فهرست

۲۲ بهمن سمبل تجلی قدرت توده ها.

بار دیگر سالگرد قیام ۲۲ بهمن فرا رسیده قیامی که گفته ها و نا گفته های بسیاری در خو داشته قیامی که به وضوح نشان داد در برابر قدرت اتحاد و همبستگی توده ها هیچ نیرویی را یارای ایستادن نیست و به وضوح نشان داد که توده های متحد و بپا خواسته برای تحقق آزادی و برابری نیازمند هدایت و رهبری سازمان یافته هستند. یکبار دیگر به عینه ثابت کرد که امپریالیسم و بورژوازی برای مهار حرکتهای اعتراضی و انقلاب توده ها از هیچ اقدامی رویگردان نیست.

   تحولات زمستان ۵۷ و سالهای بعد از آن به خوبی نشان داد که صف بندی انقلاب و ضد انقلاب یک صف بندی کاملا مشخص و عینی است که رو در روی هم قرار دارند هرچند در مقاطعی ضد انقلاب با هیاهو و تبلیغات و ایجاد پاره ای توهمات برای تداخل در این صف بندی تلاش میکند ولیکن در نهایت این منافع طبقات است که تعیین کننده است. وقایع زمستان ۵۷ به خوبی نشان داد که بورژوازی و کارگزارانش در هر در هر رنگ و لباسی و با هر لحن و کلامی چه روحانی و نظامی و یا سناتور و وزیر در پوشش هر جریان و سازمانی از حزب رستاخیز و ملت گرفته تا نهضت آزادی و جبهه ملی و حزب جمهوری اسلامی و….. همه و همه در برابر کارگران و زحمتکشان و توده های بپا خواسته به جان آمده و خشمگین, هراسان به تکاپو می افتند. قیام پر شکوه توده ها در روزهای بهمن عملا هر تلاشی را برای حفظ سلطنت با بن بست مواجه کرد. امپریالیسم به تکاپو افتاد که با همکاری خمینی ضد انقلاب باران توده ها را که به قول بازرگان تبدیل به سیل شده بود مهار کند, این مهم با اعزام ژنرال هایزر و مذاکره با بهشتی و مطهری و یزدی طرح ریزی شد. خمینی در مقابل شعار توده ها که میگفتند: “رهبران ما را مسلح کنید” خواست که ساعت حکومت نظامی را که در روز ۲۲ بهمن ۴:۳۰ اعلام شده بود رعایت کنند ولی عملا عکس آن اتفاق افتاد و ۲۲ بهمن باشکوه شکل گرفت.

  خمینی از همان روزهای نخست کسب قدرت, مهار و سرکوب توده ها را در دستور قرار داد و هرآنچه را که رژیم پهلوی امکان انجام آن را نیافته بود به اجرا گذارد , نتیجه آن برای توده ها جز تداوم فقر و بیکاری و اختناق در لوای اسلام و حکومت مستضعفین , جز سرکوب وحشیانه خلق های کرد و ترک و ترکمن و بلوچ و عرب , جز اعدام های دسته جمعی و گسترده پاک ترین و شریف ترین زنان و مردان این سرزمین حاصل دیگری نداشت.

انقلاب ۵۷ به توده ها آموخت که تنها رژیمی برخاسته از میان توده ها , با اراده و خواست توده ها میتواند تحقق آزادی و برابری و عدالت را تضمین کند نه حاکمیتی متکی بر طبقه سرمایه دار بلکه برخاسته از طبقه کارگر و برای طبقه کارگر.

مرگ بر رژیم جنایتکار و جنگ طلب جمهوری اسلامی

زنده باد سوسیالیسم

کمیته ایالتی تهران

۲۰/۱۱/۸۶

 

 


پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*