و صاف کردن مناطقی که این گورها درآنجا قراردارند و برخی از آنها توسط خانواده ها  شناسائی شده اند ، ساختمانسازی  بر روی این گورها و یا بنا کردن قبرستانی جدید و یا تبدیل آن به محل ریختن اشغال… طرح گسترده ای را برای محواثار جنایات خود برنامه ریزی کرده و از مدتها قبل بمورد اجرا گذاشته است. عفو بین الملل درگزارش اش مینویسد« در یکی از این مناطق گورهای دسته‌جمعی در شهر شمالی تبریز، مأموران رژیم روی بیش از نیمی از این منطقه را با سیمان پوشانده‌اند. … در یک اقدام تکان‌دهنده دیگر در منطقه قُروِه در کردستان مأموران رژیم با بولدوزر، تمامی سنگ قبرها و نشانه‌های دیگری را که خانواده‌های قربانیان در آنجا گذاشته بودند صاف کرده‌اند و اعلام کرده‌اند که این زمین‌های مناطق به کشاورزی اختصاص داده شده است. … این البته اولین بارنیست که رژیم درصدد ازبین بردن آثار جنایات خویش است بلکه بارها تلاش کرده گورهای دسته جمعی که یکی پس ازدیگر توسط خانواده ها و مردم شناسائی میشدند را ازبین ببرد ،اما هربار با مقاومت خانواده ها ودیگر انسانهای آزادیخواه مواجه شدند و بیش از بیش به رسوائی آنها انجامید . رژیم جمهوری اسلامی که بعد ازسی سال  هنوزاز اعلام نام و مشخصات و محل دفن جانباختگان خودداری کرده و سازماندهندگان ومجریان این جنایت درراس نهاد های حکومتی بابی شرمی  دست زدن به این جنایات را ازافتخارات خود محسوب میدارند، اکنون با فرارسیدن سی مین سالگر این کشتارها درهراس از اوج گیری اعتراضات خانواده ها ونیروهای پیشرو جامعه وتبدیل شدن آن به اعتراضات عمومی  به برنامه ریزی گسترده برای ازبین بردن اثار گورهای دسته جمعی که نمادی ازمبارزه  ومقاومت توده های زحمتکش مردم ایران دربرابر ارتجاع واستبداد تازه به قدرت رسیده بود ، دست زده است . خانواده های جانباختگان و عناصر پیشرو با اطلاع رسانی به  ساکنین مناطقی که درآنها گورهای دسته جمعی قراردارد و روشنگری و بسیج مردم  باید مانع ازاجرائی شدن سیاست ضد بشری رژیم شوند .

ماازهمه نیروهای پیشرو ایران وجهان و نیز توده های زحمتکش مردم ایران ، بویژه خانواده و همرزمان جانباختگان  دعوت میکنیم تابا سازماندهی اعتراضاتی گسترده ، سیاست محو گورهای دسته جمعی جانباختگان  را متوقف کنند.

سزنگون باد رژیم جمهوری اسلامی    برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی

زنده باد سوسیالیسم

سازمان

اتحادفدائیان کمونیست

11اردیبهشت 97

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »