فهرست

سایت فدائی

 

یاد رفیق کبیر حمید اشرف در اراده پولادین فدایی کمونیست همیشه زنده است !

روز هشتم تیر ماه ۱۳۹۵ ، ۴۰ سال از شهادت چهره شاخص جنبش نوین کمونیستی ایران ، فرزند انقلاب و پر از احساس کارگران و زحمتکشان ، مبارزه راه آزادی و سوسیالیسم ، رفیق کبیر حمید اشرف یکی از بنیانگذاران و رهبران کبیر سازمان و ۹ رفیق فدایی دیگر :  محمد رضا یثربی ، غلامرضا لایق مهربانی ، غلامعلی خراط پور ، عسگر حسینی ابرده ، علی اکبر وزیری ، محمد حسین حق نواز ، طاهره خرم ، یوسف قانع خشکه بیجاری و فاطمه حسینی میگذرد . جنگاوران کمونیستی کهادامه مطلب