فهرست

بهمن, ۱۳۹۵

 

نژادپرستی ناقض حقوق انسان و رشد چشمگیر آن در اروپا

نژادپرستی که از سده‌های گذشته موردتوجه و بررسی قرارگرفته است همچنان بحث داغ محافل سیاسی و جامعه مدرن بشری است. این نوع از تفکر انسانی که شکل‌های جنبشی و سازمانی وسیع به خود گرفته است در طول تاریخ دستخوش فراز و نشیب‌ شده و در گوشه‌هایی از تاریخ شاهد رشد و درجاهای شاهد رکود آن بوده‌ایم. این شیوه نگرش تبعات اجتماعی و سیاسی زیادی به دنبال داشته است که می‌توان از جنگ و خشونت در اثر نژادپرستی نام برد. نازیسم در آلمان و نژادپرستی در آمریکا که منجر به برده‌داریادامه مطلب


علامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

  در همدردی با کارگران آتش نشانی و مردم داغدیده تهران هنوز یک هفته از تراژدی مرگ دلخراش دو کودک کار ۷ و ۸ ساله در آتش سوزی انبارهای جمع آوری زباله های قابل بازیافت در غنی اباد تهران نگذشته بود، که اینبار در روز پنجشنبه ۳۰ دیماه ساختمان ۱۷ طبقه ای پلاسکو که بیش از ۵۰ سال از احداث آن میگذشت نیز طعمه شعله های حریق شد و تماما فرو ریخت. مقامات آتش نشانی تهران اعلام کرده اند که دهها نفر از کارگران آتش نشانی و شاغلین این مجتمعادامه مطلب


نشریه سیاسی و تحلیلی کارکمونیستی علاوه برانعکاس مواضع ،نظرات وتحلیل های سازمان، انعکاس دهنده مسائل سیاسی ،اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی و تاریخی از منظر دیدگاه های مختلف نیز هست .

نشریه کار کمونیستی شماره ۱۴۹


پیام تسلیت سازمان اتحاد فدائیان کمونیست کمیته ایالتی تهران به مناسبت جانباختگان حادثه ساختمان پلاسکو

باوقوع آتش سوزی درساختمان پلاسکو و سپس فروریزی این ساختمان بیش از سی نفر جانباخته وعده دیگری زخمی شدند. بیشتراین جانتاختگان جزو کارگران شاغل درموسسات مستقردراین ساختمان ویاماموران زحمتکش آتش نشانی هستند. طبق گزارشات شهود عینی این واقعه دردناک، گذشته ازاینکه خودساختمان پلاسکو فاقد تجهیزات ایمنی بوده است ،ماموران آتش نشانی نیز مجهز به لوازم کافی و استاندارد برای مهاربموقع وفرونشاندن آتش نبوده اند وبعنوان مثال ابتدا حتی تشک ایمنی در محل حاضر نبوده که وقتی دو کارگر زن اقدام به پرتاب خود از پنجره مینمایند، آنها را به سلامتادامه مطلب


مرگ هاشمی رفسنجانی، ایکاش میماند وتاوان جنایت هایش رامیداد

مرگ هاشمی رفسنجانی ایکاش میماند وتاوان جنایت هایش رامیداد– مرگ اکبرهاشمی رفسنجانی یکی از معماران اصلی نظام جمهوری اسلامی که باساخت وپاخت قدرتهای امپریالیستی و با انحراف قیام میلیونی توده های زحمتکش مردم وسرکوب گسترده نیروهای انقلابی ، دموکراتیک وسوسیالیستی جامعه امکانپذیر شد ،عکس العمل های مختلفی رادرپی داشت.اینکه مهره ایی اصلی ازیک نظام سرمایه داری متکی به مذهب ناگهان مرده باشد روشن است که نه زلزله ای بپا میشود ونه ولوله ای براه میافتد و نه سستی و فتور و ناتوانی دراداره جامعه ازسوی حاکمیت را موجب میشود.مهره هایادامه مطلب


