فهرست

شنبه, بهمن ۱۴ام, ۱۳۹۶

 

در نقد مقاله ی آقای دکتر محمد مالجو تحت عنوان ” انقلاب اکتبر یک گام به پیش دو گام به پس “

۱- انقلاب یا کودتا– به مناسبت یک صدمین سالگرد انقلاب کبیر اکتبر آقای محمد مالجو طی نوشتاری در سایت اخبار روز به سان تبلیغاتچی های دوران جنگ سرد حملات بی پایه و غیر موجهی را علیه این انقلاب شکوهمند  دوران ساز و رهبر آن کرده است . او در مقاله مزبور با هیستری شدید ضد لنینی می نویسد : ” انقلاب اکتبر اصلا کودتایی بود بر ضد دولت موقت برآمده از انقلاب فوریه … لنین ابتدا با تحمیل اراده اش به حزب بلشویک و سپس با تمهید قیام مسلحانه ایادامه مطلب