فهرست

دی, ۱۳۹۷

 

بیانیه سازمان اتحادفدائیان کمونیست بمناسبت آغاز سال ۲۰۱۹میلادی

فرارسیدن سال ۲۰۱۹ میلادی را به همه کارگران وزحمتکشانی که این روز را جشن میگیرند شادباش میگوئیم سال جدید میلادی را درحالی آغاز میکنیم که سال گذشته میلیاردها انسان درچهارچوب مناسبات بی رحم نظام سرمایه داری زندگی توام با بیم وهراس ،جنگ وکشتار و بحرانهای اقتصادی اجتماعی وسیاسی که پایانی برآنها متصور نیست، سپری کردند. اوضاع کنونی درسراسر جهان موئید این واقعیت است که وعده ووعید های سران سرمایه وثروت که اقلیت بسیار کوچکی ازجمعیت جهان را تشکیل میدهند،همواره پوچ وبی اعتباربوده است. اکنون آنها خود نیز کتمان نمیکنند کهادامه مطلب


پادکست صدای فدائی، ۲۱ آذر هفتادوسومین سالروز حکومت ملی آذربایجان در گفتگو با حسن جداری// مصاحبه باحماد شیبانی در خصوص سمت و سوی اعتراضات جلیقه زردهای فرانسه


اطلاعیه مشترک -رانندگان زندانی باید فورا آزاد شوند!

اطلاعیه مشترک   ما از مبارزه و اعتصاب برحق رانندگان حمایت می کنیم! بنا به اخبار دریافتی، حدود ٢٠٠ راننده کامیون از ٢۶٢ نفر دستگیر شده هنوز در زندانهای جمهوری اسلامی در استانهای مختلف بسر میبرند. لاریجانی رئیس جنایتکار قوه موسوم به قضائی در دور سوم اعتصاب، رانندگان کامیون و کامیوندارانی را که با اعتصاب شکنی سازمانیافته از جانب رژیم مخالفت کردند و به اشکال مختلف مقاومت سازمان دادند، به “اشد مجازات” تهدید کرد. هم اکنون برای تعدادی از بازداشت شدگان به روال معمول، با اتهامات بی اساس پرونده سازیادامه مطلب


اطلاعیه مشترک-تهدید و زندان، صدای اعتراض کارگران را خاموش نخواهد ساخت

اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سپیده قلیان باید بدون قید و شرط آزاد گردند ۲۱ روز از بازداشت اسماعیل بخشی، از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه، سپیده قلیان، از حامیان کارگران نیشکر هفت‌تپه، ده روز از بازداشت علی نجاتی، کارگر و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و ۵ روز از دستگیری عسل محمدی دانشجو و فعال سیاسی کارگری می‌گذرد. در این مدت، آنان ضرب و شتم شده‌اند و تحت شکنجه‌‌های جسمی و روحی قرار گرفته‌اند. اینها در حالی است که هنوز چندین تن از معلمان مبارز که در جریانادامه مطلب


کارگران فولاد اهواز وکارگران نیشکر هفت تپه ،طلایه داران گفتمان شورائی و تحولات بنیادی درجامعه تشنه آزادی و عدالت درایران هستند

درحالیکه اعتصابات و اعتراضات خیابانی کارگران فولاد اهواز دردل مافیای قدرت وثروت هراس انداخته است ،امروز کارگران هفت تپه نیز اعلام کردند که بعد ازوقفه ای کوتاه ازروز دوشنبه هیجدهم آذرماه، مجددا دست به اعتصاب خواهند زد و تا تحقق خواست هایشان از جمله آزادی اسماعیل بخشی ، علی نجاتی وسپیده قلیان به اعتصابشان ادامه خواهند داد. خلع ید از بخش خصوصی و اداره شورائی مجتمع هفت تپه، ازجمله خواست های کارگران محسوب میشود. کارگران هفت تپه درپی تشدید سرکوب و وعده های دروغین مقامات حکومتی، موقتا به سرکارهای خودادامه مطلب


سرود هفت تپه

هفت تپه ای مردان پیکار خشم تان چون کوه عزمتان راسخ نیزارهایت از خشم لبریز است داس تو تیز است حامیان تو در کل کشور امد به میدان لشگر لشگر امد به میدان لشگر شورا یا که لرستان از کردستان از سپاهان اراک و اهواز امد به میدان فولاد اهواز چون شیر غرید سرکوبگر لرزید اواز سر داد ای هفت تپه داس تو تیز و پتک من محکم نیرو بگیریم از بازوی هم اینک گاه پیکار سنگین سنگین و پر کین بازو به بازو در هم اویزیم خون دشمن راادامه مطلب