فهرست

چهارشنبه, آبان ۹ام, ۱۳۹۷

 

اعلامیه مشترک در حمایت از موج اعتصابات و اعتراضات عمومی در ایران—-

بگیر و ببندهای اخیر، نشانه ترس حاکمان است نه گویای اقتدارشان کارگران، زحمتکشان خیزش با شکوه دی ماه که با عبور از اصلاح‌طلبان حکومتی و هر نوع حکومت دینی بر مطالبه نان و کار و آزادی  بنیان گرفت، تداوم خود را در اعتصابات کارگری، اعتصاب سراسری معلمان و رانندگان  کامیون و کامیون‌داران، اعتصاب عمومی در کردستان و اعتراضات بازنشستگان، زنان، دانشجویان، روشنفکران، مال‌باخته‌گان و همه گروه‌های اجتماعی به جان آمده از اوضاع موجود نشان می‌دهد. روند جاری،  بیانگر این حقیقت است که اکثریت عظیم مردمان ایران، حکومت فقر و محرومیت،ادامه مطلب