فهرست

بهمن, ۱۳۹۶

 

روژآوا در نزاع کار- سرمایه

نوشتار زیر نگاهی گذرا به روژاوا ۱ نقش حزب کارگران کردستان ،» فدراسیون شمال کردستان « و تاریخچه تاسیس و رهبری این حزب دارد. بدنبال به پایه های مادی پاگیری روژاوا می پردازد و این رُخداد را در بطن مناسبات اقتصادی، سیاسی، تاریخی و ژئوپولیتیکی خاورمیانه مورد مطالعه قرار میدهد. در خاتمه جایگاه روژاوا در توازن کار- سرمایه مورد ارزیابی قرار می گیرد.  


از کمونیسم تا کمونالیسم

نوشتار حاضر در گذاری نظری- تاریخی به چگونگی پاگیریِ ایده کمونالیسم می پردازد؛ ایده ای که از جانب بعضی چپ ها ٬ آنارشیست ها و کمونیست هایِ سابق ٬ به عنوان یک راهکارِ سیاسیِ متکامل و مدرن تبلیغ می شود. نازنین و یامین    


یورش ارتش ترکیه به کانتون «عفرین» را محکوم میکنیم

در حالیکه آتش جنگ وکشتار و ویرانی در منطقه خاورمیانه ازجمله سوریه بیداد میکند، ارتش ترکیه درپی سیاست سرکوبگریهای داخلی خود، اینک شعله جنگ تجاوزکارانه و توسعه طلبانه دیگری را برعلیه کانتون «عفرین »برافروخته است.کانتون« عفرین» یکی از کانتون های سه گانه -کوبانی ، جزیره و عفرین- است که بوسیله مقاومت توده ای توسط «یکانهای مدافع خلق» ازدست دولت اسلامی داعش آزاد شده اند و ازیک سیستم خود مدیریتی دموکراتیک برخوردارند . رجب طیب اردوغان دیکتاتور ترکیه اعلام کرده است که : عملیات نظامی در«عفرین »سوریه آغاز شده است  وادامه مطلب


دو نکته در رابطه با خیزش اخیر توده ها

در حالیکه فعلا آتش اعتراضات خیابانی مردم فروکش کرده است ولی زمین زیر پای سردمداران رژیم بیشتر از همیشه لغزنده شده و آینده سیاسی جمهوری اسلامی بطور جدی تاریک و محتوم به فنا بنظر میرسد. چیزی که سر گیری مجدد این اعتراضات را بطور جدی محتمل میکند ناتوانی رژیم از حل بحران اقتصادی و تشدید تحریم اقتصادی از طرف غرب است. مردم به خیابان نیامدند که دست بدامن رژیم برای چاره بدبختی ها و مصیبتهای زندگی شان شوند . برعکس آمدند که ریشه ظلم و ستم جمهوری اسلامی را ازادامه مطلب


فراخوان کمیته ایالتی تهران برای تجمع اعتراضی درمقابل زندان اوین—-

کارگران زحمتکشان ، هموطنان مبارز : قریب چهار هزار نفر از فرزندان دلیرمان در زندانهای مخوف جمهوری اسلامی  در چنگالهای خونریز دژخیمان رژیم اسیرند . خطر مرگ ، جان عزیزانمان را تهدید میکند ، تاکنون دو نفر زیر شکنجه های جلادان رژیم جان باخته اند و این وضعیت در انتظار بسیاری در زندانهاست . برای نجات جان فرزندان شجاع و مبارزمان و آزادی آنها بپا خیزیم ، با تجمع در مقابل زندان اوین به یاری بستگان بازداشتی های اخیر برویم . مرگ بر رژیم ددمنش جمهوری اسلامی زندانی سیاسی آادامه مطلب


