اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

آتش سوزی در زندان اوین  و خطراتی که  جان همه زندانیان را تهدید میکند

در بحبوحه  خیزش انقلابی جاری جوانان و سایر اقشار مردم بر علیه رژیم ددمنش حاکم، آتش سوزی در زندان اوین رخ داد که  همه مردم را منقلب و نگران کرد . بسیاری از خانواده ها و مردم با شنیدن این خبر به سمت  زندان اوین در تهران حرکت کردند تا  از نزدیک  اطلاعات دقیقتری بدست آورنده و درصورت لزوم به کمک زندانیان گرفتار در جهنم اوین بشتابند.

اکنون بنا به اطلاعات منتشر شده آتش مهار شده است و مقامات رسمی  محل آتش سوزی را یکی از کارگاه های خیاطی در زندان اعلام کرده اند  طبق  همین منابع تاکنون ۴ نفر کشته و۶۱ نفر زخمی شده اند.

روشن است که ادعاهای رژیم قابل اعتماد و استناد نبوده و نیست.  به خبرهای  غیر مستندی که برخا در مدیای اجتماعی  فراوان پخش میشوند  و اشاعه آنها  می تواند  در خدمت راست نمائی دروغهای رژیم  قرارگیرد ،نیز نمیتوان  به حقایق دست  یافت. اما دیر یا زود واقعیت ها از پشت پرده  برون خواهد  شد. و علل و عوامل واقعی  این فاجعه  را نیز بر ملا خواهد کرد.

 آنچه مسلم است  رژیم جمهوری اسلامی که خیزش یکماه اخیر پایه هایش را بلرزه درآورده است برای حفظ قدرت لرزان خود  ممکن است دست به هر جنایتی بزند . حتی  اگر ادعای مسئولین زندان  مبنی بر غیر عمدی بودن  این آتش سوزی درست بوده باشد بازهم رژیم  پاسخگو است چراکه مسئولیت حفظ جان زندانیان چه سیاسی و چه عادی برعهده  مسئولین نظام است.
علاوه بر احتمال نقشه مند بودن این نوع از وقایع  با قصد کشتار عده ای از زندانیان سیاسی و یا منحرف کردن افکار عمومی از اعتراضات خیابانی؛  خطر دیگری هم جان زندانیان را تهدید میکند و با توجه به انبوه دستگیریهای اخیر ازدهام در زندانها و عدم رسیدگی و فرسوده بودن  تاسیسات  درجه حوادث منجر به مرگ زندانیان  روزبه روز بیشتر میشود.

در چنین شرایطی  ضروریست  که  در اعتراضات خیابانی  آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی  را هم فریاد بزنیم  و توده های مردم را از خطراتی که جان زندانیان سیاسی را تهدید میکند  آگاه  کرده و آنها را برای  اقدامات عملی در این رابطه بسیج بکنیم.

عمواغلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »