فهرست

مهر, ۱۳۹۶

 

بمناسبت فرارسیدن اول مهر نود وشش و بازگشائی مدارس ودانشگاه ها

باسپری شدن تعطیلات تابستان و آغاز فصل پائیز میلیونهاتن از نوجوانان وجوانان کشور راهی مدارس و دانشگاه ها میشوند. امسال مدارس و دانشگاه ها درشرایطی بازگشائی میشوند که اوضاع آموزش و پرورش و وضعیت تحصیلی  دانش آموزان ودانشجویان نسبت به سال گذشته وخیم تر و آشفته تر شده است ونه تنها هیچکدام ازوعده وعید های مسئولان دولتی مبنی بر بهسازی مدارس، رفع کمبود های کادر آموزشی ، نوسازی ساختمانهای کهنه ای که بارهابرسردانش آموزان آوار شده اند وده ها مورد ازخواست ها ومطالبات  دانش آموزان ومعلمین متحقق نشده اند، بلکهادامه مطلب


رفراندم در کردستان عراق و امکان بالکانی کردن ایران و خاورمیانه

طبعا کسانی که خواهان آزادی و عدالت هستند، دلیلی برای عدم وجود کردستان آزاد و مستقل در صورتیکه مردم کرد خواهان آن باشند نمی‌بینند. در مقابل برای نیروهای بورژوا-امپریالیستی هر امری منجمله آزادی و در اینجا آزادی ملل منوط است به منافع بلاواسطه و استراتژیک آنان و تاثیر آن بر رابطه‌ی قدرت-سلطه. شرایطی که رفراندم در آن در کردستان عراق برگزار می‌شود یا قرار است برگزار شود، آن را از یک رفراندم متعارف برای استقلال مثل رفراندم‌های ممکن در اسپانیا-کاتالونیا یا در انگلیس-اسکاتلند متمایز می‌کند. این شرایط عبارتند از: ۱)ادامه مطلب


همه پرسی استقلال کردستان عراق: مردم حق دارند

ترس و نگرانی جمهوری اسلامی و دولت ترکیه و جریانات ارتجاعی از برگزاری رفرندام استقلال کردستان عراق در این ریشه دارد که با رجوع به همه پرسی پای مردم در این وسط کشیده می شود. نظر و رای مردم بر سرموضوعی که به سرنوشت خود آنها مربوط است. هیچ چیز طبیعی تر و موجه تر ار آن نیست که مردم کردستان عراق خود تصمیم بگیرند که می خواهند جدا شوند و یا در چهارچوب کشوری عراق باقی بمانند. کسی “خلاف و جرمی” مرتکب نشده است. مردم دارند بر حق مسلمیادامه مطلب


برنامه ۳ سپتامبر۲۰۱۷تلویزیون دریچه کشتارزندانیان سیاسی درایران میهمان برنامه :احسان حقیقی نژاد


در دفاع از جان و حقوق کولبران زحمتکش کردستان

مرزبانان رژیم جمهوری اسلامی دو تن دیگر از کولبران زحمتکش کردستان را کشتند. اسامی کولبران به نام های حیدر فرجی ۲۱ ساله و قادر بهرامی ۴۵ ساله هستند. شغل کمرشکن کولبری در مسیر های پر خطر یکی از معدود آلترناتیو ها برای فوج عظیم بیکاران در نواحی مرزی  است. هرساله دهها تن از این زنان و مردان زحمتکش مورد حمله مزدوران رژیم قرار گرفته و کشته می شوند. بدنبال این جنایت مردم بانه جلوی فرمانداری تجمع کردند و خواستار پایان دادن به این کشتار ها شدند. این اعتراض مسالمت آمیزادامه مطلب


مستندات تازه از محل دفن قتل عام شدگان سال ۶۷ و اسامی افرادی که آنها را به قتل رسانده اند.

 


چرا زن هایِ بلوک سوسیالیستی رضایتِ جنسیِ بیشتری داشتند؟

 


بیانیه سازمان اتحادفدائیان کمونیست بمناسبت بیست ونهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی

بیست و نه سال قبل  دریک  توطئه از پیش طراحی شده  به فرمان خمینی هزاران زندانی سیاسی  که اغلب آنها دوران محکومیت خودرا سپری کرده  ودرانتظار آزادی خویش بودند ،درزندانهای رژیم به قتل رسیدند. جمهوری اسلامی که ازابتدا با سرکوب و اعدام و ترور و ایجادوحشت درجامعه براریکه قدرت تکیه زده بود، این بار بعد ازناتوانی درادامه جنگ وکشتار هشت ساله و سرکشیدن «جام زهر» درهراس از  گسترش نارضایتی های عمومی  به این جنایت هولناک دست یازید تا  با محروم کردن  جنبش های انقلابی از رهبران  و کادرهای باتجربه خودادامه مطلب


حمایت ازاعتصاب غذای زندانیان سیاسی وخواست های آنان، یک وظیفه انقلابی وانسانی است

حمایت ازاعتصاب غذای زندانیان سیاسی وخواست های آنان، یک وظیفه انقلابی وانسانی است اعتصاب غذای زندانیان سیاسی زندان رجائی شهر کرج وارد سی امین روز شدوسلامتی جسمی بسیاری ازآنهارو به وخامت گذاشته است . این درحالی است که مقامات جمهوری اسلامی  نه تنها به خواست های زندانیان اعتصابی توجهی نمیکنند، بلکه با تشدید فضای امنیتی  درزندانها و سطح جامعه، به تعقیب و دستگیری فعالین سیاسی ،اجتماعی و صنفی ادامه میدهند. درراستای سیاست تشدید فضای امنیتی درزندانها،ازچند هفته قبل زندانیان سیاسی زندان رجائی شهر کرج به بند تازه ای منتقل شدهادامه مطلب