فهرست

شهریور, ۱۳۹۷

 

بمناسبت سی امین سالگرد قتلعام زندانیان سیاسی در شهریور ۶۷

امسال سی امین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی درزندانهای رژیم جمهوری اسلامی است . سی سال قبل  دریک  توطئه از پیش طراحی شده، به فرمان خمینی هزاران زندانی سیاسی  که اغلب آنها دوران محکومیت خودرا سپری کرده  ودرانتظار آزادی خویش بودند ، به قتل رسیدند. رژیم جمهوری اسلامی که با سرکوب نیروهای انقلابی  وجنبش های اجتماعی منجر به قیام ۵۷ به کمک ویاری  دول امپریالیستی بر اریکه قدرت سوار شد، درجریان جنگ  ایران وعراق ودرتداوم این جنگ با بازسازی ارگانهای سرکوب و با مستمسک قراردادن جنگ به سرکوبگری خود ادامهادامه مطلب


طبقۀ کارگر و پس لرزه های اعتراضات دیماه

دونالد ترامپ، پنجشنبه ۱۲ مرداد در بحبوحۀ پس لرزه های اعتراضات دیماه، طی سخنرانی در ایالت پنسیلوانیای آمریکا مجددا “آمادگی دیدار با مقامهای رژیم، بدون هیچ پیش شرطی” را اعلام کرد. چهرۀ عیان امپریالیسم سه شنبه پیش از این گفته بود: “احساس من این است که آنها به زودی با ما وارد گفتگو خواهند شد”. وی اخیراً در توییتی نوشت:”هیچ شرطی وجود ندارد. اگر آنها بخواهند ملاقات کنند، ما هم ملاقات می‌کنیم. این هم برای آنها خوب است، هم برای ما و هم برای جهان.” به گزارش  یکی از مقاماتادامه مطلب


فیلم/ بازداشت جوانان در تهران؛ حکومت به سرکوب مردم روی آورده است


فیلم/ کازرون تظاهرات شبانه ضد حکومتی یکشنبه ۱۴ مرداد

 


خانه از پای بست ویران است خواجه در بند نقش ایوان است

ابتدا نگاهی به ایران بیاندازیم که  بعد از چهل سال به همت منادیان عدل الهی در جمهوری اسلامی  از آن جز ویرانه ای بر جای نمانده ، کار و تولید فلج شده اقتصاد رو به فروپاشی است ، گرسنگی و فقر بیداد میکند کارگران اغلب مراکز تولید و کارخانجات ماهها حقوق نگرفته اند و استثمار بردگی کارگران تداعی کنند قرن هیجده است ، ایران از نظر آمار اعدام در مقام نخست قرار گرفته و زندانها مملو از جوانان دانشجویان و  کارگران و معلمان و معترضان به وضعیت اسف بار موجودادامه مطلب


ادامه اعتراضات عمومی وضرورت گسترش مضمون طبقاتی جنبش

درسومین روزاعتراضات و تظاهرات توده های زحمتکش مردم علیه سیستم اقتصادی و سیاسی موجود ونظام حاکم برکشور کسترش یافته و چند شهردیگرازجمله تهران را نیز دربرگرفت ،امروز یازدهم مرداد تظاهرات در شهرهای اصفهان ، نجف آباد ، شیراز ، قهدریجان، گوهردشت، کرمانشاه،مشهد،اهواز،رشت وچند منطقه از شهر تهران باشعارهای اقتصادی وسیاسی رادیکال وضد نظام استثمارگر و ستمگر و استبدادی توام بود . یورش نیروهای سرکوبگررژیم  نتوانست جلوی گسترش وتداوم اعتراضات عمومی را بگیرد. اعتراضات وتظاهرات روزهای اخیر ادامه جنبش عمومی کارگران وزحمتکشان وستمدیدگانی است که علیه گرانی، فقر و بیکاری،فساد وادامه مطلب