فهرست

آذر, ۱۳۹۵

 

به مناسبت درگذشت فیدل کاسترو رهبرانقلاب کوبا

فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا درروز۲۵ نوامبر،پنجم آذرماه ۹۵ چشم ازجهان فروبست. بادرگذشت فیدل کاسترو، جنبش انقلابی  ضد امپریالیستی ،وسوسیالیستی  یکی از رهبران مقاوم خود را ازدست داد . کاسترو برغم اشتباهات ونقد هائیکه براو دردوران رهبری انقلاب کوبا  میتواند اززوایای مختلف وارد باشد اما بمثابه  نماد انقلاب کوبا و مبارزی خستگی ناپذیر علیه امپبریالیسم و ستم و استثمار  والهام بخش  مبارزان راه آزادی و سوسیالیسم ، همواره دریادها باقی خواهد ماند. انقلاب کوبا یکی ازبزرگترین انقلابات قرن بیستم و ازتجارب برجسته انقلابات جهانی علیه ستم واستثمار و امپریالیسم جهانخوارادامه مطلب


شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

بیانیه سیاسی شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

فروپاشی بازارهای مالی در سال ۲۰۰۸ ناقوس بحران عظیم سرمایه داری را به صدا در آورد.بحرانی جهانی،همه گیروطولانی که تاکنون ادامه دارد ، بحرانی که نه تنها در عرصه اقتصاد بلکه درشکل بحران محیط زیست و انرژی وآب و مواد غذایی خودرا بازتاب داده است. زیرا که بحران های جاری سرمایه داری معاصر عمیق، چند وجهی، فراگیروساختاری است.هیولایی که هرچیزحتی خدمات و بهداشت عمومی را به کالا تبدیل کرده ومی بلعد.بازتاب اجتماعی واقتصادی این سیستم  وسیاست فاجعه بار سقوط سطح زندگی توده های وسیع کارگر، افزایش فاصله طبقاتی میان یکادامه مطلب


گزارش از نشست چهارم شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

گزارش از نشست چهارم شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست                                 در تاریخ ۲۸ تا ۳۰ اکتبر نشست چهارم شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست برگزار شد . این نشست با سرود انترناسیونال ویک دقیقه سکوت به یاد جانفشانان راه آزادی وسوسیالیسم آغاز شد. نخست هیئت هماهنگی شورا گزارشی از چگونگی مبارزه ایدئولوژیک در پروسه تدارک ارائه کرد و از حاضرین خواست تا هیئت رئیسه نشست را انتخاب کنند. سپس  گروه تدارک نشست گزارشی از دعوتها و روال برگزاری وبرنامه روزانه ارائه کرد. هیئت رئیسه منتخب با قدردانی از زحماتادامه مطلب


ازفراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد حمایت کنیم

ازفراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد حمایت کنیم سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه درفراخوانی  خطاب به کارگران ورانندگان شرکت واحد اعلام کرده است که: روز۲۵ آبان ساعت ۱۰ صبح با لباس فرم برای جلوگیری از تصویب لایحه باصطلاح(اصلاح قانون کار) که دولت به مجلس ارسال کرده است، مقابل مجلس حضوریافته و هم صدا با سایر کارگران سراسر کشور اعتراضات مان را فریاد بزنیم. دربیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد  ازجمله آمده است «دولت مصم است دارایی ها و اندوخته های کارگران در سازمان تامین اجتماعی که حاصل سال ها تلاشادامه مطلب


راه سرخ شماره ۲۰

راه سرخ نشریه فعالین داخل کشور سازمان اتحاد فدائیان کمونیست


بریگزیت آمریکایی

ترامپ پیروز شد و اولترا راست را بقدرت رسانید. تشدید ملیتاریسم، تشدید تبعیضات جنسی و نژادی، و مهاجر ستیزی وراسیسم از اولین پس لرزه های این زلزله انتخاباتی خواهد بود. ترامپ فاشیسم افسار گسیخته و چهرۀ بدون بزک سرمایه داری است. سیستم وقیحی که با شارلاتان هایی همچون ترامپ میخواهد از مردم و جنبش حق طلبانه شان انتقام بگیرد. انتخابات آمریکا غیر از تاخت و تاز دو حزب اصلی سرمایه داری، صحنۀ به مانیفست گذاشتن مطالبات توده ای و اعتراض به بیعدالتی اجتماعی هم بود. میلیونها کارگر بیکار از انحطاطادامه مطلب


فدراسیون مناطق ترک نشین مجلس، توطئه و تمهیدی ارتجاعی!

۳۸ سال  از تاریخ  به قدرت رسیدن رژِیم ارتجاعی جمهوری اسلامی، می گذرد. در طول این مدت نسبته  طولانی، علیرغم  همه سرکوبگری ها و جنایت کاریهای رژیم خودکامه قرون وسطائی، در ایران اسیر و دربند همواره  آتش  مبارزه و مقاومت کارگران،توده های زحمتکش، زنان به پا خاسته، ملتهای  تحت ستم و روشنفکران آزاده و متعهد به منظور رهائی از چنگال  خون آلود  این  رژیم ضد مردمی ، مشتعل بوده است. در طول این سال ها، رژیم آزادیکش، ده ها  هزار تن  از  مبارزین و آزادیخواهان را به قتل رسانده وادامه مطلب


تشدید اقدامات سرکوبگرانه دولت ترکیه ودستگیری رهبران «حزب دموکراتیک خلقها» روزنامه نگاران ، فعالین جنبش های اجتماعی محکوم است

دولت  ترکیه  درپی  تلاشهای سرکوبگرانه و بی وقفه خود برای به زانودرآورد جنبش های  اجتماعی ترقی خواهانه ودموکراتیک  درسراسر ترکیه و بویژه  حملات نظامی گسترده درمناطق کردستان  که  تاکنون به برجای گذاشتن صدها قربانی ،هزاران زخمی و به ویرانی مناطق مسکونی و زیرساختهای این منطقه انجامیده است. بامداد روز ۴ نوامبر، با یورش به دفاتر و منازل اعضای گروه پارلمانی «حزب دموکراتیک خلق ها» در شهرهای مختلف ترکیه و شمال کُردستان ۱۳ تن از نماینده های عضو این حزب را بازداشت کردند. صلاح الدین دمیرتاش و فیگن یوکسداغ  ،ازرهبران اینادامه مطلب


به بهانه نشست چهارم شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست .

ایجاد یک تشکل تحت عنوان شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست بدون شک اقدامی ارزشمند بوده و هست و نشان از ان دارد که طیف چپ انقلابی بر این باور است که بدون اتحاد و یک پارچگی در یک اتحاد عمل و یا حتی فراتر از ان منسجم شدن در یک جبهه واحد انقلابی چپ نمی تواند در تحولات اتی کشور هیچ نقشی را ایفا نماید . و در پس ان اگر همین پراکنده گی ادامه داشته باشد حرفی نیز برای مطرح نمودن در منطقه اشوب زده و به جنگادامه مطلب


پاسارگاد نمایش چه بود؟

در تحلیل تجمع  پاسارگاد یک مسئله مهم و تعیین کننده که جانمایه واقعه پاسارگاد است را نباید نادیده گرفت. وآن استیصال واز خود بیگانگی مردمی است که حاضرند گور ها رابشکافند وازهر جرثومه ای رهبر بتراشند  اما به این فکر نیافتاده اند تا «خودحکومتی » را طلب کنند. اگر اعتراض نهفته در این واقعه را می بینیم لازم است که این استیصال را هم ببینیم ونقش و وظیفه نیروهای چپ و کمونیست وحتی دموکراتهای انقلابی را در این حوادث ترسیم نماییم . بیش از هر چیز این وقایع نمایش حضورادامه مطلب