فهرست

تیر, ۱۳۹۵

 

برنامه روز ۲۶ ماه جون ۲۰۱۶ دریچه تی وی به یاد و برای شاعر انقلابی ایران مانایاد سعید سلطانپور در گفتگو با یکی از همرزمان او :یدی شیشوانی

به یاد و برای شاعر انقلابی ایران مانایاد سعید سلطانپور

 


اعلامیه شورای نمایندگان احزاب ، سازمان ها و نهادهای چپ و کمونیست در حمایت از جعفرعظیم زاده و یارانش

بیدادگاه های رژیم ضدانقلابی جمهوری اسلامی، به معترضان جنبش کارگری و معلمان جان به لب رسیده و نمایندگان واقعی آنان چنگ و دندان نشان می دهد. ” قانون مجازات اسلامی” با روش سرکوب “قانونی” ،نمایش رسوایی را علیه فعالان و پیروان آگاه جنبش طبقه کارگر به راه انداخته است و با اتهام ها و پرونده سازی های سراپا دروغ از آنان انتقام می گیرد.”قانون سرکوبگر” به ابزار دست جنایتکاران حاکم تبدیل شده است. جعفر عظیم زاده ،  هم اکنون در بند دژخیمان رژیم ، با یکی از طولانی ترین اعتصابادامه مطلب


دولت آلترناتیو چگونه دولتی است ؟

فایل صوتی نشست پالتاکی ، یکشنبه دوازدهم یونی  ۲۰۱۶ شورای نمایندگان احزاب، سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست،  دولت آلترناتیو چگونه دولتی است ؟ سخنرانان نشست پالتاکی         ۱-رفیق یدی شیشوانی از : اتحاد فدائیان کمونیست ایران ۲-روبن مارکاریان از: سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)  


آن دلاور که قفس با گل خون میآراست – لبش آتشزنه آمد، سخنش آذر شد

امروز سی ویکم خرداد  و  سی و پنجمین سالگرد بخون تپیدن شاعر انقلابی ، شاعر کارگران و  زحمتکشان وخلقهای تحت ستم واستثمار و شاعرآزادگان، سعید سلطانپور است  . سی وپنج سال قبل درچنین روزی قلب گرم و مهربان سعید که همواره برای آزادی بشریت از ستم واستثمار وزوروسرکوب مبتپید ،اماج تیرهای کینه توزانه طبقه حاکم  وسران مرتجع جمهوری اسلامی قرارگرفت. سعید که درعمرکوتاه خود لحظه ای ازمبارزه علیه ارتجاع ، خودکامگی ولحظه ای ازتلاش برای  آزادی و بهروزی توده های زحمتکش مردم  غافل نشد، دریکی از بهترین لحظات زندگی اش ،ادامه مطلب


شبح صندوق بین المللی پول درگشت وگذار است!

درآواخر اردیبهشت ماه هیئت تخصصی صندوق بین المللی پول به منظور ارزیابی از اوضاع اقتصادی  ایران و بررسی چگونگی پیاده شدن قوانین  ورهنمود های این صندوق و پاره ای مسائل دیگر وارد ایران شدند. یک ماه قبل از آن ولی الله سیف  برای  مقدمه چینی سفر این هیئت  و حضور دراجلاس  بهاره بانگ جهانی  و صندوق بین المللی پول ، به آمریکا رفته بود. هیئت تخصصی صندوق بین المللی پول طی سه روز اقامت خود درتهران مذاکرات مختلفی را با مدیران بانگ ها ، بنگاه های اقتصادی و مقامات نظام ادامه مطلب


دولت آلترناتیو چگونه دولتی است؟ میهمانان : یدی شیشوانی از سازمان اتحاد فدائیان کمونیست روبن مارکاریان از سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

 دولت آلترناتیو چگونه دولتی است؟


گلزار خاوران

گلزار خاوران


سعید سلطانپور

سعید سلطانپور


شورای تامین ووزیر کار «امان نامه »میدهند ، قوه قضائیه شلاق کش میکند!!

هنوز اندک زمانی از شلاق زدن کارگران معدن آق تپه نمیگذرد ، هنوز جوهر مقالات ونامه های متعددی که دراعتراض به این عمل ددمنشانه سردمداران رژیم درداخل وخارج کشور نوشته شده اند، خشک نشده است ، هنوز وعده پوچ و توخالی جناب وزیرکار که گفته بود «نمیگذارم مو ازسرشان کم شود»!! دریادها باقیست ، که بار دیگر شاهد محکومیت  به شلاق ۹ نفر از کارگران مبارز، این بار در معدن بافق کرمان هستیم.. این کارگران با شکایت ازسوی دولت  به زندان و شلاق محکوم شده اند،دولتی که وزیر کاراش وادامه مطلب


گزارشی ازتظاهرات اعتراضی علیه حضور ظریف دراستکهلم

نیرو های چپ استکهلم چندی قبل خبر مسافرت وزیر خارجه ایران را به اسکاندیناوی افشا کردند و متعاقب آن تا روشن شدن تاریخ معین این سفر بلافاصله اقدام به ایجاد کمیته ای مرکب از احزاب وسازمانها ونیروهای مستقل نمودند . از تاریخ ۲۷ مای همه روزه در میدان مرکزی شهر پیکت های اطلاع رسانی به زبان سوئدی برگزار میشد نمونه این پیکت ها یا میز اطلاع رسانی را در عکس های زیر می بینید. روز ۳۱ مای پس از آخرین پیکت خیابانی ساعت حدود ۱۰ شب باخبر شدیم که آنهاادامه مطلب