اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

ادامه اعتراض کارگران چهار واحد صنعتی وخدماتی پتروشیمی ماهشهر

روز چهارشنبه 19 شهریور ماه برای چهارمین روز متوالی، کارگران 4 واحد صنعتی و خدماتی ماهشهر به اعتصاب و تجمعاتشان در راه دست یابی به مطالباتشان ادامه دادند.

از روزیکشنبه 16 شهریور ماه، اعتصاب و تجمع کارگران خدمات اجتماعی پتروشیمی بندر خمینی دراعتراض به انتقال اجباری به شرکت عملیات غیرصنعتی ماهشهر، کارگران شهرداری ماهشهر دراعتراض به عدم پرداخت حق طرح طبقه بندی مشاغل، کارگران شهرداری بندر امام دراعتراض به عدم پرداخت حقوق و مطالبات و رانندگان سرویس‌های رفت و آمد کارگران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر نسبت به عدم پرداخت مطالبات از طرف پیمانکاران ادامه پیدا کرده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »