فهرست

فدائی

 

به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

آغاز سال تحصیلی همیشه با جنب و جوش بسیار همراه بوده جنب و جوشی که نشان از پویایی و جوان بودن جامعه دارد و در عین حال توام با بیم و هراسی است که در این سالها هیچگاه جمهوری اسلامی را راحت نگذاشته و هر سال با شروع سال تحصیلی به جان رژیم میافتد و البته کاملا هم قابل درک است . از آنجا که در این سالها همواره نیروی محرکه و پیشرو هر اعتراض واقدامی علیه رژیم ددمنش و جنایتکار، جوانان پرانرژی و پرشور بوده اند ، بهتر میتوانادامه مطلب


بمناسیت اول مهر و شروع سال تحصیلی جدید

در حالی به مهر یعنی اغاز شروع کسب دانش و علم در همه سطوح وارد شدیم و در مدارس و دانشگاه ها شروع به تحصیل در سال جدید نمودیم که بسیاری از همکلاسی های سال قبل به دلیل نداشتن بودجه و امکان تحصیل ترک نحصیل نموده اند و در کلاس حاضر نگردیدند . این در حالی است که فیش های حقوقی چند صد ملیونی بسیاری از مدیران ارشد در نظام افشا شده و بسیاری از انها هنوز در پرده ابهام باقی مانده است . مدیران نالایق و بی سوادی کهادامه مطلب


اینک شکست سیاستهای داخلی و خارجی رژیم بر کسی پوشیده نیست این شکست ها و بحرانهای متعدد به اختلافهای شدید در میان طبقه حاکم انجامیده وبه یک بن بست در درون هیئت حاکمه منجر شده است . اینک کشتی بان را سیاست دگر باید

        قانون کار معضل همیشگی سرمایه داران

    سرمایه داری نظامی است متکی بر کالایی کردن هر چیز و سود بری به هر قیمت نیروی محرک ذاتی آن است . نقش دولتها در یک جامعه سرمایه داری صرفا برداشتن موانع از سر راه این گرایش درونی و ذاتی سرمایه داری و شتاب بخشیدن به این نیروی محرک وکمک به تداوم این سود بری افسار گسیخته است . به قول روحانی ” امان از این سرمایه که به حرف هیچ کس گوش نمیکند ، سرمایه فقط یک واژه میشناسد و به دنبال آن میرود و آن سود استادامه مطلب


ایا می توان از منتظری به عنوان  کسی که برای حقوق بشر نامه نگاری کرد یاد کرد؟ و هدف رژیم از پخش این نوار در بیست و هشت سال پس از این کشتار سبعانه چیست ؟

قبل از اینکه به بحث اصلی بپردازیم باید یاد اور شویم که کشتار گروهی و دسته جمعی زندانیان عقیدتی در تمامی تاریخ در کشورهای مختلفی همچون یونان شیلی و از جمله حداقل سه بار در تاریخ ایران اتفاق افتاده است . در تاریخ کشورمان در دوران ساسانیان در سلطنت خسرو انوشیروان دگر اندیشان مزدکیست را به همراه مزدک در باغ سلطنتی دربار وارونه در گودال هایی که برای کاشتن درخت کنده بودند دفن کردند . در زمان شاه گروهی از زندانیانی که حکم گرفته و در انتهای احکام خود بودندادامه مطلب


BBC و توابین جمهوری اسلامی

  به شهادت تاریخ تمام حکام سفاک و مستبد با خونریزی و کشتار و ایجاد رعب و وحشت کوشیدند بقاء خود را تضمین کنند ولی فقط گوری عمیقتر برای خود کندند ، و باز هم به شهادت تاریخ در این اقدامات جمهوری اسلامی سرآمد تمام سفاکان تاریخ بوده است . عمق شقاوت و ددمنشی که جمهوری اسلامی در دهه شصت بخصوص ۶۷ مرتکب شده با هیچ کلامی قابل توصیف نیست ، اعدام ۳۲ نفر به روایت غیر رسمی و ۲۱ نفر به روایت رسمی در یک روز در سالگرد جانادامه مطلب


