فهرست

خرداد, ۱۳۹۸

 

نه به حمله نظامی امریکا، نه به رژیم جمهوری اسلامی ! زنده باد انقلاب توده های زحمتکش!

این روز ها همه جا صحبت از حمله  نظامی  امپریالیسم آمریکا  به ایران  است.  رقابت های  دائم و تضاد های  آشتی ناپذیر بین قدرت های امپریالیستی بر سر تسلط بر خاورمیانه، اینک این امپریالیسم  غارتگر را بر آن داشته است  که  حمله به ایران و  رودر روئی نظامی با  رژیم  جمهوری اسلامی را در سرلوحه  فعالیت های  خود،  قرار دهد. فرستادن تجهیزات جنگی به خلیج فارس، کوبیدن  به طبل  جنگ  طلبی و دیگر تشبثات امپریالیستی،  همه دال بر این است  که  امپریالیسم  امریکا برای  حمله نظامی به ایران،  آماده میشود.ادامه مطلب


درباره تشدید تضادهای امپریالیسم آمریکا بارژیم جمهوری اسلامی

مدتی است که تنش بین جمهوری اسلامی وامپریالیسم آمریکا رو به تشدید نهاده است.آمریکا با وارد کردن سپاه پاسداران به لیست تروریستی خود و متعاقبا اعزام ناوگانهای جنگی «آباهام لینکلن» و ناوجنگی«یو اس اس آرلینگتون» و بمب افکن های غول پیکر  ب ۵۲آمریکا به خلیج فارس و اعلان ها و اخطارهای شدید الحن مقامات آمریکائی، به سران جمهوری اسلامی، این تشنجات را به فاز جدیدی وارد کرده است. دوطرف درحال رجزخوانی علیه همدیگرند. رسانه های گروهی و«صاحب نظران» گمانه زنی های مختلفی را پیشبینی میکنند که از احتمال درگیریهای نظامیادامه مطلب


نشریه کار کمونیستی اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ شماره ۱۶۶


اطلاعیه مشترک نیروهای کمونیست در مورد تبلیغات جنگی میان دولت آمریکا و رژیم جمهوری اسلامی

بعد از آنکه دولت آمریکا سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد و سران حکومت با تهدید منافع آمریکا در منطقه اعلام کردند “اگر نفت ایران از تنگۀ هرمز عبور نکند، نفت دیگران هم عبور نخواهد کرد” و سپس اعزام چند ناو هواپیمابر آمریکا به آب‌های جنوب ایران و تهدید جمهوری اسلامی به خروج گام به گام از برجام، تنش و تبلیغات جنگی میان دولت آمریکا و رژیم جمهوری اسلامی وارد فاز جدیدی شده است. اما به رغم کوبیدن بر طبل تبلیغات جنگی بویژه در رسانه‌هایادامه مطلب


فیلم/ خیزش دانشجویان در دانشگاه تهران در اعتراض به طرح‌های متحجرانه‌ حکومت اسلامی برای برای پیاده‌سازی حجاب اجباری


دکترین و تحرکات ایالات متحده امریکا و همپیمانان آن بر علیه ونزوئلا

ونزوئلا بطور سیستماتیک درگیر با شرایط وخیمی است که مرتب از طرف تبلیغات منفی ارتباط جمعی ،مورد هجوم قرارگرفته و از طریق تلاش بی وقفه و سازماندهی تخریبات افکارعمومی تحت فشارقراردادن طبقه کارگر وتوده زحمتکش این کشورتشدید میشود.   جنگ اقتصادی و تهدیدات نظامی مسبب کمبود مایحتاج ضروری هر جامعه ای خواهد شد . در تلاش برای برهم ریختن نظم هر جامعه بایستی احساس ترس وحشت ، کمبود ، شک و تردید و ایجاد ناامنی انسانها را برانگیخت ، احساسات نفرت را بایستی دامن زد ، بایستی جامعه را به مرحلهادامه مطلب


دستگیریهای گستره کارگران ودیگر شرکت کنندگان در تظاهرات اول ماه مه

امسال با فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد و با حمایت چند تشکل مختلف کارگری و معلمان و بازنشتگان، عده قابل توجهی از کارگران ، معلمین و بازنشتگان ودانشجویان به این فراخوان پاسخ مثبت داده و در ساعت موعود درمقابل بهارستان گردهم آمدند . ابتدا چون تصور رژیم این بود که از این فراخوان استقبال نخواهد شد،خواستند با تذکر و اخطار تجمع کنندگان اولیه را پراکنده ساخته و به این گردهمائی پایان دهند . اما بتدریج که برتعداد شرکت کنندگان با پرچم ها و پلاکاد هائی که روی آنها مطالبات کارگرانادامه مطلب


قرارگرفتن نام سپاه پاسداران در لیست تروریستی امپریالیسم آمریکا

درپی تشدید تضاد بین رژیم جمهوری اسلامی و امپریالیسم آمریکا ،ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سپاه پاسداران را نیز به لیست تروریستی خود اضافه کرد. قرارگرفتن نام سپاه پاسداران درلیست «تروریستی » دولت آمریکا واکنشهای مختلفی را در سپهر سیاسی ایران موجب شده است .عکس العمل نیروهای طرافدار رژیم و جناح های رنگارنگ آن از پیش برهمگان معلوم است ،واین هم روشن است که درپشت اظهارات شداد و غلاظ گروه های مختلف وابسته به دم دستگاه حاکمیت و نیز پایه های اجتماعی آن،دردفاع ازسپاه پاسداران ، منافع اقصادی وسیاسی متفاوتی خوابیدهادامه مطلب


جهان بینی یا ایدئولوژی بازتاب آرمانی مناسبات انسانها با یکدیگر و با طبیعت ( در ذهن آنان ) است، بیانگر نگاه و نگرش آنان نسبت به همه امور جهان از دیدگاه نفع و خواست و آمالشان است. همانطورکه دیده میشود، جهان بینی تمامی عرصه های طبیعت و جامعهُ بشری را شامل میگردد ؛ و لذا همهُ امور مرتبط با زندگی بشر مشتمل بر شش قلمروی فلسفی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، اخلاقی، و هنری و ادبی، در سطح نظری و عملی ، را دربرمیگیرد.

یک بازبینی از ماتریالیسم ودیالکتیک


بمناسبت هفتادوچهارمین سالگرد پیروزی برفاشیسم

بمناسبت هفتادوچهارمین سالگرد پیروزی برفاشیسم چهل و هفت سال از پیروزی برفاشیسم وتسلیم بلاقید وشکست آلمان نازی سپری میشود . دردوم ماه مای ۱۹۴۵ ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی، با پشتیبانی توده های کارگر وزحمتکش این کشور توانست آخرین سنگرهای ارتش نازی را درهم شکسته وارد برلین پایتخت آلمان شود ولحظاتی بعد یکی از سربازان ارتش سرخ ازستونهای رایشتاک بالارفت و پرچم سرخ را به نشانه شکست قطعی فاشیسم برفراز آن برافراشت. ودر هشتم ماه مای قرارداد تسلیم بلاقید وشرط  کلیه نیروهای ارتش آلمان  به امضاء رسید . بدین ترتیبادامه مطلب