فهرست

آذر, ۱۳۹۶

 

ایام هجر را گذراندیم و زنده ایم ما را به سخت جانی خود این گمان نبود!

ایام هجر را گذراندیم و زنده ایم  ما را به سخت جانی خود این گمان نبود!        از بسکه غم به سینه ی من بسته راه  دیگر مجال آمد وشد نیست آه را! با تاسف فراوان چند روز بعد ازمرگ علی اشرف درویشیان، هم زمان با فاجعه ی دلخراش زلزله ی کرمانشاه، شامگاه ۲۱ آبان ۱۳۹۶قلب مهربان وآزادیخواه وعدالت جو وانسان گرای     فریدون چمنی نویسنده مردمی شاعر، منتقد ادبی وحامی محرومان و ازهمکاران کانون نویسندگان ایران دربیمارستان شریعتی تهران ازتپش بازایستاد وخطه ی استان کرمانشاه به ویژه مردمان زادگاهش در شهرکرندغربادامه مطلب


من علی هستم مانده ایم تنها من و لیلا

من علی هستم مانده ایم تنها من و لیلا یادم اید ان روز غمگین باد می امد ولی سهمگین زمین در زیرمان لرزید خانه های اغنیا رقصید ولی اینجا خانه های اکثر مردم ویرانه بود ویرانه تر گردید صداهایی می اید به گوشم می رسد زنی را زنده از گورش بر اوردند دویدم سوی ان شاید اری اری مادرم انجاست چهره اش خاکی چشمها محزون دستها زخمی به روی گونه اش رودی روان از گل من و لیلا را پیش میخواند و سخت در اغوش خود میفشارد محسن رجب زادهادامه مطلب


چهره کریه و بد منظر جمهوری اسلامی اینبار از زیر آوارهای استان کرمانشاه بیرون زد.

ما می دانیم که زلزله یکی از بلایای طبیعی است که ممکن است در هر گوشه از جهان اتفاق بیفتد اما چرا در کشور ما علاوه بر عدم مدیریت به موقع وسریع بحران عدم اظلاع رسانی دقیق ونپذیرفتن کمک های جهانی و در کنار این دو زود مسئله امنیتی میشود؟ در بیست ویکم ایان ماه در استان کرمانشاه زلزله ای به قدرت ۷٫۲ ریشتر به وقوع پیوست و از انجایی که نیروهای سپاه و بسیج اکثرا به عراق برای کارنوال اربعین و نمایش قدرت شیعی در منطقه اعزام شده بودندادامه مطلب


من علی هستم مانده ایم تنها من و لیلا

یادم اید ان روز غمگین باد می امد ولی سهمگین زمین در زیرمان لرزید خانه های اغنیا رقصید ولی اینجا خانه های اکثر مردم ویرانه بود ویرانه  تر گردید صداهایی می اید به گوشم می رسد زنی را زنده از گورش بر اوردند دویدم سوی ان شاید اری اری مادرم انجاست چهره اش خاکی چشمها محزون دستها زخمی به روی گونه اش رودی روان از گل من و لیلا را پیش میخواند و سخت در اغوش خود میفشارد   محسن رجب زاده ۱۳۹۶٫۸٫۲۵    


کار شماره ۱۵۲ ویژه صدمین سالگرد انقلاب اکتبر


درباره دوران

—— پرداختن به مسئله دوران تاریخی ومحتوای اصلی و جهت تکاملی آن، درتدوین تئوری انقلاب کارگری وتعیین استراتژی انقلابی طبقه کارگر و مشخص نمودن دوستان ودشمنان آن، نقش تعیین کننده ای داشته ودارد.رساله حاضر درتاریخ ۱۳۶۲ ودر رابطه با مسائل مورد مناقشه آن دوران به رشته تحریر درآمده است و از کتابی تحت عنوان «انقلاب ایران ووظایف پرلتاریا»، انتخاب شده است. با توجه به اشفتگیهای موجود درجنبش کمونیستی وکارگری ، نشریه کارانتشار مجدد سلسله مقالات تئوریک از این دست را برای مطالعه فعالین جنبش کارگری و کمونیستها مفید تشخیص میدهدادامه مطلب


تاًملی دیگربار بر طرح خاورمیانه ی سوسیالیسیتی

یست و سوم نوامبر ۲۰۱۴ برابر با دوم آذر ماه ۱۳۹۳ طرح خاورمیانه ی سوسیالیستی در قالب گفتگویی اختصاصی با عنوان « خاور میانه و بدیل ِ ما » با تلویزیون دریچه انتشار یافت .(۱) زمان ، زمانی بود که « دولت اسلامی در عراق و شام » – داعش – پرچم خلافت را در قلب و پهلوی سرزمینهای عراق و سوریه فرو برده و کوفته  بود و « خلافت » را در پسا مرگ ِ ناسیونالیسم عربی و درهم کوبیده شدن افعانستان و عراق و لیبی توسط امپریالیسم ترانسادامه مطلب


به یاری زلزله زده گان بشتابیم

شب یکشنبه ۲۱ آبانماه زلزله ای به قدرت بیش از هفت درجه ریشتر، استان کرمانشاه و مناطق مرزی همجوار درعراق رالرزاند. طبق اطلاعات منتشره، دراثر این زلزله هزاران واحد از مناطق مسکونی در شهر ها وروستا ها بویژه درسرپل زهاب ویران وبا خاک یکسان شده اند .طبق اعلام مقامات دولتی منطقه، متاسفانه تا کنون بیش از ۴۰۰ نفر جانباخته و هزاران نفر دیگرزخمی و نیاز مبرم به کمک دارند. به گفته مردم محل، بخش زیادی از زخمی ها و تلفات جانی، ناشی از غیراستاندارد بودن ساختمانهای تازه ساز «مهر» میباشدادامه مطلب


چرا درکرکوک مقاومت صورت نگرفت

چیزی در دانمارک (کردستان) فاسد است (هاملت)- استراتژی‌ای که بر اساس امید و نه بر پایه‌ی تحلیل مشخص وضعیت و تناسب عینی قوا باشد، محکوم به شکست است. کرکوک و مناطق مورد مناقشه را نیروهای دولت مرکزی عراق اشغال کردند. به این اعتبار می‌توان گفت: رهبران کرد شکست خوردند. چرا شکست؟ علل عمده‌ی آن را می‌توان چنین صورتبندی کرد: ۱) برآورد غلط از استراتژی آمریکا، امید به دخالت این کشور و در نتیجه عدم محاسبه‌ی امکان هماهنگی آمریکا با نیروهای ایران، ترکیه و دولت مرکزی در اشغال مناطق مورد مناقشهادامه مطلب


طنز بمناسبت یکصدمین سالگرد انقلاب اکتبر

سرگذشت لنین بعدازمرگ — آورده اند روزی که لنین میمیرد  بلافاصله دردستگاه خداوند عالم غوغائی برپامیشود،همه ازکوچک وبزرگ ،ازعزرائیل تا جبرئیل به رقص و پایکوبی میپردازند. فرستادگان خدا از آنجائیکه لنین را میشناختند و از پیش دشمنی دیرینه خدا و درباریان را با لنین میدانستند ، سریع خودشان را میرسانند به  خانه لنین و دیگر سئوال و جواب هم لازم نبود زود نکیر و منکر را مرخص میکنند و ازشانه های لنین میگیرند و یکراست میبرند پیش خدا . خداهم که بیشتر ازهمه با لنین آشنائی قبلی داشت فورا دستورمیدهدادامه مطلب