فهرست

تیر, ۱۳۹۷

 

روایت یک اعدام؛ مونا ۱۷ ساله

تاریخ حمهوری اسلامی، تاریخ وحشیگری، جنایت، غارت و بیعدالتی در عصر جدید است روز شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۶۲، ساعتی پس از ملاقات هفتگی زنان در زندان «عادل‎آباد» شیراز، «مونا محمودی نژاد» و ۹ زن بهائی دیگر از سلول‌های زندان به پادگان «عبدالله مسگر» (میدان «چوگان») منتقل و در مقابل چشمان هم‏دیگربه دار آویخته شدند. پیش از اعدام، از هر کدام از این زنان خواسته شده بود تا برای رهایی از طناب دار و نجات زندگی‌ خود، از بهائیت رو برگردانند و مسلمان شوند ولی هیچ کدام نپذیرفته بودند. همه آنادامه مطلب


اینک زمان سازمانیابی و برخواستن فرا رسیده است

                      در آستانه سالگرد سبعانه ترین و شنیع ترین جنایت رژیم ، کشتار هزاران انسان شریف و پاک در بیدادگاههای قرون وسطی در تابستان ۶۷ قرار داریم جنایاتی که رژیم از بدو شکل گیری و در تاریخ حیات ننگین خود هیچ گاه از آن روی گردان نبوده و اینک چهل سال استبداد و خفقان و جنایت ، چهل سال غارت و چپاول و فساد ، چهل سال ویرانی آب و خاک و محیط زیست و فرهنگ ، و از همه مهمتر چهل سال شارلاتانیسم و فریبکاری دینی به انتهای خودادامه مطلب