فهرست

اردیبهشت, ۱۳۹۷

 

ازبین بردن گورهای دسته جمعی جانباختگان کشتار های دهه ۶۰،جرم سران رژیم وطبقه حاکم را سنگینتر میکند

با نزدیک شدن به سی مین سالگر کشتار زندانیان سیاسی ، رژیم  به تلاشی دوباره دست زده است تا به خیال خوداش با محو آثار باقی مانده ازجرم وجنایت خود ازجمله گورهای دسته جمعی جانباختگان کشتار ها و قتل عام های دهه ۶۰ و بویژه جانباختگان سال ۶۷، برروی اعمال جنایت کارانه خود پرده افکند. دراین رابطه عفو بین الملل  با انتشار اسناد و عکس ها و گزارشات مختلف  اعلام کرده است که رژیم با خاک برداری و صاف کردن مناطقی که این گورها درآنجا قراردارند و برخی از آنهاادامه مطلب


خروج امریکا از برجام، آخوندها خوش‌شانس‌ترین مستبدین تاریخ هستند!

این اولین بار نیست که امریکا به توافقات بین‌المللی پشت کرده است. آخرین بار، آقای ترامپ و نخبگان حاکم بر امریکا، حدود یک سال پیش از پیمان پاریس که دربرگیرنده اقداماتی برای حفظ محیط‌زیست بود، خارج شدند. کشوری که حدود پنج درصد از جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهد، حدود بیست‌وپنج درصد انرژی جهان را مصرف می‌کند، از این پیمان خارج شد. علت؟ برای اینکه معتقدند که ادامه تعهد بر اقتصاد امریکا تأثیر منفی خواهد داشت. ۱۹۵ کشورپیمان پاریس را امضا و ۱۴۷ کشور آن را به تصویب مجلس خود رساندهادامه مطلب


علی آتش ؛ آتشین و رادیکال تا آخرین نفس !

علی آتش{آتشکدی}از فعالین کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در آمریکا و یکی از پیگیرترین و وفادارترین سوسیالیستهای جنبش چپ ایران ، درگذشت . تاریخ زندگانی اوبخشی از تاریخ جنبش چپ و  تاریخ تحولات معاصر ایران بود و همپای آن پیش میرفت . در دوران جنبش مسلحانه در ایران ، او با همدلی و همراهی « مبارزه ی مسلحانه ؛ هم استراتژی ، هم تاکتیک » فدائی شهید مسعود احمد زاده را به انگلیسی برگرداند و در معرفی این جنبش و فضای فکری و اهداف مبارزاتی  آن به جهان خارج از زبان فارسیادامه مطلب


درباره کشتار توده های تحت ستم فلسطین ووحشیگری نظام های امپریالیستی جهانی وژیمهای مرتجع منطقه

همزمان با افتتاح سفارت امپریالیسم آمریکا دربیت المقدس، اعتراضات ده ها هزار از توده های زحمتکش مردم فلسطین  بوسیله رژیم سرکوبگر اسرائیل با همدستی امپریالیسم آمریکا بخون کشیده شد و تا کنون نزدیک به ۶۰ کشته و هزاران زحمی تنها دریک روز نتیجه این وحشیگریهای «دموکراتیک ترین دولتهای» جهان سرمایه داری است . این کشتار  درواقع قربانی کردن ستمدیدگان فلسطینی درپای افتتاح کنندگان سفارت آمریکا درسرزمینی اشغالیست .آمریکا با نقض قطعنامه های سازمان ملل و زیرپاگذاشتن تعهدات بین المللی خود وحق و حقوق فلسطینیان سفارت خودرا به اروشلیم منتقل کردهادامه مطلب


بازگشت مجدد کارل مارکس به شهر زادگاهش تریر

تریر فرزند خودرا درآغوش میگیرد


اول ماه مه را با خواست دستمزد بر اساس ساعت کارگره بزنیم