فهرست

اسفند, ۱۳۹۵

 

مبارزه برای رهائی زنان وپیکاردرراه سوسیالیسم

هشتم مارس یاد آور مبارزات زنان ومردانی است که برای برانداختن تبعیض جنسی و وپایان دادن به ستم برزنان به مبارزه برخواستند. دراین دوران طولانی برغم مقاومت ارتجاع و تاریک اندیشی ، دست آوردهای غیرقابل کتمان این مبارزات برتداوم مبارزه تا تحقق تمام خواست های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی زنان تاکید میورزد . روند این مبارزات همچنین نشاندهنده این واقعیت است که برانداختن کامل نابرابری زنان و انواع تبعیضات جنسی همچون دیگر بلایای جوامع طبقاتی بابرانداختن سلطه سرمایه ممکن خواهد بود .اما این بدین معنا نیست کهادامه مطلب


دومین کنفرانس بین المللی خود مدیریتی جمعی کارگری در یونان وبرداشت من

دومین کنفرانس بین المللی خود مدیریتی جمعی کارگری در یونان وبرداشت من دومین کنفرانس بین المللی خود مدیریتی جمعی کارگری کارخانه ها وموئسسات مختلف اروپا، امریکای لاتین و کمیته ی اقتصادی زنان روژاوا ازکردستان سوریه در تاریخ ۲۸، ۲۹ و۳۰ نوامبر ۲۰۱۶ در کار خانه ی ویومه(VIOME) واقع درشهر تسالونیکی یونان برای تبادل نظر بر گزار شد. کارخانه ویومه بوسیله ی کارگران ومزد بگیران ضد سرمایه این کارخانه از سال ۲۰۱۱ اشغال شده وبه نحوه ی خود مدیریتی جمعی کارگری اداره می شود. اولین کنفرانس این مجمع سال ۲۰۱۴ درادامه مطلب


کارگران گروه صنعتی ملی فولاد اهواز وکارگران معترض سایر مراکز تولیدی را به اعتصابات تظاهراتی فرامیخوانیم.

اعتصابات واعتراضات کارگری سراسر کشوررادربرگرفته است . بیش ازچهارهزار کارگر گروه ملی صنعتی فولاد اهواز  پانزده روزاست که  دراعتراض به عدم پرداخت حقوق  دست ازکارکشیده اند . کارگران این مجتمع صنعتی، همچون هزاران کارگر کارخانه ها و مراکزصنعتی دیگر خواهان مشخص شدن وضعیت پرداخت مطالبات معوقه خود هستند. به گفته یکی از کارگران: مدیریت کنونی گروه ملی صنعتی فولاد اهواز   با پرداخت نامنظم دستمزد و حق بیمه حدود ۴ هزارکارگر شاغل در این کارخانه باعث تشدید وضعیت اقتصادی خانواده‌های این کارگران شده‌اند. نزدیک به ۴هزارکارگر رسمی و قراردادی  این شرکتادامه مطلب


به یاد رفیق قلی

وقتی که برای اولین بار در تهران همدیگر را دیدیم هنوز ازدواج نکرده بود . اصرار داشت همراه او به خانه اش بروم . اما من از ته دل راضی به این کار نبودم . راستش نمی خواستم بدانم  کجا زندگی می کند . اما در مقابل اصرار های پی در پی وی به ناچار قبول کرده و همراهش شدم .در خانه اش به شکلی بود که می شد آن را به طریق خاصی از بیرون ( بدون استفاده از کلید) باز کرد. برایم نشان داد و گفت هر موقعادامه مطلب


چشم اندازهای ایدئولوژیک و سوسیالیسم خلقی:

نقد یک دیدگاه یادآوری: سایت سازمان اتحاد فداییان کمونیست، ۶ دی۱۳۹۵برابر ۱۶ دسامبر ۲۰۱۶ نوشته  ای را تحت عنوان : “ایران و جهان، چشم انداز ها ومواضع ما،در آمدی بر اوضاع جهان” به قلم رفیق وزیر فتحی  منتشر و بلافاصله آن را در سایت تازه تاسیس فراپیش باز نشر کرد. محورهای مورد بحث در مقاله مزبور مجموعه ای را تشکیل می دهد که امروزه برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است.ضرورت پرداختن به این مقاله از آن جاست که به بسیاری از مباحث و مسایل سیاسی – نظری چپ ،ادامه مطلب


