فهرست

جمعه, مهر ۶ام, ۱۳۹۷

 

دفاع از یک بیانیه

آرمین شریفه—– من بعنوان  یکی از شخصیت های حقیقی که “بیانیه جمعی از فعالین کارگری و مدنی” را در صفحه شخصی خود به مشارکت گذاشتم، از آن دفاع می کنم.  مستقل از اینکه نگارندگان بیانیه چه کسانی هستند، سیاست کلی آنرا درست دانسته و وظیفه خود میدانم تا در جهت تقویت جهت گیری حاکم بر بیانیه هر چه در توان دارم انجام بدهم. در ایراد و یا انتقادهایی که از بیانیه شده است  صرفنظر از نوع ادبیات و حب و بغض آدم ها می خوانیم که می گویند،  بیانیه “مجهولادامه مطلب


*بیانیه جمعی از فعالان کارگری، سیاسی و مدنی شهرهای کردستان در ارتباط با اعتصاب سراسری اخیر

اعتصاب سراسری شهرهای کردستان، به همت فعالین کارگری، مدنی و پیشروان جامعه در روز ۲۱ شهریور بار دیگر نشان داد که سنت اعتصاب و اعتراض در کردستان یک سنت توده ای و متحدانه در میان مردم است. این اعتصاب همگانی که در اعتراض به اعدام سه فعال سیاسی در زندان رجایی شهر صورت گرفت، نشان داد که توده ی مردم جامعه یک نه بزرگ را در مقابل اعدام و خشونت علیه انسانها قرار میدهند؛ اینکه در قرن ۲۱ جامعه پذیرای اعدام وقتل دولتی علیه انسانها نیست. اعتصاب، همچنین یک دادخواهیادامه مطلب


تفسیر نادرستی از شعار «نان، کار، آزادی»

بهروز فرهیخته— «جناح سوسیالیسم کارگری» در نوشتۀ خود «نان کار آزادی حکومت کارگری» نتیجه می گیرد که: «شعار “نان کار آزادی حکومت کارگری” با زبانی ساده و قابل فهم برای وسیعترین توده های کارگر، همان چکیده اهداف سوسیالیستی طبقه کارگر است» سپس این «جناح» از این شعارها تفسیری ارائه می کند که انگار سوسیالیسم در این شعارها فرموله شده اند. این «جناح» می گوید: «نابودی نظام استثمارگر سرمایه داری و برقراری حاکمیت طبقه کارگر است که آزادی و برابری را برای همه مردم تضمین می کند و فشرده آن “نانادامه مطلب


اطلاعیه مطبوعاتی

یک آلترناتیو سوسیالیستی ضروری و ممکن است! روز شنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۸، کنفرانس “یک آلترناتیو سوسیالیستی ضروری و ممکن است” بدعوت شش حزب و سازمان کمونیستی با موفقیت در استکهلم برگزار شد. یدی شیشوانی – سازمان اتحاد فدائیان کمونیست، صلاح مازوجی – حزب کمونیست ایران، سیاوش دانشور – حزب کمونیست کارگری-حکمتیست، حسن حسام – سازمان راه کارگر، اعظم نوری – سازمان فدائیان )اقلیت( و سعید سهرابی- هسته اقلیت سخنرانان این کنفرانس بودند. در این کنفرانس فرصت کافی برای ابراز نظر شرکت کنندگان در نظر گرفته شده بود. نیروهای سازمانده کنفرانسادامه مطلب


بیانیه کنفرانس استکهلم

یک آلترناتیو سوسیالیستی ضروی و ممکن است! جامعه ایران بار دیگر آبستن یک تحول سیاسی سرنوشت ساز شده است. اعتراضات توده ای و کارگری از هر سو زبانه میکشد و جامعه را به سمتِ یک بُحرانِ انقلابی تمام عیار سوق میدهد. جمهوری اسلامی بعنوان رژیم اسلامی سرمایه داران، مردم کارگر و زحمتکش را در وضعیتی قرار داده است که براستی بیش از هر زمان “چیزی بجز زنجیرهایشان برای از دست دادن ندارند”. رویدادهای دیماه ٩۶ که نقطه عطفی در سیر کشمکش سیاسی و طبقاتی در ایران بود، در تداوم خودادامه مطلب


پیام کنفرانس استکهلم به طبقه کارگر ایران

کارگران! نوبت ماست! رفقای کارگر! این روزها صدای اعتراض از هر گوشه‌ای از کشور به گوش می‌رسد. اعتراضاتی که استمرار طغیان سراسری توده‌ای در دی ماه سال گذشته هستند. ماهی که طنین فریادهای اعتراض شما به دستمزدهای حقیر، دستمزدهای عقب‌افتاده، عدم امنیت شغلی و ده‌ها معضل دیگر با اعتراضات توده‌های محروم و تهیدست به گرانی و بیکاری، دزدی و چپاول، فقر و سرکوب درهم ‌آمیخت و در خیابان‌ها جاری گشت. ماهی که دختران و زنان شجاع ایستاده بر بلندی‌ها، به نقض اولیه‌ترین حقوق‌شان، یعنی حق انتخاب آزادانه پوشش اعتراض کردند.ادامه مطلب