جهان درسالی که گذشت

جهان درسال گذشته شاهد تحولات ورخدادهائی بود که درمجموع  میتوان سالی پرتنش میان کشورها و سالی پراز آشوب و جنگ و آوارگی و سالی  همراه با افزایش شکاف طبقاتی ، افزایش بیکاری وتشدید انهدام محیط زیست درجوامع بشری و سالی مملو از تضاد و تناقضات نظام  سرمایه داری حاکم برجهان دانست . درحالی که راه حل نئولیبیرالی  نتایج دهشت باری باخود به همراه داشت ولی همچنان جهان را زیر پا میگذارد و به هر نقطه ای ازجهان که روی آوری اثرات و تبعات شتابناک آنرا برچهره شهر ها ، محیطادامه مطلب


طنناز ممدقلی زاده-دعوت به شام وشراب و شلاق

دعوت به شام وشراب و شلاق– در اخبار مرتبا میخوانیم که به کوشش جان برکفان لشکر اسلام عده ای زن و مرد درعروسی  و یا جشن تولد واینها  دستگیرشدند برخی از آنها بدلیل نوشیدن مسکرات و برخی دیگر بدحجابی  و بعضی هم صرفا شرکت درجشن واحیانا آوازی ورقصی شلاق خوردند و روانه بازداشتگاه شدند. زیدی درتدارک جشنی بود و عده ای اززنان ومردان جوان ومیانسال را دعوت کرده بود تا رقص وشادی بکنند و دمی هم شده گرد روزگارازتن بزدایند.باشنیدن خبر حمله وهجوم لشکرامام زمان به مراسم عروسی همکارش روانهادامه مطلب


صدای اعتراض گارگران کشت و صنعت مهاباد باشیم!

اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست تجمع اعتراضی کارگران کشت و صنعت مهاباد به نمادی از رنج و مصیبت های دهها هزار کارگری در سراسر کشور تبدیل شده است که زیر شلاق حاکمیت سرمایه اسلامی به تحمل رژیم گرسنگی محکوم شده اند. این کارگران بیش از شانزده ماه است که دستمزدی دریافت نکرده اند. کارگران از ۱۲ آذر ماه گذشته در هوای سرد و یخبندان مهاباد با برافراوختن چادرهایی اقدام به تجمع کردند. در این مدت جمعی از کارگران اعتصابی در اثر شدت سرما مریض شدند. بعد از ۳۷ادامه مطلب


چشم انداز همکاری نیروهای چپ و کمونیست

  شورای همکاری نیروهای چپ و و کمونیست برگزار می کند ! نشست پالتاکی ، بحث و تبادل نظر پیرامون : چشم انداز همکاری نیروهای چپ و کمونیست سخنرانان نشست پالتاکی: ۱-   محمد اشرفی – فعال کارگری کمونیستی ۲-   خسرو آهنگر – سازمان راه کارگر ۳-   هلمت احمدیان  – حزب کمونیست ایران ازهمه فعالان سازمان ها، احزاب و نیروهای چپ و کمونیست دعوت می شود در این نشست پالتاکی شرکت کنند.  بعد از اتمام سخنرانیها، فرصت کافی برای مداخله و مشارکت تمامی شرکت کنندگان به زمان تساوی وجود خواهد داشت.ادامه مطلب


اعتیاد و پخش مواد مخدر ابزار ارتجاع حاکم برای سرکوب خاموش جامعه

 ۴ میلیون و پانصد هزار نفر آخرین آمار معتادان ایران است که به نقل از گفته های سردمداران رژیم در مطبوعات حکومتی ذکر شده ، با توجه به اینکه سردمداران رژیم  ارتجاعی حاکم بر کشورمان  آمار و ارقامی دقیق و درست در خصوص اسیب های اجتماعی که خود مسبب انها بوده اند هرگز ارائه نمی دهند تعداد معتادان به مواد مخدر بیش از اینها می باشد . ارائه این آمار در حالی است که جمهوری اسلامی تاکنون صدها نفر را به جرم پخش مواد مخدر حلق آویز و یا اعدامادامه مطلب