فهرست

مهر, ۱۳۹۷

 

دفاع از یک بیانیه

آرمین شریفه—– من بعنوان  یکی از شخصیت های حقیقی که “بیانیه جمعی از فعالین کارگری و مدنی” را در صفحه شخصی خود به مشارکت گذاشتم، از آن دفاع می کنم.  مستقل از اینکه نگارندگان بیانیه چه کسانی هستند، سیاست کلی آنرا درست دانسته و وظیفه خود میدانم تا در جهت تقویت جهت گیری حاکم بر بیانیه هر چه در توان دارم انجام بدهم. در ایراد و یا انتقادهایی که از بیانیه شده است  صرفنظر از نوع ادبیات و حب و بغض آدم ها می خوانیم که می گویند،  بیانیه “مجهولادامه مطلب


*بیانیه جمعی از فعالان کارگری، سیاسی و مدنی شهرهای کردستان در ارتباط با اعتصاب سراسری اخیر

اعتصاب سراسری شهرهای کردستان، به همت فعالین کارگری، مدنی و پیشروان جامعه در روز ۲۱ شهریور بار دیگر نشان داد که سنت اعتصاب و اعتراض در کردستان یک سنت توده ای و متحدانه در میان مردم است. این اعتصاب همگانی که در اعتراض به اعدام سه فعال سیاسی در زندان رجایی شهر صورت گرفت، نشان داد که توده ی مردم جامعه یک نه بزرگ را در مقابل اعدام و خشونت علیه انسانها قرار میدهند؛ اینکه در قرن ۲۱ جامعه پذیرای اعدام وقتل دولتی علیه انسانها نیست. اعتصاب، همچنین یک دادخواهیادامه مطلب


تفسیر نادرستی از شعار «نان، کار، آزادی»

بهروز فرهیخته— «جناح سوسیالیسم کارگری» در نوشتۀ خود «نان کار آزادی حکومت کارگری» نتیجه می گیرد که: «شعار “نان کار آزادی حکومت کارگری” با زبانی ساده و قابل فهم برای وسیعترین توده های کارگر، همان چکیده اهداف سوسیالیستی طبقه کارگر است» سپس این «جناح» از این شعارها تفسیری ارائه می کند که انگار سوسیالیسم در این شعارها فرموله شده اند. این «جناح» می گوید: «نابودی نظام استثمارگر سرمایه داری و برقراری حاکمیت طبقه کارگر است که آزادی و برابری را برای همه مردم تضمین می کند و فشرده آن “نانادامه مطلب


اطلاعیه مطبوعاتی

یک آلترناتیو سوسیالیستی ضروری و ممکن است! روز شنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۸، کنفرانس “یک آلترناتیو سوسیالیستی ضروری و ممکن است” بدعوت شش حزب و سازمان کمونیستی با موفقیت در استکهلم برگزار شد. یدی شیشوانی – سازمان اتحاد فدائیان کمونیست، صلاح مازوجی – حزب کمونیست ایران، سیاوش دانشور – حزب کمونیست کارگری-حکمتیست، حسن حسام – سازمان راه کارگر، اعظم نوری – سازمان فدائیان )اقلیت( و سعید سهرابی- هسته اقلیت سخنرانان این کنفرانس بودند. در این کنفرانس فرصت کافی برای ابراز نظر شرکت کنندگان در نظر گرفته شده بود. نیروهای سازمانده کنفرانسادامه مطلب


بیانیه کنفرانس استکهلم

یک آلترناتیو سوسیالیستی ضروی و ممکن است! جامعه ایران بار دیگر آبستن یک تحول سیاسی سرنوشت ساز شده است. اعتراضات توده ای و کارگری از هر سو زبانه میکشد و جامعه را به سمتِ یک بُحرانِ انقلابی تمام عیار سوق میدهد. جمهوری اسلامی بعنوان رژیم اسلامی سرمایه داران، مردم کارگر و زحمتکش را در وضعیتی قرار داده است که براستی بیش از هر زمان “چیزی بجز زنجیرهایشان برای از دست دادن ندارند”. رویدادهای دیماه ٩۶ که نقطه عطفی در سیر کشمکش سیاسی و طبقاتی در ایران بود، در تداوم خودادامه مطلب


