فهرست

سه شنبه, بهمن ۱۷ام, ۱۳۹۶

 

دیوار نویسی – عکس

عکس/ دیوار نویسی


میدانهای مبارزاتی وسناریوهای ممکن درپی اعتراضات اخیردرایران

مهران زنگنه   — رژیم جمهوری اسلامی دچار بحران روامداری (مشروعیت) عمومی است، اگر روامداری یک رژیم منوط به خواست‌های مردم (آزادی و عدالت) و نه افسانه‌های مذهبی باشد! اما صرف عدم روامداری، اگر چه پیش شرط تغییر سیاسی-اجتماعی است، برای کنار رفتن یک رژیم کافی نیست همانطور که در گذشته حکومت ناروائی مثل رژیم کودتای پهلوی را دیده‌ایم، در حال حاضر در ادامه رژیم اسد در سوریه، حکومت السیسی در مصر و غیره را می‌بینیم، که همچون رژیم پهلوی فقط به اعتبار نحوه‌ی کسب قدرت‌شان از طریق کودتا ناروا بودهادامه مطلب


نامه ای ازایران: خطاب به رفقای کمونیست

همان طور که انتظار میرفت همه نشستها و کنفرانسها برای وحدت درون جنبش چپ بی نتیجه ماند زیرا هیچ پیوندی با عرصه میدانی مبارزات توده ها نداشت ، اینک زمان برای گام برداشتن در جهت ایجاد وحدت واقعی فرا رسیده فقط نیازمند باور و همت و جدیت است . رفقا در شرایط حساسی به سر میبریم شرایطی که همیشه منتظر آن بودیم ، حال هر حرکت و اقدام ما میتواند تاثیر گذار و تعیین کننده باشد نباید بگذاریم سال ۵۷ بار دیگر تکرار شود حتی تکرار سال ۸۸ دیگری همادامه مطلب


گرامی باد چهل وهفتمین سالگردحماسه سیاهکل وسی و نهمین سالگرد قیام بهمن ۵۷

چهل و هفتمین  سالگرد حماسه سیاهکل وبنیانگزاری سازمان چریکهای فدائی خلق ایران  و سی ونهمین سالگرد قیام توده های مردم علیه رژیم استبدادی شاه ازفرازهای مهم تاریخ مبارزات توده های زحمتکش مردم ایران برای رهائی از ستم واستثمار و نابرابری های اجتماعی محسوب میشود. درآن برهه تاریخی نیز همچون امروز ستم وسرکوب و بی حقوقی بیداد میکرد. انسانهارا به خاطر خواندن یک کتاب و یا انتقادی خرد ازدستگاه دولت،دستگیر و به زیر شکنجه میبردند. حق تشکل ، تحزب و فعالیت های  سیاسی ،صنفی و سندیکائی  مستقل بکلی ممنوع بود. درشرایطادامه مطلب


 اعتصابات و اعتراضات کارگری -عکس

تجمع پرسنل و پیمانکاران مترو نوبنیاد در اعتراض به برای نگرفتن حقوق هشت ماهشون چجوری میشه بدون حقوق هشت ماه زندگی کرد؟! اعتصاب و تجمع جرثقیل داران شهر بیرجند مقابل استانداری خراسان جنوبی / ۱۶بهمن اعتصاب درماشین سازی اراک که روزگاری قطب صنعت ایران بود و بالغ بر۸۰۰۰ نفر درآن به تولید مشغول بودند.امروز با کمتراز۱۰۰۰ نفرپرسنل ۷ ماه حقوق پرداخت نکرده