فهرست

چهارشنبه, دی ۱۲ام, ۱۳۹۷

 

پان اسلامیسم و پان آریائیسم، دو روی یک سکه! – حسن جداری

ازکودتای سوم اسفند سال ۱۲۹۹ تا امروز که سال ۱۳۹۷ شمسی است، به مدت نزدیک به یک قرن ، دو حکومت استبدادی سلطنتی و اسلامی بر شئون مردم ستمدیده ایران، حاکم بوده اند . سیطره و قدرت نمائی رژیم خود کامه پهلویها – پدر و پسر – در نتیجه انقلاب بهمن سال ۱۳۵۷، به پایان رسید. انقلاب خونین توده های زحمتکش، به علل مختلف و از آنجمله فقدان رهبری انقلابی، نتیجه ای نداد و به شکست وناکامی انجامید. حاصل مبارزات و جانفشانی های خلق های به پا خاسته ایران ،ادامه مطلب