فهرست

دی, ۱۳۹۶

 

نکاتی چند درباره جنبش کارگری و آگاهی طبقاتی

نکاتی چند درباره جنبش کارگری و آگاهی طبقاتی-

آگاهی طبقاتی کارگری به بیان دیگر آگاهی کمونیستی در ابعاد مختلف‌اش تا حدود ابتدائی معینی بطورخودبخودی، در تطابق با جایگاه عینیِ اجتماعیِ طبقه‌کارگر در  نظام  سرمایه‌داری، در میان کارگران بوجود‌می‌آید. این آگاهی در این حدود، مستقیماً براساس موقعیت اقتصادی و اجتماعی کارگر و شیوه زندگی‌اش و تجربه‌هایش از مبارزاتی که برای خواسته‌ها و مطالبات اقتصادی خود در چارچوب حاکمیت سرمایه بانجام میرساند،  بصورت گرایش‌های فکری و اخلاقی معینی در ذهن او تکوین  میابد و بدینسان بخشی از ذهنیت او را تشکیل ‌میدهد. اما رشد و ارتقاء این آگاهی به سطحیادامه مطلب


۲۱آذر و یادی از جنبش انقلابی و دموکراتیک خلق آذربایجان

–میگویند در تاریخ لحظاتی هستند که دورانسازند »! در مبارزه طبقات اجتماعی و در مبارزه برای آزادی و برابری نیز مقاطع و فرصت هائی بوجود میایند که سرنوشت سازند و نیروهای اجتماعی متخالف برای پیروزی بر رقیب تلاش میکنند از این فرصت های تاریخی به نفع خود استفاده کرده و دشمن را منکوب و حرف خود را به کرسی بنشانند ، درک ویژه گیهای این مقاطع و ارزیابی صحیح اوضاع اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی و ارزیابی از روند تکامل پدیده ها و تضادوتنقاضات حاوی آن ، از جمله پیشادامه مطلب


سرانجام کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه درنتیجه اتحاد و پایداری به بخشی ازخواست هایشان رسیدند

کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه  درنتیجه اتحاد و هشیاری و مقاومت دربرابر تهدیدات کارفرما و دولت  سرانجام به بخشی از خواست هایشان رسیده و به سرکارهای خود بازگشتند. این موفقیت بیش ازهمه نتیجه استقامت و پایدار ی کارگران و تن ندادن آنها به سازش و عقب نشینی از خواستهایشان از یکسو واقدام به اعتصاب تظاهراتی واستفاده از فضای جامعه و رسانه های مختلف برای رساندن صدایشان بهتوده های مردم ومطلع کردن آنهااز خواست ها و مطالبات شان بود. درهمین رابطه سندیکای شرکت نیشکر هفت تپه گزارشی را از روند این اعتصابات و پیروزی آنادامه مطلب


یاشاسین آذربایجان ۲۱ آذردموکراتیک و انقلابی قیامنین خاطره لری

۲۱ آذر قیامی آذربایجان  خالقینین تاریخ  بویندا ان بویوک قیام لاریندان  بیریدیر . آذربایجان خلقی  آرادلیق و عدالت و برابرلیک یولوندا  دفعه له ر سلاح اله آلیب و ایاقا قاخیب و حماسه له ر یارادارکن ئوز ایستک لرینی اوجا سس ایله آریا قویوب ، بابک قیامیندان تا مشروطه انقلابنا و مشروطه انقلابیندان تا ۲۱ آذر ۱۳۲۴ راجا،  بتون بو ایستکلر و چالیشمالار ۲۱ آذر قیامیندا و بیر ایل انقلابی ودموکراتیک ها بیله اقتصادی واجتماعی  دریشیک له رده   اوز حقیقی  سیماسینی  منعکس ادیر.۲۱آذر قیامی  اول بار ایران دا سیاسی حاکمیت مسئلهادامه مطلب


