فهرست

fedayi communist

 

ازبین بردن گورهای دسته جمعی جانباختگان کشتار های دهه ۶۰،جرم سران رژیم وطبقه حاکم را سنگینتر میکند

با نزدیک شدن به سی مین سالگر کشتار زندانیان سیاسی ، رژیم  به تلاشی دوباره دست زده است تا به خیال خوداش با محو آثار باقی مانده ازجرم وجنایت خود ازجمله گورهای دسته جمعی جانباختگان کشتار ها و قتل عام های دهه ۶۰ و بویژه جانباختگان سال ۶۷، برروی اعمال جنایت کارانه خود پرده افکند. دراین رابطه عفو بین الملل  با انتشار اسناد و عکس ها و گزارشات مختلف  اعلام کرده است که رژیم با خاک برداری و صاف کردن مناطقی که این گورها درآنجا قراردارند و برخی از آنهاادامه مطلب


خروج امریکا از برجام، آخوندها خوش‌شانس‌ترین مستبدین تاریخ هستند!

این اولین بار نیست که امریکا به توافقات بین‌المللی پشت کرده است. آخرین بار، آقای ترامپ و نخبگان حاکم بر امریکا، حدود یک سال پیش از پیمان پاریس که دربرگیرنده اقداماتی برای حفظ محیط‌زیست بود، خارج شدند. کشوری که حدود پنج درصد از جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهد، حدود بیست‌وپنج درصد انرژی جهان را مصرف می‌کند، از این پیمان خارج شد. علت؟ برای اینکه معتقدند که ادامه تعهد بر اقتصاد امریکا تأثیر منفی خواهد داشت. ۱۹۵ کشورپیمان پاریس را امضا و ۱۴۷ کشور آن را به تصویب مجلس خود رساندهادامه مطلب


علی آتش ؛ آتشین و رادیکال تا آخرین نفس !

علی آتش{آتشکدی}از فعالین کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در آمریکا و یکی از پیگیرترین و وفادارترین سوسیالیستهای جنبش چپ ایران ، درگذشت . تاریخ زندگانی اوبخشی از تاریخ جنبش چپ و  تاریخ تحولات معاصر ایران بود و همپای آن پیش میرفت . در دوران جنبش مسلحانه در ایران ، او با همدلی و همراهی « مبارزه ی مسلحانه ؛ هم استراتژی ، هم تاکتیک » فدائی شهید مسعود احمد زاده را به انگلیسی برگرداند و در معرفی این جنبش و فضای فکری و اهداف مبارزاتی  آن به جهان خارج از زبان فارسیادامه مطلب


درباره کشتار توده های تحت ستم فلسطین ووحشیگری نظام های امپریالیستی جهانی وژیمهای مرتجع منطقه

همزمان با افتتاح سفارت امپریالیسم آمریکا دربیت المقدس، اعتراضات ده ها هزار از توده های زحمتکش مردم فلسطین  بوسیله رژیم سرکوبگر اسرائیل با همدستی امپریالیسم آمریکا بخون کشیده شد و تا کنون نزدیک به ۶۰ کشته و هزاران زحمی تنها دریک روز نتیجه این وحشیگریهای «دموکراتیک ترین دولتهای» جهان سرمایه داری است . این کشتار  درواقع قربانی کردن ستمدیدگان فلسطینی درپای افتتاح کنندگان سفارت آمریکا درسرزمینی اشغالیست .آمریکا با نقض قطعنامه های سازمان ملل و زیرپاگذاشتن تعهدات بین المللی خود وحق و حقوق فلسطینیان سفارت خودرا به اروشلیم منتقل کردهادامه مطلب


بازگشت مجدد کارل مارکس به شهر زادگاهش تریر

تریر فرزند خودرا درآغوش میگیرد


اول ماه مه را با خواست دستمزد بر اساس ساعت کارگره بزنیم


نشریه کار کمونیستی شماره ۱۵۵ اردیبهشت ۹۷


اعلامیه کمیته ایالتی تهران :یازده اردیبهشت روز تجلی قدرت کارگران گرامی باد

در آستانه سالگرد روز جهانی کارگر سال ۹۷ قرار داریم ، سالی که پیش رو داریم  سالی پر چالش و تعیین کننده برای کارگران و زحمتکشان و برای رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی است . رژیم در عمیق ترین و حادترین بحران تاریخ چهل ساله خود قرار دارد ، کارگران و زحمتکشان هم با فلاکت بارترین شرایط زندگی دست و پنجه نرم میکنند . سال گذشته صدها هزار کارگر در اعتراض به شرایط بد اقتصادی و در مخالفت با جمهوری اسلامی و تمام جناحهای آن بپا خواستند ، مبارزه کارگرانادامه مطلب


ازاول مای ۹۶ تا اول مای ۹۷

بارسیدن به اول ماه  مه ۹۷ سالی پرفراز ونشیب را پشت سرنهادیم  ،سالی که همراه با تلخکامیها وصد البته  با امید واریهای زیاد توام بود.امیدواریهائی که طبقه کارگر و توده های زحمتکش  مردم  با اعتصابات و قیامهای خود بوجود آورده وتلخکامیهارا زوده و چشم انداز نوینی را درعرصه مبارزه علیه ستم واستثمار وزور وسرکوب گشودند.زمینه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی که موجد اعتصابات گسترده کارگری و قیام توده های زحمتکش دربیش از هشتاد شهر کشور شد ،درسال پیش رو نیز برقوت خود باقیست  و روشن است که درغیاب راهادامه مطلب


گرامی باد اول ماه مه روزتجلی همبستگی کارگران جهان !

سازمان اتحادفدائیان کمونیست فرارسیدن اول ماه مه (۱۱اردیبهشت۹۷) روز تجلی همبستگی کارگران سراسرجهان را به همه کارگران وزحمتکشان شادباش میگوید. اول ماه مه  کارگران درسراسرجهان این روزرا جشن میگیرند. اول ماه مه سمبلی از همبستگی و اتحاد کارگران دربرابر نظام سرمایه داری است. درعین حال نوید بخش دنیای نوینی است که درآن از استثمار انسان بوسیله انسان و از زور و سرکوب و تبعیض و ستمگری خبری نباشد. اول ماه مه درعین حال این نکته را یادآوری میکند که دردنیای پرتناقض ما دو نیرو دربرابر هم صف آرائی کرده اند،ادامه مطلب