پیام کنفرانس استکهلم به طبقه کارگر ایران

کارگران! نوبت ماست! رفقای کارگر! این روزها صدای اعتراض از هر گوشه‌ای از کشور به گوش می‌رسد. اعتراضاتی که استمرار طغیان سراسری توده‌ای در دی ماه سال گذشته هستند. ماهی که طنین فریادهای اعتراض شما به دستمزدهای حقیر، دستمزدهای عقب‌افتاده، عدم امنیت شغلی و ده‌ها معضل دیگر با اعتراضات توده‌های محروم و تهیدست به گرانی و بیکاری، دزدی و چپاول، فقر و سرکوب درهم ‌آمیخت و در خیابان‌ها جاری گشت. ماهی که دختران و زنان شجاع ایستاده بر بلندی‌ها، به نقض اولیه‌ترین حقوق‌شان، یعنی حق انتخاب آزادانه پوشش اعتراض کردند.ادامه مطلب


بیانیه سازمان اتحادفدائیان کمونیست بمناسبت آغاز سال تحصیلی ۹۷-۹۸

اول مهر بابازگشائی مدارس ودانشگاه ها،جوانان ونوجوانان کشور برای کسب علم ودانش راهی مدارس ودانشگاه ها میشوند. بازگشائی مدارس و آغاز سال تحصیلی درشرایطی آغاز میشود که بحران اقتصادی ،سیاسی واجتماعی تاروپود کشوررا دربرگرفته است. گرانتر شدن روزمره وسائل معیشت اولیه ،رکوداقتصادی توام باتورم ،بیکاری ، فاجعه ریست محیطی ،رانده شدن میلیونها روستائی به حاشیه شهرها، فساد گسترده وبی سابقه دردستگاه حاکمیت وچپاول بی حد وحصرثروت عمومی ودست رنج کارگران وزحمتکشان توسط اقلیتی ازسرمایه داران ووابستگان بدستگاه فاسد حاکمیت ،جان توده های مردم را بلب رسانده است. هزاران جوان ونوجوان ادامه مطلب


ترکیه به یک باتلاق و جهنمی ابدی برای پناهجویان مبدل شده است

اینها تصاویر یکی از صدها معدن سنگِ موجود در ترکیه است که پناهجویانی از ملیت‌های مختلف فاقد بیمه، بدون رعایت ایمنی کار به صورت وحشیانه در آن استثمار می‌شوند، پناهجویان در ترکیه به عنوان ارزان قیمت ترین نیروی کار محسوب شده و به علت عدم برخوداری از مجوز کار برای تامین اولیه ترین نیازهای معیشتی و مایحتاج زندگی خود تحت جبر به این استثمار با عنوان کارسیاه (کار غیرقانونی) تن می‌دهند . با وجود اینکه پناهجویان از نظر قانونی اجازه کار در ترکیه دارند ولی همچنان سیستم دولتی ترکیه برایادامه مطلب


درباره اعدام سه زندانی سیاسی کرد وحمله موشکی به دفاتر احزاب کردستان –

روزشنبه  ۱۷ شهریور حکم بیدادگاه ههای جمهوری اسلامی درمورد سه نفراززندانیان سیاسی (رامین حسین پناهی،رانیاز ولقمان مرادی هرسه اهل کردستان)  بمورد اجرا گذاشته شد. همزمان دفترمزکزی حزب دمکرات کردستان و حزب دمکرات کردستان ایران درکوی سنجیق واقع درکردستان عراق،نیز هدف حملات موشکی رژیم جمهوری اسلامی  قرارگرفت. طبق گزارشات منتشره ،هنگام حملات موشکی رژیم ایران به مقر حزب دمکرات کردستان، این حزب مشغول برگزاری پلنوم خودبود ه است. دراین حملات عده زیادی ازکادرها ،اعضای کمیته مرکزی و افراد خانواده ها کشته و زخمی شده اند. اعدام سه تن اززندانیان سیاسی کردادامه مطلب


اطلاعیه شش حزب و سازمان سیاسی چپ و کمونیست در مورد اعدام سه زندانی سیاسی و حمله موشکی به اردوگاههای احزاب اپوزیسیون

–  سرانجام رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در صبحگاه شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ برابر با ۸ سپتامبر ۲۰۱۸سه تن از زندانیان سیاسی به نام های رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی  را در زندان رجایی شهر کرج اعدام کرد.این سه تن تنها به جرم مخالفت و مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی اعدام شدند. رژیم جمهوری اسلامی در همان روز شنبه چند ساعت بعد از اجرای حکم اعدام این سه زندانی سیاسی در ساعت ۱۰ و ۴۵ دقیقه اردوگاههای مرکزی حزب دمکرات کردستان و حزب دمکرات کردستان ایران در عمق خاکادامه مطلب