فهرست

چهارشنبه, اسفند ۲۲ام, ۱۳۹۷

 

متن سخنرانی رفیق سالار در سمینار استکهلم بمناسبت 8 مارس روز جهانی زن

چالشهای زنان با ستم جنسیتی ، ملی و طبقاتی در ایران

  بورژوازی حاکم بر ایران و در سطح بین المللی نظام رو به زوال سرمایه داری طی سالیان متمادی تمام توان و نیروی خود را بکار گرفتند تا ۸ مارس را از یادها بزدایند و یا انرا مصادر به مطلوب کنند تا از این روز، روزی بسازند همچون روز والنتاین یا روز مادر و یا از این دست مناسبتها برای ابراز احساسات غیر طبقاتی و پیکارجویانه و برابری طلبانه ای که فلسفه وجودی ۸ مارس بوده و و تا سرانجام رسیدن این اهداف خواهد ماند . رفقا و دوستان گرامیادامه مطلب