فهرست

دی, ۱۳۹۴

 

بیانیه سازمان اتحادفدائیان کمونیست بمناسبت آغازسال جدید میلادی

آغازسال ۲۰۱۶ میلادی را به همه کارگران وزحمتکشانی که این روزرا جشن میگیرند، شادباش میگوئیم. سال ۲۰۱۵ میلادی را درشرایطی پشت سرمیگذاریم که تلاش و کوشش نیروی کاروزحمت برای دگرگونی جهان هستی و ساختن دنیائی بهتر برغم دست آورد های غیرقابل اغماض درعرصه های مختلف پیشرفت اجتماعی


بیانیه سازمان اتحادفدائیان کمونیست بمناسبت آغازسال جدید میلادی

بیانیه سازمان اتحادفدائیان کمونیست بمناسبت آغازسال جدید میلادی آغازسال ۲۰۱۶ میلادی را به همه کارگران وزحمتکشانی که این روزرا جشن میگیرند، شادباش میگوئیم. سال ۲۰۱۵ میلادی را درشرایطی پشت سرمیگذاریم که تلاش و کوشش نیروی کاروزحمت برای دگرگونی جهان هستی و ساختن دنیائی بهتر برغم دست آورد های غیرقابل اغماض درعرصه های مختلف پیشرفت اجتماعی ،اما درچهارچوب و مناسبات نظام سرمایه داری با موانع جدی مواجه بوده است. برغم اینهمه کاروتلاش دگرگون ساز نیروی کار وزحمت ، جهان  درسال گذشته درچنگال بی رحم مناسبات  ظالمانه واستثمارگرانه نظام  سرمایه داری  روزگاریادامه مطلب


گرامی باد چهل وپنجمین سالگرد حماسه سیاهکل ستاره سرخ تاریخ سوسیالیزم در ایران

حماسه سیاهکل تنها شکستن سکوت و غرش مسلسلها در فضای رعب و خفقان نبود. سیاهکل برای تاریخ مبارزات مردم ایران پیامی بس بزرگتر داشت.


اعلامیه حمایت ازمبارزات و مقاومت توده های زحمتکش کردستان ترکیه

اعلامیه حمایت ازمبارزات و مقاومت توده های زحمتکش کردستان ترکیه حملات بی وقفه ارتش ترکیه به محل استقرار نیروهای مبارز کردستان ترکیه و سرکوب اعتراضات مردمی درشهرها وروستاهای کردستان  همچنان ادامه دارد . دولت حاکم درترکیه که درنتیجه شکست سیاست های بغایت ارتجاعی و عقب مانده اش در منطقه  دچار جنون شده است درهراس از رشد و گسترش ایده خودمدیریتی درکردستان سوریه و اشاعه آن به مناطق کردستان ترکیه،باشکستن یکطرفه قرارداد آتش بس با پ- ک- ک،  سیاست سرکوب و نسل کشی درکردستان را درپیش گرفته است . اخبار وگزارشاتادامه مطلب


شب یلدا بیاد «عباس کرمی»

بیاد «عباس کرمی» از اعضای چریکهای فدایی خلق که یلدای۱۳۶۱ حاکمیت ارتجاع و ستم و سرمایه در زندان دیزل آباد کرماشان خون پاکش را برزمین ریختند: حالا هر اناری که می شکند خونش می ریزد بر سپیدی برفی که ریز ریز تمام یلدا را باریده است. خودش گفت:«یلدا بود و ریز ریز برف می بارید» حالا چاقو بر هر اناری که می گذارند حتمن یلداست،و مردی در من تمام قد می ایستد. گفت: «چهل کیلو بیشتر از تنش نمانده بود،فشرده بودندش زیر شکنجه،مثل انار» بچه ی محله ی آرامگاه کرماشانادامه مطلب


شعری از زنده یاد محمد مختاری

بمناسبت  سالگرد قتل های زنجیره ای شعری از زنده یاد محمد مختاری شانزده آذر درسینه تکامل سنگر میگیرد شانزده آذر درروزهای اول اردیبهشت مقاومت میکند «جراحی بزرگ» را تدارک دیده اند وگوشتها وچربیها را به حرکت درآورده اند قداره ها براه افتاده اند دیوارها و میله ها را هم میشکنند «جراحی بزرگ» روز ستوه آمدن از مغز را اعلام میکنند. روز هراس امنیت از اطاق کو، روزهراس ابتذال ازکارگاه هنر روزهراس سرمایه ازدفاتر دانشجوئی سرمایه های آمریکائی جهل و تنفگ را برادر خطاب میکنند ورگبار هجوم جهالت را درتاریکی ترسیمادامه مطلب


در شصت ودومین سالگرد ۱۶ آذر ، یاد وخاطره همه دانشجویان انقلابی که درسنگر مبارزه بخاطر آزادی ، آگاهی و سوسیالیسم جان فدا کردند را گرامی داریم.

در شصت ودومین سالگرد ۱۶ آذر ، یاد وخاطره همه دانشجویان انقلابی که درسنگر مبارزه بخاطر آزادی ، آگاهی و سوسیالیسم  جان فدا کردند را گرامی داریم. شانزده آذر امسال ۶۲سال از واقعه  شهادت سه تن از فعالین جنبش دانشجوئی سپری میگردد .۱۶ آذر  واقعه ای که درتاریخ  مبارزات دانشجوئی بعنوان روز دانشجو نام گزاری شد .این روزکه نمادی ازمبارزات پیگیر وآشتی ناپذیر دانشجویان کشور با ستم و استبداد و زوروسرکوب است بمثابه سنتی  انقلابی با وجود گذشت بیش از شصب سال همچنان گرامی داشته میشود از آن پس دانشجویانادامه مطلب