فهرست

اردیبهشت, ۱۳۹۷

 

نشریه کار کمونیستی شماره ۱۵۵ اردیبهشت ۹۷


اعلامیه کمیته ایالتی تهران :یازده اردیبهشت روز تجلی قدرت کارگران گرامی باد

در آستانه سالگرد روز جهانی کارگر سال ۹۷ قرار داریم ، سالی که پیش رو داریم  سالی پر چالش و تعیین کننده برای کارگران و زحمتکشان و برای رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی است . رژیم در عمیق ترین و حادترین بحران تاریخ چهل ساله خود قرار دارد ، کارگران و زحمتکشان هم با فلاکت بارترین شرایط زندگی دست و پنجه نرم میکنند . سال گذشته صدها هزار کارگر در اعتراض به شرایط بد اقتصادی و در مخالفت با جمهوری اسلامی و تمام جناحهای آن بپا خواستند ، مبارزه کارگرانادامه مطلب


ازاول مای ۹۶ تا اول مای ۹۷

بارسیدن به اول ماه  مه ۹۷ سالی پرفراز ونشیب را پشت سرنهادیم  ،سالی که همراه با تلخکامیها وصد البته  با امید واریهای زیاد توام بود.امیدواریهائی که طبقه کارگر و توده های زحمتکش  مردم  با اعتصابات و قیامهای خود بوجود آورده وتلخکامیهارا زوده و چشم انداز نوینی را درعرصه مبارزه علیه ستم واستثمار وزور وسرکوب گشودند.زمینه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی که موجد اعتصابات گسترده کارگری و قیام توده های زحمتکش دربیش از هشتاد شهر کشور شد ،درسال پیش رو نیز برقوت خود باقیست  و روشن است که درغیاب راهادامه مطلب


گرامی باد اول ماه مه روزتجلی همبستگی کارگران جهان !

سازمان اتحادفدائیان کمونیست فرارسیدن اول ماه مه (۱۱اردیبهشت۹۷) روز تجلی همبستگی کارگران سراسرجهان را به همه کارگران وزحمتکشان شادباش میگوید. اول ماه مه  کارگران درسراسرجهان این روزرا جشن میگیرند. اول ماه مه سمبلی از همبستگی و اتحاد کارگران دربرابر نظام سرمایه داری است. درعین حال نوید بخش دنیای نوینی است که درآن از استثمار انسان بوسیله انسان و از زور و سرکوب و تبعیض و ستمگری خبری نباشد. اول ماه مه درعین حال این نکته را یادآوری میکند که دردنیای پرتناقض ما دو نیرو دربرابر هم صف آرائی کرده اند،ادامه مطلب


جنایت تپه های اوین هرگزفراموش نمیشود

یادرفقا بیژن جزنی و یاران اش گرامی باد- روز ۳۰ فروردین ۱۳۵۴ هفت نفر ازفدائیان خلق رفقا بیژن جزنی، عباس سورکی، عزیز سرمدی، محمد چوپانزاده، احمد جلیل افشار، حسن ضیاظریفی، ودونفرازمجاهدین بنامهای مصطفی جوان خوشدل و کاظم ذوالانوار دربالای تپه های اوین بادستان بسته توسط جلادان نظام شاهنشاهی به رگبار بسته شدند.این رفقای فدائی ازتئوریسین ها وکادرهای برجسته  جنبش کمونیستی وسازمان فدائی محسوب میشدند و درسازماندهی مقاومت درزندانها ونیز پاسخ به مسائل تئوریک و عملی جنبش  نقش مهمی برعهده داشتند و بیژن جزنی  و حسن ضیاظریفی و همرزمانشان ازجمله بنیانگزارانادامه مطلب


خواست ها ومطالبات توده های معترض دراهواز وسایرشهرهای خوزستان ،امر مشترک توده های مردم سراسر ایران است.

