فهرست

تیر, ۱۳۹۶

 

سلاح نرم

آناهیتا اردوان : دریافتی که انسان امروزی از فقر و تنگدستی دارد با آنچه اجداد او از آن داشتند، شباهت زیادی دارد و بسرعت مفهوم معیشت را به ذهن متبادر میسازد. “روونتری” اعتقاد داشت که فقیر و تنگدست کسی است که بدشواری امکانات بقای خود و افراد تحت تکلفش را فراهم می سازد. این میزان را در حداقل الزامی برای حفظ وضع جسمانی و با محاسبۀ پایین ترین قیمت مواد غذایی، تعیین کرد. تخمین بهای مواد غذایی که یک زن خانه دار برای یک خانوار سه نفره خریداری میکند، سهل وادامه مطلب


به یاد دو ستاره سرخ ، فدائیان شهید رفیق امیر پرویز پویان و شاعر انقلابی سعید سلطانپور

خرداد ، ماه به خاک و خون غلطیدن ده ها فدایی مبارز و کمونیست است . کسانی که با پا فشاری بر آرمانهای انسانی خویش برگهای پراز افتخار تاریخ مبارزه برابری طلبانه و آزادیخواهانه طبقه کارگر و زحمتکش ایران را رقم زدند . مطلب زیر نوشته فدایی شهید رفیق سعید سلطانپور ، شاعر توده های محروم و ستمکش درباره انقلابی بزرگ فدایی شهید امیر پرویز پویان است که هر دو آنها از شهیدان ماه خرداد میباشند . من این گل را میشناسم رها کنید مرا ، رها کنید شانه وادامه مطلب


سعید سلطانپور در آئینه «نسل پس از کودتا»

با میهنم چه رفته است با میهنم چه رفته است که زندان ها از شبنم و شقایق سرشارند و بازماندگان شهیدان -انبوه ابرهای پریشان سوگوار- در سوگ لاله های سوخته می بارند با میهنم چه رفته است با میهنم چه رفته است که گل ها هنوز سوگوارند سعید سلطانپور، گذشته از ویژگی های شخصی اش – که شخصیتی حساس، جسور، زلال و خلاق داشت که هر یک از اینها جداگانه قابل بررسی است- متعلق به نسلی است که وقتی چشم باز کرد خود را در جامعه پس از کودتای ۲٨ادامه مطلب


عملیات تروریستی درتهران را محکوم میکنیم

 طبق گزارش  رسانه های گروهی ، صبح روز ۱۷ خرداد ماه همزمان دوحمله انتحاری  به مجلس شورای اسلامی درتهران و محل دفن خمینی دربهشت زهرا صورت گرفت . گروه اسلامی داعش  بلافاصله با انتشار فیلم ویدیوئی از محل حادثه، مسئولیت این عملیات را برعهده گرفت.اقدامات تروریستی درتهران تاکنون بیش از ۱۳ کشته و ۵۰ مجروح برجای گذاشته است . سازمان اتحادفدائیان کمونیست این اقدامات تروریستی را محکوم میکند. گسترش اقدامات تروریستی جریانات ارتجاعی و مذهبی درمنطقه وکشانده شدن آن به ایران، محصول اقدامات کشورهای امپریالیستی و دول ارتجاعی منطقه وادامه مطلب


تحقق مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه وسایر مراکز کارگری دراتحاد وهماهنگی اعتراضات واعتصابات آنهادرسراسرکشوراست

اعتراضات کارگران نیشکرهفت تپه واردچهارمین روز خودشد. بیش از هزارنفرازکارگران نیشکر هفت تپه  دراعتراض به معوقات مزدی و تاخیردرپرداخت حق بیمه و تحقق سایر مطالبات خویش به اعتصاب و تجمع اعتراضی  متوسل شده اند.دراین تجمعات اعتراضی خانواده ها نیز کارگران را همراهی میکنند. کارگران نیشکر هفت تپه بواسطه شرایط سخت  وزیان آورکار ، تشدید استثمار توسط کارفرماها ،سطح پائین دستمزدها و تعویق های طولانی درپرداخت حقوق ومزایا ، ازجمله مراکز کارگری است که طی سالهای گذشته برای  تحقق مطالبات صنفی و اقتصادی خود متحدانه  به اشکال مختلف دست به مبارزهادامه مطلب