اعتصابات کارگران نیشکر هفت تپه وضرورت همبستگی و یاری به کارگران اعتصابی

اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه وار پنجمین روز خود شد. این البته اولین اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه نبوده و آخرین نیز نخواهد بود . کارگران نیشکر هفت تپه  نیز مثل کارگران سایر کارخانه ها و مراکز صنعتی و کشاورزی و خدماتی، سالها است که با صاحبان قدرت و ثروت ، سرمایه داران و مدیران دولتی ، رانت خواران و بطورکلی مافیای قدرت و ثروت حاکم برکشور، در جنگ و ستیزند. علت اعتصابات مکررکارگران نیز برهمه معلوم است .صاحبان سرمایه به پشتوانه سیاست سرکوب حاکمیت ، ازکارگران میخواهند کار بکنندادامه مطلب


بمناسبت شصت وچهارمین سالگرد ۱۶ آذر(روزدانشجو)

درآستانه  شانزده آذر روزدانشجو قرارداریم . شانزده آذر انعکاس مطالبات و مبارزات توده های زحمتکش مردم علیه امپریالیسم واستبداد فراگیردستگاه سلطنت استبدادی شاه  بعدازکودتای ۲۸مرداد بود که در اراده جوانان دانشجو متجلی شد . بعد ازکودتای ۳۲ وحاکمیت تمام و کمال استبداد وخودکامگی دستگاه سلطنت که هرصدای مخالفی را با زندان وشکنجه وتیرباران جواب میداد وهر حزب و تشکلی که کمترین مخالفت را با سیاست های رژیم حاکم  داشت ممنوع واجازه فعالیت ازآن سلب شده بود.  دانشجویان بمثابه قشرجوان وآگاه جامعه دراعتراض به سفر ریچارد نیکسون  معاون ریاست جمهوری ایالات متحدهادامه مطلب


 “گفتگو با چند تن از زندانیان سیاسی سابق” 

مبارزه، مقاومت و زندان  : تاریخ بیداری ملت ها همیشه با نگاهی به چگونگی دریافتی از پروسه ی عملی کسانی بوده که در جریان تولید، به مبارزه و مقاومت دست یافته اند . برای روشن شدن این پروسه ی مبارزه در ایران، میخواهیم  شرایط مردم ایران را در دو رژیم  : پادشاهی پهلوی و جمهوری اسلامی  مورد توجه قرار بدهیم . اینکه در رژیم سلطنتی چه بود که مردم به مخالفت و مبارزه مسلحانه  برخاستند و در زندانها دست به  مقاومت زدند، و  بعد از آن شرایط چه بود که باز هم مردم در مقابل رژیم اسلامی تاادامه مطلب


«عمو عسگر و آخوند آغالار»

«عمو عسگر و آخوند آغالار» بغیر از من و مسعودکه طرفدار فدایی ها و کریم که طرفدار سازمان مجاهدینبود بقیه بچه ها هیچکدوم طرفدار گروههای سیاسینبودند.مسعود طرفدار فداییان اکثریت شده بود و من هنوز مردد مونده بودم. بچه ها البته نه تنها هیچکدومشون حزب اللهی نبودند بلکه به نوعی ضد رژیم بودند. فقط من ومسعودتو دانشگاه قبول شده بودیمِ، بقیه دیپلمه بودند. اینروزها اوضاع به وفق و مراد هیشکی نبود جز مرده خورهای حزب اللهی. یه مشت لاشی و اره گوز شده بودند بسیجی و تنها کاری که میکردند مردمادامه مطلب


تسلیت بمناسبت درگذشت طاهراحمدزاده

باکمال تاسف مطلع شدیم که طاهراحمدزاده ، پدررفقا مسعود،مجید ومجتبی احمدزاده درسن ۹۶ سالگی درگذشته است. طاهر احمد زاده یکی از مبارزین ملی مذهبی دهه بیست بود وی در دوران مصدق  در جنبش ملی کردن نفت فعالانه شرکت نمود و پس از کودتا به زندان افتاد پس از ازادی از زندان از مبارزه خود دست نکشید و همچنان به عقاید خود باور و در راه ان عقاید مبارزه نمود . عقاید طاهر در خانواده نیز اثرات خود را داشت . فرزندان طاهر رفقا مسعود احمد زاده و مجید احمد زاده بهادامه مطلب