فهرست

خرداد, ۱۳۹۵

 

تشدید سرکوب وبه کارگیری شلاق هم کارگران را ازادامه مبارزه باز نخواهد داشت

اخیرا ۱۷ نفراز کارگران معدن طلای « آق دره »توسط جلادان جمهوری اسلامی  شلاق زده شدند. درخبرها آمده است ، کارگران معدن آق دره به اتهام «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان» و «تخریب عمدی تابلوی شرکت» مورد محاکمه قرار گرفتند. و حکم شلاق درباره ۱۷ نفر از آنها به اجرا درآمد!! اما واقعیت  چیست ؟ در دی ماه سال ۹۳شرکت «پویا زرکان» به عنوان پیمانکار اصلی معدن طلای آق‌ درهادامه مطلب


سرکوب ضد انسانی و وحشیانه بهائیان و اعمال تبعیض وستم علیه انها را محکوم میکنیم !

سرکوب ضد انسانی و وحشیانه بهائیان و اعمال تبعیض  وستم علیه انها را محکوم میکنیم ! نتیجه گریزناپذیرهر دولت مذهبی سرکوب شدید وفراگیرآزادی مذهب و آزادی پیروان مذاهب دیگر است .در زیر سلطه رژیم جمهوری اسلامی اقلیتهای مذهبی ایران با بزرگترین تبعیض های اِعمال شده در تمامی تاریخ معاصر ایران مواجه شده اند.این تبعیض ها نه فقط شامل اقلیت های مذهبی کشور مانند بهائیان، یهودیان، زرتشتیان، فرقه های مختلف مسیحیان) کاتولیک ها، پروتستان ها،ارمنی ها،آشوری ها،کلدانی ها…(،ایزدی ها، یارسان، صوفیان،اهل حق، شیخی ها، دراویش گنابادی و اهل سنت می شود بلکهادامه مطلب


آیا غزال این بار هم شعری سروده بود؟ به یاد رفقا ارژنگ و ناصر شایگان .

آیا غزال این بار هم شعری سروده بود؟ به یاد رفقا ارژنگ و ناصر شایگان حیدر تبریزی توضیح: رفیق مادر فاطمه سعیدی (شایگان) هرسال در سالگرد شهادت فرزندانش، رفقا ارژنگ و ناصر شایگان که در در گیری مسلحانه بیست و ششم اردیبهشت ماه سال ۱٣۵۵ در پایگاه تیمی چریکهای فدائی خلق در تهران نو جان باختند، مراسمی در خانه اش برگزار می کرد. من هیچ گاه به مادر نگفته بودم که مدت کوتاهی با ارژنگ و ناصر بوده ام ولی رفیق حماد شیبانی که از این موضوع با خبر بود،ادامه مطلب


اول ماه مه


کار کمونیستی شماره ۱۴۴

کار کمونیستی شماره ۱۴۴ ، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ 


عجب حکایتی است داستان این  مجاهدین روز شنبه

اخیرا مصطفی حجری باشرکت درمراسم نوروز درمناطق سرسبز قندیل  اطراق کردو بعد ازاینکه دوستان جمع شدند و سان رژه تمام شد و کلی هالپلکی رفت، یکباره انگاری هوا به سراش زده باشد شروع کرد به افشای «تغییر رویکرد تاکتیکی » حزب. حالا بعد ازسی سال ازگار اردوگاه نشینی ودید و بازدید ازمقرات و دفاتر همدیگر و گاه سفری به ینگه دنیا و ملاقات با ازمابهتران  و کارمندان دون پایه این اداره وآن اداره که هیچ آبی هم از آنها برای ایده های کاک مصطفی درکردستان گرم نشد، امادراین نوروز دلادامه مطلب