آزادی سروده هایی از محسن رجب زاده

آزادی بر فراز کوهساران صخره ها یک شاه باز بهر روزی کرده بودش پرواز درمیان اوج پرواز خویش تکه رانی بر درخت اویخته دید شیرجه زد اوسوی طعمه رو نمود با عملکردش به سرعت نیز فزود تا که بر ران امدش ناگه فرود یک رسن افتاد رسن هایی فزود در میان تور خود را بدید این مصیبت بهر روزیش امد پدید از غمش هیچ سوی طعمه نرفت کین بلا ازبهر ان بر وی برفت این سو ان سو درون تور پرید در میان دست صیاد خود بدید در میان دستادامه مطلب


   اندر حکایت آلترناتیو ” روبنی ” برای انقلاب

 آقای روبن مارکاریان از راه کارگر اخیرا در نشستی پالتاکی  گفته که در مصاف با جمهوری اسلامی چون ممکن است مجاهدین و سلطنت طلبان هم به اقدام مسلحانه متوسل شوند ما نباید قیام مسلحانه را در دستور قرار دهیم بلکه باید با ( روشی مودبانه  ) انقلاب توده ای ؟!! برای سرنگونی رژیم اقدام کنیم .     باید گفت زندگی بی دغدغه در خارج به طور کل شما را از واقعیتهای جامعه دور کرده و حافظه تاریخی شما را هم دچار نقصان کرده و در عوالمی دیگر سیر میکنید .ادامه مطلب


بحران آب و محو تمدن ایرانی !!

     چند روز پیش ، چیت چیان وزیر نیرو طی سخنانی با  اعتراف به بحران خاموشی که تمام کشور را تهدید میکند با یک قیاس محیلانه به نتیجه همیشگی سود طلبی و چپاول که خصیصه ذاتی جمهوری اسلامی رسید و محیلانه راه حل بحران عمیق و حاد خشکسالی و کمبود آب را افزایش آب بها و گرفتن پول بیشتر از مردم دانست !! تا مردم به صرفه جویی بیشتر وادار شوند .     این نکته که آب منشأ شکل گیری تمدن ها و شهر نشینی بوده غیر قابل انکارادامه مطلب


هر گردی گردو نیست!! تاملی پیرامون نظریه راه کارگر و رفیق روبن مارکاریان در مورد الترناتیو به ظاهر انقلابی !

در روزهای اخیر بحثی بین نیروهای کمونیست و چپ در دنیای مجازی و تلویزیون دریچه در گرفت که در این مباحث در مورد الترناتیو اینده به بحث پرداختند و نظرات خود را ارائه نمودند که در انجا رفیق روبن به عنوان سخن گو و نماینده راه کارگرمطرح ساخت که چون سازمان مجاهدین و حتی سلطنت طلبان ممکن است به سرنگونی از راه قهر اعتقاد داشته باشند پس ایشان براندازی رژیم از راه قهر توده ای را قبول ندارد و مقابله قهرتوده ای با رژیم را برای سرنگونی بعنوان بخش مهمیادامه مطلب


فساد و تباهی در جمهوری اسلامی ریشه دار است ان را فقط در فیش حقوق جستجو نکنید!!!

جمهوری اسلامی در کلیت خود اعم از جناح راست میانه رو و جناح موسوم به اصلاح طلب همگی تبلوری از تقدسی فاسدند . این روزها در تمامی گروه های اجتماعی فیش های حقوقی مسئولین نظام از مدیران میانی تا مدیران ارشد نظام افشا شده صرف نظر از اینکه ابتدای امر اولین فیش از طرف کدام جناح و به چه منظور افشا گردید اما دامنه این افشا گریها دامن تمامی جناح های نظام را گرفت واش انقدر شور شد که خود اشپز به میدان امده و به چنین دریافتی هایی اعتراضادامه مطلب