روزهشتم فروردین تظاهرات اعتراضی  شهروندان اهواز همراه با درگیری با نیروهای سرکوبگر رژیم چندین روز پیاپی ادامه یافت وسرانجام با سرکوب و بازداشت دست‌کم ۴۰۰ تن موقتا هم که شده رو به افول نهاد . این تظاهرات علاوه بر اهواز، در برخی دیگر از شهرهای استان خوزستان از جمله ماهشهر، آبادان و خرمشهر نیز  برگزار شد. بر اساس گزارش ها، دلیل اعتراض‌هاو تجمعات و تظاهرات درخوزستان بویژه اهواز، «پخش یک میان‌برنامه در برنامه «کلاه‌قرمزی» در روز دوم فروردین از تلویزیون ایران ذکر شده است که در آن، یک کودک قومیت‌هایادامه مطلب


اعلامیه کمیته ایالتی آذربایجان:بیر مای بایرامینا سلام

عزیز ایشچیله ر! بیر مای بایرامی گلدی چاتدی ! بیرمای بایرامینی تمام ایشیچی لره تبریک ودیریک .بوگون بتوو دنیا ایشچیله ری ایشده ن ال چکیب وخیابانلاردا وفابریک له رده توپلانیب و اوز اجتماعی وسیاسی طلب له رینی اورتیا قویماقینان کاپیتالیسم وارتجاعی قوه له رین مقابیلینده  متحد صفله رینی نمایشه قویولار. آذربایجان خالقی نین ارتجاع وامپریالیسمه قارشی مبارزه له رینین اساسلی نقطه لرینده ن بیری ده آذربایجان ایشچیله رینین بیر مای بایرامیندا چیخیشی وئوز طلب له رینی آریا قویماقدیر کی آذربایجان تاریخینده بیر بویوک اهمیته مالیک دور. آذربایجان ایشچی له ریادامه مطلب


مراسم اول ماه مه را برگزارمیکنیم – تراکت شماره ۶ بمناسبت اول ماه مه (۱۱اردیبهشت)

کارگران مبارز سراسر ایران رژیم جمهوری اسلامی  وصاحبان قدرت وثروت از به میدان آمدن کارگران درروز اول ماه مه  وطرح  مطالبات وخواست های کارگران وحشت دارند. اول مه (۱۱اردیبهشت) درست ازکار بکشیم ،خواست ها ومطالبات خودرا درتظاهرات وتجمعات مستقل خویش مطرح نموده و سیاست سرکوبگرانه وضدکارگری رژیم را نقش برآب سازیم. ما همه کارگران را به شرکت  متحدانه درفراخوانهای کمیته های کارگری ، کارگران پیشرو و سازمانهای انقلابی  فرامیخوانیم. وعده ما درروز اول ماه مه محل تجمعات را ازطرق مختلف  بوسیله دوستان وآشنایان وارتباطات و امکانات دردسترس به اطلاع عمومادامه مطلب


تلاش برای تشکل حزبی و توده ای ، دوعرصه لاینفک مبارزه متحد کارگران …….-

تراکت شماره ۸ بمناسبت اول ماه مه  (۱۱اردیبهشت) کارگران مبارز تلاش برای تشکل حزبی و توده ای ، دوعرصه لاینفک مبارزه متحد کارگران درتحقق مطالبات اقتصادی وسیاسی جاری  وسرانجام برانداختن نظام سرمایه داری  وبرپائی جامعه سوسیالیستی است. سطح آگاهی طبقاتی خودرا ارتقاء دهید وصفوف خودرا دربرابر نظام سرمایه داری فشرده ترکنید. زنده باد اول ماه مه روزجهانی کارگر نابود باد نظام سرمایه داری زنده باد سوسیالیسم سازمان اتحاد فدائیان کمونیست، ۲۲فروردین ۱۳۹۷


فراخوان سازمان اتحادفدائیان کمونیست به برگزاری تجمعات وتظاهرات بمناسبت اول ماه مه (۱۱اردیبهشت۹۷)

– کارگران مبارز و پیشرو، فعالین جنبش کارگری ورفقای فدائی، بمناسبت روز اول ماه مه ، با طرح شعار محوری وسراسری کار- مسکن- آزادی، درتجمعات وتظاهرات کارگران شرکت کنید .کارگران را به اعتصابات وتظاهرات انقلابی برای تحقق خواست های اقتصادی وسیاسی شان فرا بخوانید. درکنار شعارهای عمومی بطور طبیعی کارگران هرکارخانه خواستهای صنفی واقتصادی وسیاسی مختص بخود را نیزدراین روز طرح میکنند که باید مورد پشتیبانی  قرارگیرند. ما بمثابه بخشی ازکارگران وفعالین کمونیست متشکل درسازمان اتحاد فدائیان کمونیست ضمن شادباش روزجهانی کارگر،همه کارگران پیشرو وفعالین سازمان را به سازماندهی و شرکتادامه مطلب