فهرست

یکشنبه, دی ۹ام, ۱۳۹۷

 

بیانیه سازمان اتحادفدائیان کمونیست بمناسبت آغاز سال ۲۰۱۹میلادی

فرارسیدن سال ۲۰۱۹ میلادی را به همه کارگران وزحمتکشانی که این روز را جشن میگیرند شادباش میگوئیم سال جدید میلادی را درحالی آغاز میکنیم که سال گذشته میلیاردها انسان درچهارچوب مناسبات بی رحم نظام سرمایه داری زندگی توام با بیم وهراس ،جنگ وکشتار و بحرانهای اقتصادی اجتماعی وسیاسی که پایانی برآنها متصور نیست، سپری کردند. اوضاع کنونی درسراسر جهان موئید این واقعیت است که وعده ووعید های سران سرمایه وثروت که اقلیت بسیار کوچکی ازجمعیت جهان را تشکیل میدهند،همواره پوچ وبی اعتباربوده است. اکنون آنها خود نیز کتمان نمیکنند کهادامه مطلب