ازتراکتهای منتشره توسط کمیته ایالتی تهران

هموطنان ، کارکران و زحمتکشان رژیم ددمنش جمهوری اسلامی از هیچ جنایتی در سرکوب قیام گرسنگان روی گردان نیست ، مقابله با رژیم پلید جمهوری اسلامی تنها با حفظ اتحاد و یکپارچگی ممکن است ، هوشیار باشید عناصری که سالها در ارگانهای مختلف رژیم در غارت و چپاول و سرکوب توده ها دست داشته اند در تلاشند با رنگ عوض کردن و به نوعی همراهی با قیام توده ها راه نجاتی برای خود بیابند . همه مزدوران و کارگزاران رژیم میبایست پاسخگوی اعمال و جنایات خود باشند . سازمان اتحادادامه مطلب


فراخوان شرکت درآکسیونهای خارج کشوردر پشتیبانی ازمبارزات توده های مردم ایران

ایرانیان آزاده مقیم خارج کشور، افکارعمومی جهان شاهد خیزش عظیم توده های کار وزحمت برعلیه ستم واستثمار وزوروسرکوب نظام ارتجاعی و سرکوبگرحاکم برایران است. رژیمی که از بدو بقدرت رسیدن اش کشتار،سرکوب ، زندان وشکنجه ،تجاوز به ابتدائی ترین حقوق فردی و اجتماعی ستم وتبعیض نسبت به زنان ،ملیت ها و مذاهب مختلف سلب ابتدائی ترین آزادیهای سیاسی و مدنی از کارگران ، زنان، جوانان، دانشجویان هنرمندان ، آموزگاران ،روزنامه نگاران راپیشه خودساخته و توده های مردم را با فقر و فلاکت و بی حقوقی محض مواجه نموده است . خیزشادامه مطلب


رهنمود برای جنبش جاری مردم ایران —

  کارگران  و مردم آزادیخواه ایران! — تداوم جنبش اعتراضی سراسری جاری شما علیه رژیم جمهوری اسلامی، بنظر من، برای اینکه به سرنگونی یا برکناری یا فروپاشیِ قطعی این رژیم بیانجامد قبل از همه نیازمند دو چیز است : یکی رهبری سراسری واحد و دیگری نیروی مسلح لازم برای مقابله با نیروهای مسلح سرکوبگر رژیم ، به شرح زیر : _ رهبری سراسری واحد  بدینگونه به وجود می آید که رهبران و سازماندهندگان مبارزات شما در سطح هر شهر ازمیان خود تعدادی را بعنوان هیئت واحد رهبری کننده مبارزات درادامه مطلب


فراخوان کمیته آذربایجان :توده های کارگر وزحمتکش آذربایجان را به همبستگی با مبارزات توده های مردم درسایر نقاط ایران فرامیخوانیم

تجمعات وتظاهرات  به تبریز نیز کشیده شد. معمولا تبریز ازآنجمله  شهرهای بزرگ آذربایجان است که  بارها برعلیه ستم واستثمار وزور وسرکوب طبقات حاکم، بپا خواسته  و تا رسیدن به اهداف اش ازپای ننشسته است . اما این بار هرچند که درروزهای  اخیر بویژه هشتم ،نهم ویازدهم دیماه  تبریز نیز به جنب و جوش در آمد . و تجمعات و تظاهرات متعددی  با خواست های اقتصادی و سیاسی  برپا شد ولی میتوان گفت که تبریز هنوز بطور واقعی  و آنطور که شایسته است و تاریخ نشان داده است، به پا نخواستهادامه مطلب


از ماست که بر ماست

تهران: کیومرث منصوری هشتم دیماه ۹۶— راز بقأ جمهوری اسلامی پرسشی اساسی است که به نظر من هیچگاه پاسخ درستی به آن داده نشده است . قریب به چهل سال از عمر سفاکترین و فاسدترین و در عین حال مکارترین و فریبکارترین رژیم خاورمیانه میگذرد ، رژیمی با دو ویژگی برجسته که وجه تمایز آن از تمامی رژیمهای منفور تاریخ معاصر ایران است . ویژگی اول در اختیار داشتن ابزاری قدرتمند به نام مذهب است که همواره بارش رحمتهای الهی را برای رژیم به ارمغان آورده ، از ایام اللهادامه مطلب