کولبری جدال با مرگ برای زنده ماندن

کولبر نامی است به کارگران مرزی اطلاق شده است که بر دوش خود بار حمل می‌کنند و آن را از طریق راه‌های صعب‌العبور و پرمخاطره عبور می‌دهند. چنین کاری از طرف دولت غیرقانونی محسوب شده است که همین امر باعث می‌شود تا مخاطرات کار بیش‌ازپیش افزایش یابد؛ و کولبران توسط مرزبانان به دلیل غیرقانونی محسوب شدن مورد هدف گلوله قرار بگیرند. کار کولبری یکی از معدود شغل‌هایی است که کارگر نه اینکه دارای هیچ‌یک از مزایای حقوقی و قانونی نیست بلکه او به دلیل انجام چنین کاری مجرم شناخته می‌شود.ادامه مطلب


شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست برگزار می کند !

نشست پالتاکی ، بحث و تبادل نظر پیرامون : چشم انداز همکاری نیروهای چپ و کمونیست سخنرانان نشست پالتاکی:  ۱-   کاک ابراهیم – حزب رنجبران ایران  ۲-   روبن مارکاریان – سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) ۳-   حسن بهزاد  – کمیته خارج از کشور سازمان فدائیان ( اقلیت )  ازهمه فعالان سازمان ها، احزاب و نیروهای چپ و کمونیست دعوت می شود در این نشست پالتاکی شرکت کنند.  بعد از اتمام سخنرانیها، فرصت کافی برای مداخله و مشارکت تمامی شرکت کنندگان به زمان تساوی وجود خواهد داشت. اتاق پالتاکی شورایادامه مطلب


افق تعامل و همزیستی خلقهای کرد و آذری ، فرصتها و چالشها

سمینار «افق تعامل وهمزیستی خلقهای کرد وآذری ، فرصتها وچالشها» پلاتفرم زاگرس استکهلم سوئد پلاتفرم زاگرس سمیناری را تحت عنوان “افق تعامل و همزیستی خلقهای کرد و آذری، فرصتها و چالشها “ در مورخە ١١ فوریە ٢٠١٧ در استکهلم برگزار می‌کند. در این سمینار فعالین سیاسی کرد و آذری، آقایان شاهین شریفیان، بهرام رحمانی، حاتم منبری و فرهاد بشارت در ارتباط با وضعیت کنونی خلقهای ایران، رابطە تاریخی خلقهای کرد و آذری، مدل مناسب همزیستی دمکراتیک در جغرافیای ایران و خاورمیانە، و فرصتها و تهدیدهای بالقوە، سخنرانی کردە و بەادامه مطلب


تسلیت بمناسبت درگذشت رفیق محمد تقی افشانی

باتاثرفراوان ازدرگذشت فدائی مبارز رفیق، دکترمحمد تقی افشانی نقده باخبرشدیم . محمد تقی افشانی  ازپیشگامان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران شاخه تبریز بود  . او به همراه دیگررفقا درشکل گیری محافل و سپس تشکیلات چریکهای فدائی درتبریز فعالانه شرکت داشت  و به همراه رفیق اسدالله مفتاهی شبکه دانشگاه تبریز سارمان را بنیاد گذاشت ودرپی ضربات سال ۵۰  دستگیر و قهرمانانه درزیر شکنجه های ساواک مقاومت کرد ودربیدادگاه های شاه ابتدا به اعدام وسپس بایک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شد . او درزندانهای شاه  نیز ازتلاش و فعالیت دستادامه مطلب


چهل وششمین سالگرد حماسه سیاهکل وسی وهشتمین سالگرد قیام بهمن ماه را گرامی داریم

۴۶سال ازحماسه سیاهکل  وسی وهشت سال ازقیام توده های مردم زحمتکش ایران برعلیه ظلم وستم دربار پهلوی میگذرد . روزهای ۱۹ و۲۲ بهمن درتاریخ مبارزات پرفرازو نشیب توده های زحمتکش مردم ایران، روزهای پرشکوه وبیادماندنی هستند. درروز ۱۹ بهمن ماه ۱۳۴۹ گروهی ازجوانان کمونیست که شاهد درد و رنج طبقه کارگرو محرومان جامعه بودند وزمانی که راه هرگونه اعتراض و مبارزه را برروی خود و توده های کاروزحمت بسته دیدند.باتحلیل مشخص ازشرایط مشخص با انتخاب مشی مبارزه مسلحانه جهت درهم شکست جو ترس و ارعاب و کشاندن توده های مردمادامه مطلب