فهرست

fedayi communist

 

تشدید سیاست سرکوب رژیم و کارفرماها ازسوی کارگران نیشکرهفت تپه بی جواب نخواهد ماند

درپی اعتراضات و اعتصابات کارگران نیشکرهفت تپه که خواستارتحقق مطالبات معوق خود هستند، نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی شب سه شنبه سوم مردادماه، با یورش به خانه های کارگران بیش از پانزده تن ازآنان را دستگیر وروانه زندان نمودند . درپی این اقدام سرکوبگرانه وضد کارگری، کارگران نیشکر هفت تپه امروز چهارشنبه نیز دست به تجمع اعتراضی زده و ضمن طرح مجدد خواست های خود،خواستار آزادی بدون قید وشرط کارگران بازداشت شده شدند. متعاقب تجمع امروز چهارشنبه، کارفرما و دولت نه تنها پاسخی به مطالبات کارگران، ازجمله آزادی کارگران دستگیر شدهادامه مطلب


در باره برخورد به انتخابات ریاست جمهوری و مسئله تضادهای داخلی حاکمیت

مثل همیشه انتخابات ریاست جمهوری در ایران مباحث تندی رامیان طرفداران شرکت در آن و مدافعان تحریم فعال  دامن زد . از زمانی که اصلاح طلبان حکومتی  موفق شدند که « منطق» انتخاب میان بد و بدتر را در میان بخشی از اپوزیسیون سابق جابیاندازند این مباحثات درخارج گاه اشکال بسیارتندی هم به خود میگیرد . درین میان برخی در مغلطه تا به آنجا پیش می روند که مسئله رای دادن را با آزادی بیان و اندیشه یکی گرفته ، منکر هر نوع بار سیاسی و یا تحلیل رای دادنادامه مطلب


بولتن مباحثات علنی شورای همکاری نیروهای چپ وکمونیست


تجربه نخستین مرگ و دختران کولی دو اثر ارزنده و ماندگار از رفیق مرضیه احمدی اسکویی


نقدی بر سیاست حزب کمونیست ایران در کردستان


کنفرانس سالانه سازمان جهانی کار زمانی برای ارزیابی عملکرد و سنجش ادعاها


نظر ما درباره اطلاعیه مشترک کومه له حزب کمونیست ایران با احزاب ناسیونال مذهبی کردستان

رفقای گرامی هماهنگی وشورای همکاری-   همانطورکه درجلسه  ۸مای شورا اعلام کردیم  ما درصورت شفاف بودن موضع گیری دررابطه با جریانات ناسیونالیست مذهبی (درشرایط ویژه کنونی)با آوردن اسامی این جریانات  مشکلی با امضای آن نداشتیم .این امر بویژه درشرایط مشخص کنونی  که رفقای حزب کمونیست ایران وارد اتحادعمل با بخشی از آنها درکردستان شده اند، نشاندهنده استقلال سیاسی رفقای حزب کمونیست  نیز میبود که متاسفانه مورد موافقت واقع نشد وازنتایج فوری این اتحاد عمل رفقای حزب، فعلاو درقدم اول ایجاد شکاف دردرون همکاری ما چند جریان سیاسی است که برایادامه مطلب


سلاح نرم

آناهیتا اردوان : دریافتی که انسان امروزی از فقر و تنگدستی دارد با آنچه اجداد او از آن داشتند، شباهت زیادی دارد و بسرعت مفهوم معیشت را به ذهن متبادر میسازد. “روونتری” اعتقاد داشت که فقیر و تنگدست کسی است که بدشواری امکانات بقای خود و افراد تحت تکلفش را فراهم می سازد. این میزان را در حداقل الزامی برای حفظ وضع جسمانی و با محاسبۀ پایین ترین قیمت مواد غذایی، تعیین کرد. تخمین بهای مواد غذایی که یک زن خانه دار برای یک خانوار سه نفره خریداری میکند، سهل وادامه مطلب


به یاد دو ستاره سرخ ، فدائیان شهید رفیق امیر پرویز پویان و شاعر انقلابی سعید سلطانپور

خرداد ، ماه به خاک و خون غلطیدن ده ها فدایی مبارز و کمونیست است . کسانی که با پا فشاری بر آرمانهای انسانی خویش برگهای پراز افتخار تاریخ مبارزه برابری طلبانه و آزادیخواهانه طبقه کارگر و زحمتکش ایران را رقم زدند . مطلب زیر نوشته فدایی شهید رفیق سعید سلطانپور ، شاعر توده های محروم و ستمکش درباره انقلابی بزرگ فدایی شهید امیر پرویز پویان است که هر دو آنها از شهیدان ماه خرداد میباشند . من این گل را میشناسم رها کنید مرا ، رها کنید شانه وادامه مطلب


سعید سلطانپور در آئینه «نسل پس از کودتا»

با میهنم چه رفته است با میهنم چه رفته است که زندان ها از شبنم و شقایق سرشارند و بازماندگان شهیدان -انبوه ابرهای پریشان سوگوار- در سوگ لاله های سوخته می بارند با میهنم چه رفته است با میهنم چه رفته است که گل ها هنوز سوگوارند سعید سلطانپور، گذشته از ویژگی های شخصی اش – که شخصیتی حساس، جسور، زلال و خلاق داشت که هر یک از اینها جداگانه قابل بررسی است- متعلق به نسلی است که وقتی چشم باز کرد خود را در جامعه پس از کودتای ۲٨ادامه مطلب